styremøte live fra 09.30

Olsen-saken først på dagsorden i UiT-styret

Styret ved UiT får Olsen-saken som første punkt på dagsorden på det ekstraordinære styremøtet fredag. Saken går for lukkede dører.

Styret ved UiT skal orienteres om kritikken mot påtroppende rektor Dag Rune Olsen på møtet fredag. Her fra et tidligere styremøte, den gang møtene var fysiske..
Styret ved UiT skal orienteres om kritikken mot påtroppende rektor Dag Rune Olsen på møtet fredag. Her fra et tidligere styremøte, den gang møtene var fysiske..
Publisert Oppdatert

Styret ved UiT Norges arktiske universitet har ekstraordinært styremøte fredag fra kl 8.15-11.

Møtet kan følges direkte nederst i denne saken. Den åpne delen av møtet starter cirka 9.30.

Første sak er lukket og strømmes derfor ikke. Det er orienteringssak om Universitetet i Bergens granskning av påtroppende UiT-rektor Dag Rune Olsens rolle i den såkalte Olsen/Knudsen-saken.

Styret ved Universitetet i Bergen kom sent onsdag kveld med sterk kritikk av Olsens håndtering av denne saken.

Fakta

Innstillingsutvalget

Dette var innstillingsutvalget som hadde i oppgave å finne den beste kandidaten til rektorjobben:

 • Stig Slørdahl, eksternt styremedlem og leder av utvalget
 • Tore Nesset, professor og styremedlem
 • Kolbjørn Rafoss, professor
 • Unni Pia Løvhaug, professor
 • Christina Solberg, seniorrådgiver
 • Lena Bendiksen, dekan
 • Daniel H. Masvik, student
 • Sylvia Helene Lind, student
 • Hugues Verdure, førsteamanuensis
 • Marit M. Dahle, seniorrådgiver

Universitetsdirektør Jørgen Fossland vil gi styret en muntlig orientering om saken. Det foreligger ingen skriftlige saksframlegg, og administrasjonen har ikke lagt opp til at det skal gjøres noe vedtak i styret, opplyser Fossland.

— Det vil bli gitt en orientering i lukket møte, men styret står selvsagt fritt til å bestemme om det ønsker å gjøre noe vedtak, sier han.

Kenneth Ruud nr. 2

Styret ved UiT vedtok 16. desember i fjor enstemmig å ansette daværende rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, som ny rektor ved universitetet.

Det var fire søkere til rektorstillingen. I tillegg til Olsen, søkte også prorektor for forskning og utvikling ved UiT, Kenneth Ruud, professor ved Norges fiskerihøgskole på UiT, Edel O. Elvevoll og Jan-Gunnar Winther, direktør ved Senter for hav og Arktis hos Nofima.

Ifølge styrevedtaket fra 16. desember skulle Kenneth Ruud tilbys jobben dersom Dag Rune Olsen takket nei. Hvis også Ruud takket nei, skulle saken tilbake til universitetsstyret for ny behandling.

Styret skal også vedta sammensetningen av det kommende rektoratet ved UiT, som trer sammen når Anne Husebekks andre rektorperiode er over 31.juli i år.

Universitetet har også vedtatt ny ledelsesmodell og gått fra valgt til ansatt rektor. Forslaget til vedtak i denne saken er at det også i neste periode skal være to prorektorer; en for utdanning og en for forskning og utvikling, og dessuten to regionale viserektorer.

Dette står på sakskartet fredag:

 • Rektors orienteringer. Administrasjonen orienterer om Olsen-saken. Lukket.
 • Rapporten Livslang læring i nord (Arbo-utvalget) - orienteringsak
 • Høringssvar til NOU 2020:12, Distriktsnæringsutvalet og NOU 2020:15, Distriktsdemografiutvalet
 • Sammensetning av rektorat ved UiT Norges arktiske universitet
Powered by Labrador CMS