Universitetet i Bergen

Knudsen på millionlønn fra UiB uten klare oppgaver

Tom Knudsens nærmeste ledere ved Universitetet i Bergen vet ikke hvilke oppgaver de kan sette ham til, viser rapport.

Siden januar i år har ikke tidligere NHO-direktør Tom Knudsen fått ta ekstern kontakt på vegne av Universitetet i Bergen. — Utfordrende, sier Knudsen til PwCs granskere.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den nye UiB-ledelsen har siden januar lagt store begrensinger på NHO-veteranen Tom Knudsens arbeid med en arbeidslivsportal ved universitetet, viser granskingsrapporten fra PwC som ble lagt fram sist torsdag.

— I januar fikk jeg telefon fra universitetsdirektøren (Robert Rastad, red.mrk) som sa at det ikke var så lurt at jeg opererte utad på vegne av UiB i denne fasen med denne støyen. Det skjønte jeg og har akseptert dette. Det har vært utfordrende å ikke kunne gå ut og gjøre den delen av jobben, sier tidligere NHO-direktør og nå midlertidig ansatt ved UiB, Tom Knudsen, ifølge PwC-rapporten.

Fakta

Knudsen/Olsen-saken ved UiB

  • I perioden januar til oktober 2020 har tidligere regiondirektør Tom Knudsen i NHO Hordaland og rektor Dag Rune Olsen ved UiB jobbet for å få til en avtale der Knudsens selskap Praktikk AS skulle etablere en arbeidslivsportal
  • Planen var at UiB skulle overta selskapet inkludert teknologien, og at Tom Knudsen skulle fortsette som daglig leder i Praktikk AS til han gikk av med pensjon.
  • Avtaleforslaget, kunne ha kostet UiB over 25 millioner kroner, men ble underkjent både av UiBs økonomiavdeling og direktør, senere også av Kunnskapsdepartementet.
  • Da overtakelsesplanene måtte skrinlegges, fikk Tom Knudsen i stedet et engasjement på et halvt år ved UiB, der han hever nesten 1,1 millioner i årslønn
  • Samtidig har UiB valgt å gå videre med arbeidslivportalarbeidet i egen regi og har finansiert et forprosjekt i Unit, Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
  • Knudsen er tilknyttet SLATE, et globalt senter for læringsanalyse. Der skal UiB ifølge direktør Kjell Bernstrøm undersøke om Knudsens portalidé er relevant for UiB sitt arbeidslivsportal-prosjekt
  • Universitetsstyret i Bergen vedtok før jul at et ekstern firma skulle granske saken og om det var begått eventuelle lovbrudd eller etikkbrudd i saken.
  • Sist torsdag presenterte advokatfirmaet PwC sin rapport om saken. Der konkluderer de blant annet med at det ikke var grunnlag for å ansette Knudsen i en midlertidig stilling ved UiB og heller ikke at det hadde vært nødvendig for UiB å betale 540.000 kroner i kompensasjon til Knudsen og hans selskaper for arbeidet med planene.
  • Universitetsstyret i Bergen vil behandle rapporten i et ekstraordinært styremøte onsdag 17.mars.

Knudsen ble i november i fjor midlertidig ansatt ved UiBs globale senter for læringsanalyse, Slate.

Siden januar har heller ikke Slates ledelse visst hvilke arbeidsoppgaver de skal sette Knudsen til.

Administrativ leder for Slate, bekrefter overfor PwC at UiB-ledelsens beslutning i januar om at Knudsen ikke får ta ekstern kontakt på vegne av UiB, begrenser Tom Knudsens arbeid.

— Vi har stilt spørsmål til UiB-ledelsen om hva han da kan gjøre, men har ikke fått noe svar, uttaler administrasjonssjefen.

Det var tidligere universitetsdirektør, Kjell Bernstrøm, som hyret inn advokat som forhandlet fram tilsettingsavtalen med Tom Knudsen. Til Khrono sa Bernstrøm den gangen at de gjennom denne løsningen, som også innebærer et samarbeid med den nasjonale arbeidslivsportalen hos Unit, vil «vurdere om den opprinnelige ideen til Tom Knudsens selskap har noe for seg i praksis».

