Også rammene til det Russiske vitenskapsakademiet ble sterkt endret for en del år siden. Det styrket imidlertid universitetenes rolle, skriver Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen. Foto: Siri Øverland Eriksen

Stramt grep om fri forskning i Ungarn

Uavhengig. Et lovforslag vil ribbe det ungarske vitenskapsakademiet og overføre forskning fra en institusjon med full autonomi og råderett til en organisasjon med tydelig statlig styring og kontroll, skriver UiB-rektor Dag Rune Olsen.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Forskning som til nå har vært utført ved det uavhengige ungarske vitenskapsakademiet skal underlegges sterkere statlig styring. Autonomien er under press. Det bekymrer ungarske akademikere som i frustrasjon og sinne har henvendt seg med bønn om hjelp til EU-parlamentarikeren og kandidat til stillingen som kommisjonspresident, Manfred Weber.

Også rammene til det Russiske vitenskapsakademiet ble sterkt endret for en del år siden. Det styrket imidlertid universitetenes rolle.

Dag Rune Olsen

En rekke østeuropeiske land, Russland og Kina har vitenskapsakademier som, i motsetning til i Norge, både organiserer og utfører både grunnleggende og mer anvendt forskning. Noen av forskerne ved akademiene er knyttet til universiteter som professor og tar del i undervisning på master og PhD-nivå. Noen av disse akademiene har også egne forskerutdanninger.

Det ungarske vitenskapsakademiet gjennomgikk en omfattede reorganisering i 2011/12 med sammenslåing av mindre forskningsinstitutter, evaluering av forskningskvalitet ble innført, budsjettet ble årlig forhandlet med regjeringen, og lovverket sikret akademiet full autonomi ved at de selv utpekte sitt styre og ledere.

Dette ønsker de ungarske myndighetene en slutt på. Viktor Orbáns regjering vil overføre forskningsaktiviteten til en ny enhet, hvor halvpartene av styremedlemmene er oppnevnt av staten. Et råd bestående av medlemmer utelukkende oppnevnt av regjeringen er tenkt plassert over styret, og virksomheten skal finansieres gjennom kontrakter og ikke gjennom årlige budsjettbevilgninger. I tillegg overføres alle eiendeler og midlene akademiet råder over til det nye statlige instituttet, ifølge brevet som ungarske akademikere har stilet til Manfred Weber.

Også rammene til det Russiske vitenskapsakademiet ble sterkt endret for en del år siden. Det styrket imidlertid universitetenes rolle i forskningen og tydeliggjorde universitetenes posisjon som både forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Ulikt Ungarn nøt en rekke russiske akademimedlemmer godt av en rekke privilegier andre i samfunnet kunne se langt etter. Det ble slutt på, men ikke uten protester.

Hvordan en nasjon best organiserer sin forskning og sikrere seg den nødvendige kunnskapsutvikling er naturligvis en debatt med mange syn og ulike løsninger. Om akademier skal være forskningsutførende organisasjoner er ett av mange forhold som det er rimelig å sette under debatt. Dersom parlamentet gir sin tilslutning til lovforslaget vil det ungarske vitenskapsakademiet uomtvistelig stå ribbet tilbake. Det er imidlertid ikke det viktigste, men at forskningen overføres fra en institusjon med full autonomi og råderett til en organisasjon med tydelig statlig styring og kontroll over eiendommer, infrastruktur og økonomiske midler.

Orbáns regjering har tidligere lagt ned forbund mot kjønnsstudier ved ungarske universiteter med den begrunnelse at de representere og forfekter ideologi snarere enn vitenskap. I høst flytter det velrennomerte Central European University brorparten av sin aktivitet fra Budapest til Wien etter en endring i ungarsk lovgivning om utenlandske universiteter.

Regjeringsoppnevnte styrer og råd og kontroll over eiendommer og økonomiske midler er så langt siste grep.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS