Debatt Sunniva Whittaker

Om rektorvalg og studentdemokrati

Styringsmodellen med valgt rektor ser ut til å bli stående. Desto viktigere blir derfor Eldeviks betraktninger om kronisk lav valgdeltakelse i den videre diskusjonen.

Da Sunniva Whittaker ble valgt til rektor ved UiA i 2019, var deltakelsen 16%, skriver professor Tor Eldevik i et innlegg i Khrono. Nå svarer UiA-rektoren.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Professor Tor Eldevik ved Universitetet i Bergen reiser interessante spørsmål om demokrati og stemmerett i forbindelse med rektorvalg. Jeg synes imidlertid det er på sin plass å korrigere bildet når det gjelder den kronisk lave valgdeltakelsen.

Ved rektorvalget ved Universitetet i Agder i 2019 var valgdeltakelsen svært ulik i de ulike kategoriene: 73% blant de vitenskapelig ansatte, 77% blant de administrative og 10% blant studentene.

Gitt antall studenter i forhold til de andre kategoriene, blir det aggregerte tallet 16 % som Eldevik viser til svært misvisende selv etter de er vektet. Det gjelder sikkert for de andre valgresultatene det vises til kronikken.

Studentenes lave valgdeltakelse er noe vi ser igjen i valg hvor de selv er valgbare: valg av studentrepresentanter til fakultetsstyrer, universitetsstyret og studentparlamentet. Valgdeltakelsen ligger og vaker mellom 10% og 15% på de ulike institusjonene. Dette synes jeg er mer bekymringsfullt for studentenes del enn deres deltakelse i rektorvalget.

Universitetet i Agder lanserer i år en demokratiuke i forbindelse med valg av studentrepresentanter for å koble det å engasjere seg som student til det å engasjere seg i demokratiske prosesser for øvrig. Her samarbeider vi med Europarådet, Kristiansand kommune, Stiftelsen Arkivet freds- og menneskerettighetssenter, med flere, og ikke minst med Studentorganisasjonen i Agder. Vi håper at dette vil føre til en økt bevissthet blant studentene om betydningen av studentdemokratiet som er under press i flere land. Muligens vil det også føre til økt interesse for universitetets fremtidige styringsform.

Universitetet i Agder lanserer i år en demokratiuke i forbindelse med valg av studentrepresentanter for å koble det å engasjere seg som student til det å engasjere seg i demokratiske prosesser for øvrig.

Sunniva Whittaker

Naturlig nok er deltakelse i rektorvalg og engasjement om styringsform betydelig større blant de ansatte. Tirsdag ble det kjent at modellen Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og Universitetet i Agder opererer etter kan videreføres og Eldeviks spådommer om at det pågående valget i Bergen blir det siste, antageligvis slår feil.

Desto viktigere blir derfor Eldeviks betraktninger om valgdeltakelse i den videre diskusjonen. I mellomtiden ønsker jeg både studenter og ansatte på Universitetet i Bergen et godt valg.

Powered by Labrador CMS