drøftet saken i 7 timer

UiB-styret: Olsen «har utvist sviktende dømmekraft»

Etter nærmere 5 timer i lukket møte konkluderte styret ved Universitetet i Bergen i den såkalte Knudsen/Olsen saken.

Tidligere rektor og styreleder ved UiB, Dag Rune Olsens tidligere prorektor og nåværende rektor og styreleder, Margareth Hagen, ledet det ekstraordinære styremøtet onsdag ettermiddag og kveld .
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er blitt oppdatert fortløpende fra onsdag ettermiddag og kveld)

Styret ved Universitetet i Bergen har i ekstraordinært styremøte, som ble avsluttet rett etter kl.23.00 onsdag, diskutert PwC-rapporten og granskingen av den såkalte Knudsen/Olsen-saken.

Styret kommer med knallhard kritikk av avgåtte rektor Dag Rune Olsen, og mener at Olsen må ta hovedansvaret for situasjonen universitetet har havnet i.

De mener den tidligere rektoren og styrelederen ved UiB har utvist sviktende dømmekraft, foretatt en rekke feilvurderinger og vist manglende respekt for regler og lovverk.

Også tidligere universitetsdirektør Kjell Bernstrøm må tåle kritikk fra styret.

Her er tidligere universitetsdirektør og nå pensjonerte Kjell Bernstrøm (t.v.), tidligere rektor og styreleder Dag Rune Olsen og tidligere prorektor, nå rektor og en av to rektorkandidater, Margareth Hagen, i et tidligere styremøte ved Universitetet i Bergen.

Her er styrevedtaket

 • Styret ved Universitetet i Bergen har tatt PwC sin rapport og gjennomgang til etterretning.
 • Styret ved Universitetet i Bergen vil ut fra en helhetsvurdering rette kritikk mot tidligere rektors håndtering av denne saken. Styret mener at tidligere rektor er hovedansvarlig for den situasjonen universitetet er kommet i. Styrets vurdering er at han har utvist sviktende dømmekraft, påført universitetet unødvendig ressursbruk, foretatt en rekke feilvurderinger og vist manglende respekt for fullmakter, regler og lovverk. Styret mener at tidligere rektor har satt egen administrasjon og eksterne samarbeidspartnere i en vanskelig situasjon.
 • Styret mener at det i denne saken også har skjedd kritikkverdige feil i administrasjonen. Styret mener at tidligere universitetsdirektør burde utøvd sitt selvstendige ansvar for å sikre at Universitet i Bergen i denne saken fulgte regler og lovverk. Styret anerkjenner samtidig at flere i administrasjonen har forsøkt å melde fra i sakens anledning.
 • Styret vil beklage til eksterne aktører som er blitt involvert i prosessen og som kan ha opplevd belastninger som følge av denne saken.
 • Styret ber om at universitetsdirektøren fremlegger en sak om universitetets overordnete styringsstruktur, roller og fullmakter innenfor rammene av ledelsesmodellen ved UIB.
 • Styret ber universitetsdirektøren følge opp læringspunktene slik de er formulert i universitetsdirektørens saksfremlegg.

Olsen vil ikke kommentere før fredag

— Vår konklusjon er at Dag Rune Olsen har hovedansvaret for feilene i denne saken, sa PwC-gransker ved styrets start kl. 14.00 onsdag.

Fakta

Knudsen/Olsen-saken ved UiB

 • I perioden januar til oktober 2020 har tidligere regiondirektør Tom Knudsen i NHO Hordaland og rektor Dag Rune Olsen ved UiB jobbet for å få til en avtale der Knudsens selskap Praktikk AS skulle etablere en arbeidslivsportal
 • Planen var at UiB skulle overta selskapet inkludert teknologien, og at Tom Knudsen skulle fortsette som daglig leder i Praktikk AS til han gikk av med pensjon.
 • Avtaleforslaget, kunne ha kostet UiB over 25 millioner kroner, men ble underkjent både av UiBs økonomiavdeling og direktør, senere også av Kunnskapsdepartementet.
 • Da overtakelsesplanene måtte skrinlegges, fikk Tom Knudsen i stedet et engasjement på et halvt år ved UiB, der han hever nesten 1,1 millioner i årslønn
 • Samtidig har UiB valgt å gå videre med arbeidslivportalarbeidet i egen regi og har finansiert et forprosjekt i Unit, Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
 • Knudsen er tilknyttet SLATE, et globalt senter for læringsanalyse. Der skal UiB ifølge direktør Kjell Bernstrøm undersøke om Knudsens portalidé er relevant for UiB sitt arbeidslivsportal-prosjekt
 • Universitetsstyret i Bergen vedtok før jul at et ekstern firma skulle granske saken og om det var begått eventuelle lovbrudd eller etikkbrudd i saken.
 • Sist torsdag presenterte advokatfirmaet PwC sin rapport om saken. Der konkluderer de blant annet med at det ikke var grunnlag for å ansette Knudsen i en midlertidig stilling ved UiB og heller ikke at det hadde vært nødvendig for UiB å betale 540.000 kroner i kompensasjon til Knudsen og hans selskaper for arbeidet med planene.
 • Universitetsstyret i Bergen behandlet rapporten i et sju timer langt ekstraordinært styremøte onsdag 17.mars.
 • Styret endte opp med enstemmig vedtak og sterk kritikk av deres tidligere rektor og styreleder Dag Rune Olsen. Også tidligere universitetsdirektør Kjell Bernstrøm måtte tåle kritikk.
 • Dag Rune Olsen er ansatt, og skal tiltre som rektor ved UiT Norges arktiske universitet 1.august. UiT-styret blir orientert om saken og UiB-styrets konklusjoner i et møte fredag 19.mars.

