Leder i Forskerforbundet, Petter Aaslestad (t.h.) i godt selskap under på Forskerforbundets egen konferanse tidligere i vår. Han trekker fram NOKUTs uavhengige rolle som en viktig sak å følge opp etter at Isaksen har lagt sin kabal og omorganisert sine underlagte etater og virksomheter. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Mener kvalitetsorgan må få beholde uavhengighet

Både Forskerforbundet og NOKUT er opptatt av at kvalitetsorganet må få beholde sin uavhengige rolle også etter statsrådens omorganisering. Politikere og fagforening er usikre på om Isaksens nye grep vil gi mindre byråkrati.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen omorganiserer og skal endre mandat for kvalitetssikrerne i kunnskapssektoren. 

Administrerende direktør i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), Terje Mørland, sier han i all hovedsak er fornøyd etter at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen offentliggjorde sin nye kabal for etater og virksomheter underlagt Kunnskapsdepartementet.

Les også: Flytter 60 arbeidsplasser

— Vi har fått beskjed om at vi skal få overført noen oppgaver fra departementet og vi regner med at det er oppgaver som grenser til de vi har i dag, sier Mørland.

— Et skår i gleden er imidlertid at vi mister SFU-ene (Sentre for fremragende undervisning red.mrk), sier Mørland. 

NOKUT har i dag en uavhengig faglig rolle, og det er svært viktig at denne uavhengigheten ikke rokkes ved.

Terje Mørland

Det er vanskelig å se at den foreslåtte omorganiseringen vil bidra til (...) å redusere det statlige byråkratiet. 

Anne Tingelstad Wøien

Vi synes enten at statsråden burde ventet, eller så kunne han vist handlekraft og tatt grep på disse områdene for lenge siden.

Marianne Aasen

Han trekker fram at denne satsingen har vært svært viktig for NOKUT, og meget vellykket både sett med interne og eksterne øyne.

Her er grepene Isaksen tar

Forslaget til Isaksen innebærer at alle som har oppgaver knyttet til å utvikle kvaliteten i høyere utdanning blir samlet i to forvaltningsorganer for kvalitet, bygget rundt dagens NOKUT i Oslo og dagens Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) i Bergen.

NOKUT skal fortsatt akkreditere og godkjenne høyere utdanning og fagskoleutdanning. De skal også føre tilsyn med kvaliteten i utdanningen og godkjenne utenlandsk utdanning. I tillegg vil oppgavene med å føre tilsyn med private høgskoler og fagskoler, som i dag ligger i departementet, bli overført til NOKUT.

CERES (Senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier) blir slått sammen med BIBSYS og enkelte oppgaver fra UNINETT. Det nye forvaltningsorganet vil ha hovedkontor i Trondheim, men vil også ha virksomhet i Oslo. 

Kompetanse Norge fortsetter som en egen virksomhet med hovedkontor i Oslo. De skal også opprette et kontor i Tromsø, og 10 årsverk skal flyttes fra Oslo til Tromsø.

Sekretariatene for foreldreutvalgene for barnehagene og grunnopplæringen, FUB og FUG,  blir flyttet fra Oslo til Bø i Telemark i løpet av 2018.

Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen blir slått sammen fra årsskiftet. Det nye Utdanningsdirektoratet vil ha hovedkontor i Oslo, men vil også ha virksomhet i Tromsø, Hamar og Molde. I løpet av fem år skal 20 årsverk flyttes ut av Oslo.

Usikre på mandatendring

Isaksen varslet i framleggingen av den nye omorganiseringen at han vil komme tilbake med mer knyttet til mandatendring og dermed en nødvendig lovendring knyttet til NOKUTs virksomhet.

(Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

NOKUT har i dag en uavhengig faglig rolle, og at det er svært viktig at denne uavhengigheten ikke rokkes ved gjennom nytt mandat og lovendring. Prosessen knyttet til oss må altså gjennom Stortinget, og den er da også lagt ett år fram i tid, legger Mørland (bildet over) til.

— Når dette er sagt; vi har levd med usikkerhet rundt organisering i to og et halvt år, og vi er glade for at konklusjonene nå er gjort, sier Mørland.

Også rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, skriver i et blogginnlegg at han venter spent på signaler fra statsråd Isaksen om hvilken rolle han ser for seg at NOKT skal ha på sikt, og ikke minst hvordan man skal sikre brukerinnflytelse i de reorganiserte organene. 

Les også: Brukerinnflytelse etter ny organisering i uh-sektoren

— Synd at man flytter SFU-ene

Petter Aaslestad er leder i Forskerforbundet, og har tidligere vært styreleder i NOKUT.

— Med bakgrunn i erfaringene som tidligere styreleder vil jeg si at det er leit at Isaksen flytter Senter for fremragende utdanning (SFU) ut av NOKUT. Dette har vært et svært vellykket prosjekt for NOKUT, og gjort at de ikke bare har måttet jobbe med å sjekke ut at kvaliteten er bra nok, men også har kunnet jobbe med det som er fremragende kvalitet, bemerker Aaslestad.

Han sier også at Forskeforbundet vil følge nøye med på det som skjer rundt mandat- og lovendring knyttet til NOKUT.

— Det er svært viktig at NOKUTs uavhengige rolle består. NOKUT er helt avhengig av den legitimiteten en uavhengig rolle gir, så den prosessen vil vi følge nøye, understreker Aaslestad.

Forskerforbundet har lokallag i alle de berørte etater og virksomheter, og de har gjennomført seminarer og tiltak knyttet til forflytning og omorganisering av ansatte.

— Å følge med selve omorganiseringen og sørge for at dette skjer på best mulig måte for våre medlemmer er et selvsagt ansvar for oss, sier Aaslestad. 

NTL er avventende

Sekretær Geir Senum i Norsk tjenestemannslag (NTL) Sentralforvaltningen organiserer mange av de ansatte dette gjelder. Han sier til Fri fagbevegelse at han synes 60 stillinger er et høyt tall. Han sier også at han synes det mest dramatiske er at det her er mange mennesker som må flytte til en helt annen kant av landet.

— Vi er opptatt av at det skal være statlige arbeidsplasser i hele landet, men det bør skje ved nyopprettelser, ikke flytting. Det er nemlig et alvorlig inngrep i mange menneskers liv, sier han til Fri fagbevegelse.

Senum sier også at den eneste begrunnelsen hans er for de grepene Isaksen nå tar er at regjeringen har lovet partiet venstre å foreta slike grep, og han mener dette da blir et politisk spill om hverdagen til folk.

– Om de vil det, kan de kjøre et løp som gjør at de ansatte kan beholde jobbene sine uten å flytte, mener Senum.

Aasen (Ap): Redd det blir mer byråkrati

Marianne Aasen forstår at kunnskapsminister Isaksen og regjeringen ønsker å effektivisere forvaltningen, og hun mener det er bra at man ser på hvordan man organiserer eget apparat rundt tjenester og i underliggende etater.

— Men når man skal gjøre endringer må man enten gjøre det fordi måten man gjør det på i dag ikke fungerer, eller man må gjøre det fordi man kan dokumentere at det vil bety effektivisering, sier Aasen til Khrono.

Hun er usikker på om omorganiseringen til Isaksen virkelig vil innebære en avbyråkratisering.

— Man etablerer et nytt direktorat, eller et forvaltningsorgan som de kaller det, i Trondheim, der dagens CERSBIBSYS og deler av oppgavene fra Uninett inngår. Det kan være fornuftig, men jeg tviler på hvor mye effektivisering man faktisk oppnår. Å løfte SFUene ut fra NOKUT og UHR, kan være fornuftig, men det bør være fordi tjenestene i så fall blir bedre og ikke en omorganisering for omorganiseringens skyld, sier hun.

Aasen sier også at hun reagerer på tidspunktet Isaksen velger å legge fram en slik omorganisering på.

— Det er 88 dager til valget, og Isaksen velger å bestemme seg for disse grepene på siste økt. Vi synes enten at statsråden burde ventet, eller så kunne han vist handlekraft og tatt grep på disse områdene for lenge siden. Det blir neppe han som kommer til å gjennomføre dette.

Og hun legger til:

— Jeg forventer for øvrig at fagforeninger har vært og blir godt orientert og involvert i denne saken siden det har konsekvenser for lokalisering av mange arbeidsplasser.

Regjeringens omorganisering er for puslete

Senterpartiets utdanningspolitiske talsperson, Anne Tingelstad Wøien, mener det å flytte 60 årsverk ut av Oslo over en periode på fem år er for puslete. 

(Foto: Senterpartiet)

— Det har vært en enorm vekst i byråkratiet i Oslo over mange år, også i utdanningssektoren. Det er vanskelig å se at den foreslåtte omorganiseringen vil bidra til å snu denne tendensen, eller å redusere det statlige byråkratiet, sier Tingelstad Wøien, i en pressemelding fra partiet.

— Mulighetene som ligger i digitalisering burde alene føre til en rasjonalisering i sektoren og å flytte oppgaver til andre deler av landet, sier Tingelstad Wøien.

For dårlig

Senterpartiet stiller spørsmål ved opprettelsen av hele tre organer innenfor høyere utdanning; nye NOKUT, det nye tjenesteorganet og det nye tilskuddsorganet.

— Selv om hovedkontoret for det nye forvaltningsorganet skal ligge i Trondheim og tilskuddsorganet i Bergen, så vil den samlede omorganiseringen innen høyere utdanning ikke innebære mer enn 20 årsverk ut av Oslo. Det er for dårlig, avslutter Tingelstad Wøien.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS