Adventskalender

Ønskjer politisk leiing som jobbar for gode vilkår for forsking, undervisning og formidling

Professor Øystein Vangsnes er lite takksam for linja regjeringa har lagt seg på overfor universiteta og høgskulane, og ynskjer seg ei politisk leiing som tek sektoren på alvor.

2022 er året ein for alvor har fått kjensla av å stå framfor nokre bratte bakkar, seier Øystein A. Vangsnes.

Fakta

Adventsintervju 2022

  • I dagane fram mot jul vil du møta kjende og ukjende personar i og rundt universiteta, høgskulane og institutta våre.
  • Dei skal få oppsummera året som har gått, og dei skal få koma med ynske for 2023.
  • I dag møter du Øystein Vangsnes. Han er professor i nordisk språkvitskap ved UiT Noregs arktiske universitet.

Professor i nordisk språkvitskap, Øystein Alexander Vangsnes, gøymer seg bak luke nummer 21 i Khronos adventskalender.

— Korleis vil du oppsummera 2022 med universitets- og høgskulebrillene på?

— 2022 er jo året der ein for alvor har fått kjensla av å stå framfor nokre bratte bakkar i tida som kjem. Alt bråket rundt Forskingsrådet og også stadige økonomiske innstrammingar elles i sektoren ber bod om trongare kår for forsking og rekruttering til forsking, i alle fall på kort sikt. Som involvert i ein av dei to SFF-søknadane som vart funne støtteverdige, men som likevel ikkje fekk finansiering, kjenner eg lite takksemd for den linja noverande regjering har overfor sektoren.

— Kva er det kjekkaste du har vore med på i universitets- og høgskuleverda i år, og kvifor?

— Det kjekkaste for meg er at me endeleg – etter korona og vanskar med rekruttering – har komme skikkeleg i gang med aktiviteten i det forskingsrådsfinansierte prosjektet Multilectal Literacy in Education som eg leier. Me har både hatt den første større fysiske samlinga og gjennomført større datainnsamlingar. Det er veldig kjekt og veldig spennande!

— Kva har vore den største utfordringa i 2022, slik du ser det?

— Lokalt på UiT Noregs arktiske universitet har trongare økonomiske rammer falle saman med innføringa av nytt administrativt system. Det har skapt både frustrasjon og irritasjon i arbeidskvardagen, og det verste er kanskje kjensla av å vera heilt hjelpelaus i møtet med ting som ikkje fungerer.

— Kva er ditt juleynske for universiteta og høgskulane?

— Eg ønskjer meg ei politisk leiing for sektoren som tek han på alvor og som jobbar for at det skal vera gode vilkår for forsking, undervisning og forskingsformidling i toppklasse. Og så ønskjer eg at studentane igjen skal trivast og ha gode læringsfellesskap etter at dette synest å ha fått ein knekk under koronapandemien.

— Kva skal du gjera i jula?

— Eg skal feira jul saman med storfamilien på mi side i Sogn og sidan nyttår heime i Tromsø med familie og vener der.

Powered by Labrador CMS