rektor UiT

Olsen begynner som seniorrådgiver mandag

Dag Rune Olsen er engasjert i 15 prosents stilling som seniorrådgiver ved UiT fra 1. februar.

Dag Rune Olsen begynner som rektor ved UiT 1. august, men allerede mandag 1. februar skal han i gang som seniorrådgiver ved universitetet.
Dag Rune Olsen begynner som rektor ved UiT 1. august, men allerede mandag 1. februar skal han i gang som seniorrådgiver ved universitetet.
Publisert Oppdatert

Påtroppende rektor Dag Rune Olsen skal inkluderes i arbeidet med å utrede blant annet funksjoner og sammensetting av rektoratet og resten av universitetsledelsen.

Han skal tiltre mandag og blir lønnet i lønnstrinn 80, tilsvarende 817.000 kroner i året for full stilling.

Ønsket av styret

Styret ved UiT Norges arktiske universitet har ytret ønske om at påtroppende rektor skulle konsulteres i arbeidet med organisasjonsendringene, går det fram av en nyhetsmelding på uit.no.

— Dag Rune Olsen starter i et engasjement fra og med 1. februar fordi det er nødvendig å få forberedt saker som styret har bestemt at rektor skal involveres i. I mars skal universitetsstyret ved UiT behandle forslag til organisering av det nye rektoratet, og i perioden fra april og framover skal arbeid med å rekruttere nye ledere starte. Påtroppende rektor må delta i dette arbeidet. Å starte noen måneder før rektorperioden begynner, vil også gi Olsen tid til å gjøre seg godt kjent med UiT, både faglig og administrativt, sier universitetsdirektør Jørgen Fossland.

Flere endringer i organisasjonen

Styringsmodellen ved UiT blir endret fra todelt til enhetlig ledelse 1. august i år. Da blir rektor både faglig og administrativ toppleder, og det medfører blant annet endringer i administrasjonen.

Det skal også avgjøres om UiT skal ha mer enn den ene prorektorstilling som allerede er bestemt, og om prorektoren også skal ha ansvar for deler av administrasjonen. Dette skal skje på et styremøte i mars.

Torsdag ble styret ved UiT orientert om forberedelsene.

Spørsmål ved Olsens rolle

Det er laget en tidsplan for overgang til enhetlig ledelse..Av den går det fram at påtroppende rektor Dag Rune Olsen blant annet skal involveres i arbeidet med utlysning og ansettelse av prorektorer. Han skal også lede eller delta i ansettelsesprosessen, heter det.

På styremøtet torsdag påpekte styremedlem Anders Lind at fagforeningene burde involveres. Han stilte også spørsmål ved påtroppende rektors rolle i ansettelsesprosessene.

— Påtroppende rektor bør delta, men ikke lede arbeidet. Selv om det er styret som ansetter, så er prosessen i forkant ganske formende for styrets vedtak, sa han.

Detaljene ikke avklart

Økonomi- og organisasjonsdirektør Odd Arne Paulsen sier i en epost til Khrono at dette er åpent formulert i orienteringssaken fordi det så langt ikke er tatt stilling til detaljene knyttet til ansettelser.

— Herunder om det skal være et innstillingsutvalg for stillingen(e) som prorektor(er). Det som er lagt til grunn, er at påtroppende rektor skal bidra i prosessene, sier han.

Ber om innspill

På styremøtet torsdag opplyste Fossland at det vil bli sendt ut et notat i neste uke som beskriver alternative modeller og spørsmål som må avklares.

—Vi får kanskje ikke tid til en høringsrunde, men ansatte og studenter skal involveres og vi vil bruke møter til å få innspill, sa Fossland på styremøtet.

Blant annet vil det lagt fram ulike modeller for antall prorektorer, deres funksjon og ansvarsområde. I dag har UiT to prorektorer, én for utdanning og én for forskning, samt to viserektorer. Den ene viserektoren har regionalt ansvar for Nord-Troms og Finnmark, og den andre for Sør-Troms og Nordland. Mens nye prorektor(er) skal tiltre 1. august, er viserektorenes åremål prolongert ut 2021. Det samme gjelder åremålet til universitetsdirektør og assisterende direktør.

Powered by Labrador CMS