Debatt Tanja Storsul, Kenneth Ruud, Åse Gornitzka, Lars Holden

Ønsker dialog om tilgang til registerdata

Vi tror dialog med de store brukerne er riktig vei å gå for å utvikle formålstjenlige tjenester for å tilgjengeliggjøre våre felles registerdata.

Lars Holden er leder av samarbeidsutvalget til UHR og FFA. Fire av medlemmene i utvalget skriver i dette innlegget at microdata.no ikke er verd kostnaden for flere av de største brukerne av registerdata.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) arbeider for at forskningsmiljøene skal få best mulig tilgang til registerdata.

Statistisk sentralbyrå (SSB) og Norsk senter for forskningsdata (NSD) har med støtte fra Forskningsrådet investert nærmere 50 mill. i plattformen microdata.no. Denne er verdifull for noen grupper forskere og masterstudenter.

Samtidig dekker ikke dagens løsning behovene til de store brukerne av registerdata, spesielt forskere som har en avansert bruk av dataene. De trenger tilgang til hvert datapunkt, flere variable, å kunne bruke egne statistiske verktøy og bedre teknisk stabilitet. Flere store forskningsinstitusjoner mener at den pris som legges til grunn for abonnement på microdata.no er for høy i forhold til verdien av forskningsdata man får tilgang til.

Det er ingen uenighet om at forskningsprosjekter skal betale kostnadene for å få tilgang til data. Men i dag er ikke microdata.no verdt kostnaden for flere av de største brukerne av registerdata. Det er dårlig samfunnsøkonomi at staten investerer 50 mill. i en plattform for registerdata, og at staten ved de største forskningsmiljøene i universitetene og som kjøper av forskning fra forskningsinstitutter, velger å ikke bruke denne plattformen. Noen av disse forskningsmiljøene har også mange masterstudenter.

I dag er ikke microdata.no verdt kostnaden for flere av de største brukerne av registerdata.

Tanja Storsul, Kenneth Ruud, Åse Gornitzka og Lars Holden

UHR og FFA er opptatt av å få til en dialog med SSB og NSD med det formål at alle forskningsmiljøene får bedre tilgang til registerdata. Dette er bakgrunnen for at UHR og FFA sendte et brev til SSB i desember 2020 hvor vi uttrykte sterk bekymring for utviklingen av microdata.no. Dette er forbilledlig oppfulgt av SSB og NSD gjennom møter med UHR og FFA, samt et større innspillmøte med sektoren. En tilsvarende dialog har tidligere medført at det ble opprettet et brukerutvalg for SSB.

Den endelige løsningen for microdata.no har vi ikke per i dag, men den kan innebære å videreutvikle microdata.no slik at det også blir mer relevant for de avanserte brukerne av registerdata. Det kan også bety at ressursene brukes på å tilrettelegge for tilgjengeliggjøring av registerdata utenfor microdata.no.

Vi er glade for at diskusjonen er i gang i sektoren og at det nå opprettes et strategisk forum mellom SSB, NSD, UHR og FFA for å diskutere disse problemstillingene. Vi tror dialog med de store brukerne er riktig vei å gå for å utvikle formålstjenlige tjenester for tilgjengeliggjøring av våre felles registerdata.

Alle forfatterne er medlemmer av Universitets- og høgskolerådets (UHR) og Forskningsinstituttenes Fellesarenas (FFA) samarbeidsutvalg.

Powered by Labrador CMS