Dag Rune Olsen, som er ansatt som ny rektor ved UiT Norges arktiske universitet, sier i en melding til Khrono onsdag kveld at han ikke ønsker å kommentere saken før styret ved UiT er orientert. De skal orienteres i et styremøte førstkommende fredag.

I et intervju med Khrono da han trakk seg som rektor ved UiB 4.januar i år sa Olsen at han var forberedt på kritikk i saken, men la til:

— Jeg håper på å få lov til å bli dømt ut i fra hva jeg kan greie å oppnå på vegne av UiT.

Rektor Margareth Hagen sier ifølge en pressemelding onsdag kveld at saken om Tom Knudsen og Dag Rune Olsens arbeid om en praksisportal har vært krevende for Universitetet i Bergen.

Hagen som også er en av to kandidater til rektorvalget ved UiB som starter om få dager, ønsker nå å se framover.

— Det pekes tydelig på viktigheten av god rolleforståelse og at uenighet blir handtert i tråd med de fullmakter som gjelder. For UiB sin del er det avgjørende at de personer som til enhver tid har sentrale lederroller i faglig og administrativ linje er bevisst sine roller og fullmakter, sier Hagen i pressemeldingen.

Lukket møte i 5 timer

Styret ved UiB hadde først en åpen gjennomgang og spørsmål knyttet til rapporten om praksisportal-saken fra konsulentselskapet PwC.

Allerede ved møtets start ble det klart at både PwC, tydeligere enn under sin presentasjon av rapporten for fem dager siden, plasserte hovedansvaret for saken hos Olsen. Også nåværende universitetsdirektør Robert Rastad, som ble ansatt av Olsen mens portalsaken pågikk for fullt, var tydelig på at rapporten fra PwC var «trist å lese».

Olsen var også i ansettelsesprosess ved UiT mens saken pågikk internt ved UiB. Saken ble offentlig kjent via BT dagen etter at Olsen ble ansatt som ny rektor ved UiT Norges arktiske universitet.

Siden om lag kl. 16.00 onsdag behandlet UiB-styret saken bak lukkede dører og pause fra ca kl. 18-20.

Uklart hva som skjer ved UiT

Klokken 20.00 fortsatte møtet som har bragt knusende kritikk av tidligere rektor Dag Rune Olsen. Olsen er fortsatt ansatt som seniorrådgiver ved UiB, men har begynt i en forberedende rådgiverstilling ved UiT i 15 prosent, for å forberede overgangen fra valgt til ansatt ledelse ved UiT fra 1.august.

Det er ennå ikke klart hvordan styret ved UiT vil forholde seg til konklusjonene i UiB-styret, og om dette vil få konsekvenser for Olsens ansettelse i Tromsø.

En av jussprofessorene ved UiT, Markus Hoel, stilte i et innlegg i Nordnorsk Debatt i dag spørsmål ved om Olsen kan tiltre som rektor ved UiT etter Knudsen/Olsen-saken ved UiB.

Ingen forretningsmessig verdi

Rapporten fra konsulentselskapet PwC konkluderte i den såkalte Knudsen-saken ved UiB med følgende:

 • Tom Knudsens ide hadde ingen forretningsmessig verdi
 • UiB kunne ikke kjøpt selskap fra Knudsen uten å komme i strid med lov om offentlig anskaffelse
 • Det var ikke rettslig grunnlag for å ansette Knudsen, og heller ikke i tråd med god forvaltningsskikk
 • Det var ikke grunnlag for å dekke 540 000 kroner av utgifter for Knudsen og hans samarbeidende selskaper
 • UiB skulle krevd timelister og originalbilag fra Knudsen, blant annet for innkjøp av kontorutstyr.
Annonse

BLI VARSLET
OM SISTE NYTT

Last ned Khrono-appen og få varsel om de viktigste nyhetene - både nasjonalt og nær deg
-

Se opptak av styremøtet her.