Skjønner ikke ideen

Ifølge den 68 sider lange granskingsrapporten fra PwC er det få av de som er gjengitt i rapporten som i det hele tatt forstår hva som er det unike med ideen om Knudsens og Olsens selskap som skulle koble studenter og næringslivet tettere sammen. Dette inkluderer også Bernstrøm.

— Jeg må innrømme at jeg slet med å skjønne hva ideen gikk ut på. Vi konstaterte at vi var grunnleggende uenig i vurderingen av prosjektet, uttaler Bernstrøm til PwC-granskerne.

UiBs eksterne advokat Hans Olav Lindal er også klar i sin uttalelser i rapporten:

— Etter min vurdering var det hele mer luft og løse betraktninger, snarere enn substans. Men han er klar på at avtalen som ble framforhandlet med Knudsen er innafor selv om advokatene og granskerne i PwC mener er at det ikke er rettslig grunnlag for å inngå den midlertidige ansettelsesavtalen som advokat Lindal og UiB fremforhandlet med Tom Knudsen.

PwC konkluderer også med at det ikke var grunnlag for å betale Tom Knudsen og hans samarbeidspartnere 540.000 kroner for utlegg av udokumenterte utgifter i forbindelse med opprettingen av selskapet Praktikk AS.

Advokat Lindal sier i rapporten dette om avtalen som ble inngått:

— Fra et format som ville krevd styrets godkjennelse ble dette til slutt en avtale som kunne håndteres på administrativt nivå under direktørens fullmakt, både med tanke på avtalens karakter og at størrelsen på forpliktelsen ble redusert fra det opprinnelige forslaget fra Tom Knudsen om opp mot 50 millioner kr og ned til det som endelig ble tilbudt fra UiB, ca 500 000.

Heller ikke Units avdelingsdirektør Terje Mørland som var i møte med både Knudsen og Olsen i juli i fjor, forsto hva de to holdt på med, og kaller dialogen «mystisk».

— Vi skjønte egentlig ingenting av hva de var ute etter. Vi skjønte at det dreide seg om disiplinstudenter og praksis, og mine medarbeidere noterte seg at Dag Rune Olsen skulle sende oss mer informasjon om tiltaket. Vi fikk aldri noe mer informasjon, sier Unit-direktøren, men de etterspurte heller ikke informasjonen.

Ingen stillingsinstruks for Knudsen

I rapporten avdekker også granskerne at det ikke finnes noen stillingsinstruks for Knudsen og det er uklart hva jobben hans ved Universitetet i Bergen faktisk innebærer. PwC har heller ikke klart å bringe på det rene hvor stor arbeidsmengde det har vært på Knudsen siden november i fjor da han startet i jobben ved UiB.

Knudsen kartlegger ifølge rapporten nå hvilke bedrifter som kan ha interesse av en arbeidslivs-/praksisportal og hvilke behov utdanningene ved universitetets fakulteter har for praksisformidling.

På spørsmål fra PwC om hva Knudsen fyller dagene med etter beskjeden om å vise tilbakehold i ekstern kontakt, svarer Knudsen:

— Nå bruker jeg alle dager på dette, jeg er fullt engasjert av UiB og dette prosjektet. Men, det er utfordrende å ikke kunne ta kontakt med eksterne. Jeg håper det endrer seg. Det er også andre aktører, som departementet, som bør kontaktes. Det kommer frem ting i kartleggingen som departementet bør vite om. Jeg har tatt opp hva vi skal gjøre med dette, men ikke fått noe konklusjon, sier han.

Knudsen er også frarådet å kontakte andre utenom Slate internt ved UiB. Før jul ble det satt ned et eget råd for portalprosjektet, og det første møtet i desember i fjor ble ledet av daværende rektor Dag Rune Olsen. Rådet, som blant annet har representanter fra studentene, LO, NHO og fylkeskommunen Vestland skulle ha et nytt møte i januar i år, men det ble også lagt på is. Khrono skrev om rådet og det første møtet i desember.