Trist

Khrono har dekket styremøtet fortløpende med oppdateringer i denne saken utover ettermiddag og kvelden onsdag.

Universitetsdirektør Robert Rastad opplyste ved styrestart om at det er en vanskelig sak, derfor er den lagt fram uten innstilling til vedtak. Dette har vært opp til styret å utforme.

Rastad synes det har vært trist å lese rapporten fra PwC.

— Det er beskrevet en behandling i rapporten som ikke skal være tilfelle for UiB. Feilene som har oppstått er skjedd i skjæringspunktet mellom daværende rektor og universitetsdirektør, sa Rastad.

Han var opptatt av læring fra rapporten. Det går på roller, fullmakter og retningslinjer.

— Om UiB skal ha noen oppfatning av personlig ansvar i saken er det opp til styret å ha en mening om, sa Rastad i sin innledning til styret.

Han minnet også om at denne styrebehandlingen kan få presedens for hvordan andre vanskelige saker skal håndteres i fremtiden.

Olsen hovedansvarlig

Stig Rune Johnsen og Gunnar Holm Ringen fra PwC orienterte om rapporten.

Hovedoppsummering var at det er kritikkverdige forhold som er avdekket.

— Og det er en person som er hovedansvarlig for forholdene som er løftet frem i rapporten og det er tidligere rektor, sa Stig Rune Johnsen i sin fremleggelse. Enda mer tydelig i sin tale enn han var da han presenterte rapporten første gang til UiB-styret forrige torsdag.

Han viste til at Dag Rune Olsen har opptrådt helt på egenhånd uten å involvere verken daværende direktør eller andre i organisasjonen.

Han forklarte også at ansettelsen av Tom Knudsen ble gjort av tidligere rektor direkte i forskningssenteret Slate. Ifølge HR-direktør Sonja Dyrkorn er ikke det vanlig prosess ved uiB.

Brøt fullmakt og god forvaltningsskikk

PwC sa også at tidligere rektor ikke hadde fullmakt til å skrive under på en intensjonsavtale som ble inngått om kjøp av selskapet Praktikk AS. Dag Rune Olsen skal også ha brutt sine fullmakter når det gjelder lønnsfastsettelsen av Tom Knudsen.

Tidligere rektor har også brutt god forvaltningsskikk da Tom Knudsen ble ansatt, sa PwC.

PwC-granskerne mente også i styremøtet onsdag at redegjørelsen for styret fra Dag Rune Olsen 23.desember i fjor, var misvisende når det gjaldt planene om oppkjøp av Tom Knudsens selskap Praktikk AS.

De finner heller ikke noen god grunn for at Dag Rune Olsen fortsatte samarbeidet med Tom Knudsen til tross for at han fikk fem ulike advarsler mot å inngå en slik avtale som var skissert, mente granskerne.

Flere middager

PwC mener at det ikke er brudd på UiBs etiske retningslinjer at Dag Rune Olsen hadde middager med Tom Knudsen og andre aktører som var tilknyttet prosjektet rundt den såkalte praksisportalen. Det skal ha vært seks middager. Tre ble dekket av UiB/Olsen og tre ble dekket av Tom Knudsens selskap.

PwC opplyste i møtet at tidligere rektor Dag Rune Olsen hadde betydelig flere middagsavtaler i sin kalender enn det som er redegjort for.

— Da måtte vi brukt andre metoder for å komme til bunns i dette, sier PwC-konsulenten.

PwC-granskeren sa at tidligere rektor skal ha opplyst at de middagene som var oppførte som det ikke var krevd dekning for, ikke hadde blitt noe av.

Prosjektleder Stig Rune Johnsen i PwC.

Press for å ansette

PwC svarte på spørsmål at rektor Dag Rune Olsen presset på overfor administrasjonen ved UiB om at det skulle inngås en ansettelsesavtale med Tom Knudsen og at det skulle avtales dekning av Knudsens kostnader.

— UiBs advokat foreslo først at det ikke skulle inngås noen avtale, men vårt inntrykk er at rektor Dag Rune Olsen presset på for dette og administrasjonen ga etter for presset, sa Stig Rune Johnsen fra PwC.

Styremedlem Bjørn Østbø spurte om Dag Rune Olsens handlinger i saken inntil det ble bestemt at avtalen med Tom Knudsen ikke ble noe av, er innenfor UiBs regelverk.

PwC svarte at tidligere rektor hadde fullmakt til å initiere prosesser, men at det ikke er god forretningsskikk å ikke involvere daværende direktør eller andre instanser ved UiB.

Ulike vurderinger

PwC mener ansettelsen av Tom Knudsen ble igangsatt fordi UiB følte de sto i en gjeldssituasjon til den tidligere NHO-direktøren Knudsen.

Robert Rastad mener som han tidligere har sagt at det var ulik forståelse av hva forprosjektet som Tom Knudsen skulle jobbe med var og hvor lenge det skulle vare.

— Dersom dette forprosjektet var tidsbegrenset mener jeg PwCs vurdering av ansettelsen er for stram, sier Robert Rastad.

PwC mener det ikke foreligger dokumentasjon for hvor lenge forprosjektet skulle vare.

Styremedlem Bjørn Haugland spurte om PwC har vurdert noen av handlingene i saken opp mot det etiske regelverkets formuleringer med tanke på omdømme.

— Det er blitt en vanskelig sak for UiB, sier Haugland.

Bernstrøm: «Orket ikke mer»

Styremedlem Gard Johanson lurte på grunnlaget for utbetalingene av de 540.000 kroner som UiB har dekket for Tom Knudsen og hans selskap i tillegg til advokat- og tilretteleggingskostnader.

PwC sier at utbetalingene er baserte på lister fra Tom Knudsen med «påståtte kostnader» og ikke kvitteringer eller originalbilag for utgifter eller timelister.

Styremedlem Jørgen Melve spurte om notatet fra assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden fra 4.oktober, som advarte på en rekke punkter mot å gå videre med Tom Knudsen-prosjektet.

— Spurte dere tidligere direktør om det var aktuelt å stoppe prosjektet helt, spurte Melve.

PwC svarte at det ser ut til at det var tidligere rektor Dag Rune Olsen som hadde tatt beslutningene i denne fasen. Tidligere direktør Kjell Bernstrøm skal ifølge PwC ha uttalt at han« ikke orket mer» som årsak etter at Dag Rune Olsen ga melding om at Tom Knudsens lønn skulle heves fra avtalte lønnstrinn 91 til lønnstrinn 92.

«Et stort tåkehav»

Styremedlem og professor Kjersti Fløttum stilte seg undrende til at styret ikke ble orientert om denne saken allerede før sommeren.

Hun viste til at assisterende universitetsdirektør Tore Tungoddens e-post 4.oktober, som advarte mot å gå videre med intensjonsavtalen med Knudsen, ryddet opp i det som for henne fortonet seg som «et stort tåkehav».

Hun mente prosessen videre etter dette hadde vært relativt ryddig.

Rektor Margareth Hagen valgte i møtet å rose administrasjonen Museplass ved UiB og deres håndtering av prosessen rundt Knudsen-saken.

Gard Johanson spurte PwC om det er kommet støtte til praksisportalprosjektet fra eksempelvis NHO og LO eller andre eksterne aktører.

PwC svarte at det ikke var kjent støtte fra andre aktører til prosjektet.

Uryddig

Kjersti Fløttum sa at det var interessant å følge det som i rapporten sies fra Unit med tanke på den videre dialogen med UiB.

— Uansett hvor uryddig og uspesifisert det var viser det seg at det er et viktig punkt å ta med at ideen nå er plassert i UiBs eget solide fagmiljø i samarbeid med Unit, sa professor Fløttum.

Etisk regelverk

Styremedlem Bjørn K. Haugland sa at rapportens innhold viser at opplysninger fra UiB til for eksempel samarbeidspartnere i beste fall har vært uryddige, og viser til at det etiske regelverket krever at statsansatte skal gi korrekte opplysninger.

PwC svarte at dette spørsmålet kunne vært drøftet om man ønsket det, og at eksempelvis informasjonen til styret kunne vært drøftet i denne sammenhengen.

— Men da snakker vi om subjektiv skyld og at intensjonen har vært å villede. Vår oppfatning er at uryddigheten mer skyldes mangel på kunnskap om anskaffelsesreglementet, sa Stig Rune Johnsen fra PwC.

I spørsmålet om verdien av ideen om en praksisportal mener PwC at de er trygge på at prosjektet ikke hadde noen verdi som UiB kunne betale for.

Etter dette, rundt kl. 16.00 ble møtet lukket for at styret skulle kunne stille ytterligere spørsmål til PwC. Deretter skulle det etter planen åpnet igjen for å gå gjennom læringspunkter i saken.

Det skjedde ikke. Først rundt kl.23.00 etter sju timer med møte og fem av dem bak stengte dører, dukket styret opp igjen på skjermen og rektor Margareth Hagen leste opp styrets forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.

Powered by Labrador CMS