Rastad: Ikke forbud mot kontakt med eksterne

— Jeg har selvsagt ikke kommet med noe forbud mot at Knudsen kan ta kontakt med eksterne. Men jeg har gitt uttrykk for at det var fornuftig at Knudsen ikke representerte UiB utad mer enn nødvendig mens den eksterne gjennomgangen pågikk. Mest for hans egen del, sier universitetsdirektør Robert Rastad til Khrono.

Da Khrono intervjuet Slate-direktør Barbara Wasson i januar, sa hun at noe av det Tom Knudsen skulle arbeide med, er et panel med deltakere fra næringslivet.

— Rastad, er portalprosjektet nå lagt på is?

— Jeg kjenner ikke prosjektet på Slate i detalj, så det må du nesten spørre Slate om.

Rastad sier også at avtalen med Slate er en avtale som ble inngått før han tiltrådte som universitetsdirektør.

Uklart med arbeidsmengde

Slate, hvor Knudsen er ansatt har både en administrativ og faglig leder. Knudsen skal ifølge HR-direktøren rapportere til begge.

— Når han nå først er ansatt kan han egentlig ikke ha noen arbeidsoppgaver. Det har ikke kommet informasjon fra UiBs ledelse om hvilke oppgaver Tom Knudsen nå kan gjøre. Vi har stilt en del spørsmål til universitetsledelsen om dette uten å få noen avklaring. Det er ikke helt lett å få noe konkret ut av hans arbeid nå, det blir en del ting som henger i luften, sier administrasjonssjefen ved Slate til PwC-granskerne.

Verken direktør eller administrativ leder ved Slate har kunnet svare på hvilken arbeidsmengde Tom Knudsen har hatt så langt i sitt engasjement.

Barbara Wasson er professor ved Universitetet i Bergen (UiB) og øverste faglige leder i Slate – Centre for the Science for Learning and Technology.

— Vi skal ikke utvikle en ny portal, men vi skal utvikle en metode for matching, sa Wasson til Khrono i januar.

Knudsen jobber ikke i forskningsprosjektet

Ifølge PwC-rapporten er Wasson klar på at Knudsen ikke jobber i hennes forskningsprosjekt som rent teknisk innebærer å utvikle algoritmestyring for hvordan studenter og bedrifter skal matches og finne hverandre i en arbeidslivsportal. Her arbeider Slate nå med Unit om den nasjonale Arbeidslivsportalen som nylig er lansert.

Wasson sier til PwC at hun har et godt samarbeid med Knudsen og at han er «flink, arbeidsom og engasjert».

— Det hadde kanskje vært bedre om han hadde vært ansatt høyere opp i systemet, og ikke hos meg. Du må spørre Dag Rune Olsen hvorfor han er her, sier hun, og understreker at Knudsen ble plassert hos Slate av daværende toppledelse ved UiB.

— Han (Tom Knudsen red.mrk) har ingen tekniske ideer om matching, nei. Men, han har ideer om behovene til næringslivet, sier hun.

Ingen konkrete krav til leveranser

Knudsen sier selv at han ikke har konkrete krav om leveranser eller sluttresultat for engasjementet ved UiB og Slate, som går ut 10.mai. Slik oppsummerer han selv innholdet i stillingen sin:

— Det som var tilnærming var at jeg fikk et seks måneders engasjement. Jeg skulle jobbe med «de samme tingene», slik som prosjektet var tenkt. Det har jeg redegjort for. Istedenfor at det ble gjort i et eget selskap skulle det gjøres i Slate, og UiB skulle tilføre ressurser der. Jeg har forstått at de har tilført Slate midler, men det har ikke jeg detaljer på. Jeg skulle tilføre Slate min kompetanse på samme måte som ellers. Målet er å få til en prototype som kan fungere til høsten. Hvor langt de har kommet med prototypen tør ikke jeg si, det styrer direktøren i Slate. Jeg skulle være til støtte for prosjektet der.

Vil fortsette etter 6 mnd

Knudsen har også ifølge intervjuet i rapporten forventninger om å fortsette i jobben for UiB utover de seks månedene i midlertidig stilling.

— Det er lagt opp til at prosjektet skal videreføres. Det stopper ikke etter seks måneder og jeg oppfatter at man ønsker å realisere og gjennomføre prosjektet. Det er tatt et forbehold om at engasjementet mitt vil lyses ut. Jeg oppfatter at det skulle fortsette, og at det er gode muligheter for at jeg kan fortsette etter de seks månedene, uttaler Knudsen.

I rapporten kommer det også fram at HR-direktøren på oppdrag fra rektor Olsen skrev utkast til en stillingsutlysning omtrent tilsvarende den Knudsen nå har som spesialrådgiver/seniorrådgiver. «Stillingen ble ikke utlyst», heter det i rapporten.

Knudsen jobbet store deler av 2020 tett med avgåtte rektor Dag Rune Olsen, om realisering av en såkalt arbeidslivsportal ved universitetet. Knudsen ønsket at UiB skulle kjøpe et selskap han hadde opprettet, Praktikk AS, og ifølge et av de siste avtaleutkastene kunne en eventuell avtale ha kostet UiB nær 25 millioner kroner.

Daværende rektor jobbet aktivt med å få til en kjøpsavtale med Knudsen selv lenge etter at både Kunnskapsdepartementet hadde innsigelser og UiBs administrasjon frarådet kjøp. Oppkjøpsplanene havarerte.

Annonse

BLI VARSLET
OM SISTE NYTT

Last ned Khrono-appen og få varsel om de viktigste nyhetene - både nasjonalt og nær deg
-

Som et plaster på såret, og for å unngå søksmål fra Knudsen fordi oppkjøpet ikke ble noe av, ansatte universitetet den tidligere NHO-direktøren i en midlertidig stilling i seks måneder, fra 10.november 2020. Han er ansatt i lønnstrinn 92, som tilsvarer 1.111.500 kroner i året.

Det var tidligere universitetsdirektør, Kjell Bernstrøm, som hyret inn advokat som forhandlet fram tilsettingsavtalen og kompensasjonsutbetalingene til Tom Knudsen. Til Khrono sa Bernstrøm den gangen at de gjennom denne løsningen, som også innebærer et samarbeid med den nasjonale arbeidslivsportalen hos Unit, vil «vurdere om den opprinnelige ideen til Tom Knudsens selskap har noe for seg i praksis».

— Lederne ved Slate etterspør en stillingsinstruks for Knudsen. Hvorfor finnes ikke den?

— Dette var det tidligere rektor som håndterte. Jeg kjenner ikke hvordan dette var kommunisert overfor Det psykologisk fakultet og Slate, sier tidligere universitetsdirektør Kjell Bernstrøm i en kommentar til Khrono. Når det gjelder et eventuelt videre engasjement for Tom Knudsen mener Bernstrøm at det vil være opp til Unit å vurdere om de ønsker han videre med i prosjektet.

Heller ikke Robert Rastad vil ta noe initiativ her.

— Vil stillingen til Knudsen bli gjort permanent, og da også lyst ut?

— Det er opp til Slate å vurdere når dette forprosjektet er over. Det vil ikke bli tatt noe initiativ fra min side, og jeg har heller ingen forventning om det. Resultatene i forprosjektet må vise om fagmiljøet ønsker å gå videre, sier nåværende universitetsdirektør Robert Rastad.

Khrono har gjort gjentatte forsøk på å få Tom Knudsen til å kommentere den fremlagte PwC-rapporten. I en SMS skriver Knudsen tirsdag: «Av lojalitet til prosessen har jeg ingen kommentarer før styret har behandlet rapporten.»

UiB-styret behandler rapporten i et ekstraordinært styremøte onsdag 17. mars.

Powered by Labrador CMS