Debatt 23 oslomet-ansatte

Oppfordrer ledelsen til å tre ut av omstridt avtale

En samarbeidsavtale med et konsern som NHC Group svekker vår uavhengig og troverdighet som universitet og som profesjonsutdannere, skriver 22 OsloMet-ansatte om avtalen universitetet har inngått med selskapet.

23 ansatte reagerer sterkt på at OsloMet har inngått avtale med en av Nordens største private velferdsaktører.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

26. oktober ble det gjort kjent at OsloMet tre dager tidligere hadde inngått intensjonsavtale med NHC Group, som er en av Nordens største private velferdsaktører. Avtalen har kommet overraskende på de ansatte ved OsloMet, og det har kommet fram at den er svakt forankret i fagmiljøene. Verken universitetsstyret, fakultetsstyrer eller tillitsvalgte har vært involvert. En samarbeidsavtale med et konsern som NHC Group svekker vår uavhengig og troverdighet som universitet og som profesjonsutdannere. Derfor er mange opprørt nå.

Viserektor Per Martin Norheim-Martinsen svarer på kritikken med å understreke at det foreløpig ikke er inngått noen bindende avtale, og at «dette er en intensjonsavtale, som vi kan tre ut av på kort varsel om vi ønsker det».

Vi kan ikke se at verken studenter eller ansatte ved OsloMet er tjent med et slikt samarbeid

23 Oslomet-ansatte

Vi oppfordrer ledelsen ved OsloMet til å tre ut av avtalen med det samme. Vi kan ikke se at verken studenter eller ansatte ved OsloMet er tjent med et slikt samarbeid og tror ikke dette er veien å gå for å styrke forskning, undervisning og praksis.

Avtalen gir legitimitet til en omstridt aktør, og OsloMet vil ikke ha noen kontroll på hvordan avtalen blir brukt i deres markedsføring av for eksempel tolketjenester, barnehageplasser, sykehjemsdrift og barnevernstjenester. Vi vil understreke at vi ikke er imot å samarbeide med private aktører generelt, men det vil være svært umusikalsk om ledelsen velger å realisere en samarbeidsavtale med en aktør som i realiteten «motarbeider de profesjonene vi utdanner folk til», slik styrerepresentant Hilde Fiva Buzungu uttrykker det i Khrono.

Å inngå i et tettere samarbeid om utdanning og praksisplasser med en så kontroversiell aktør vil kunne svekke OsloMets anseelse som en seriøs og kvalitetsbevisst utdanningsinstitusjon. Mange av våre studenter skal arbeide i det private markedet, og flere skal gjennom studiet ha sin praksis hos private tilbydere. Men universitetet må finne de praksisplassene med best faglig kvalitet, og her er det lite som taler for at NHC Groups institusjoner utmerker seg. Vi har gjentatte ganger lest om sykehjem i Norlandia-kjeden som har skåret ned bemanningen til det uforsvarlige, tolketjenester med uautoriserte tolker, osv. Dette er ikke praksisplasser vi ønsker å tilby våre studenter.

Studentene våre skal være trygge på at den praksisen de får gjennom studiet, er best mulig. Vi tror ikke bindinger mellom OsloMet og NHC Group er noe godt utgangspunkt for fremme kritisk tenkning og danne selvstendige, kritiske profesjonsutøvere.

I tillegg til at avtalen svekker vår troverdighet som profesjonsuniversitet, mener vi avtalen er problematisk ut fra det forskningsetiske prinsippet om frihet og uavhengighet.

I Klassekampen 2. november sier viserektor Norheim-Martinsen at samarbeid med private er i tråd med regjeringas politikk. Dette ser vi som en avsporing. Som universitet skal vi være en fri og uavhengig bidragsyter til et opplyst, deliberativt demokrati; vi er ikke funksjonærer for å iverksette den til enhver tid sittende regjerings politikk.

Denne saken handler ikke om partipolitikk, men om universitetets samfunnsansvar. Bindinger til et stort kommersielt konsern vil svekke troverdigheten til universitetets virksomhet og så tvil om det er mulig å kritisere det samme konsernet på faglig og etisk grunnlag.

Underskrevet av:

Wenche Bjorbækmo, professor ved Institutt for fysioterapi, Fakultet for helsevitenskap
Halldis Breidlid, dosent ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
Marcela Montserrat Fonseca Bustos, universitetslektor ved Institutt for barnehagelærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
Siv Eie, universitetslektor ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
Marte Eriksen, stipendiat ved Institutt for barnehagelærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
Marlen Ferrer, førsteamanuensis ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
Katrine Giæver, førsteamanuensis ved Institutt for barnehagelærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
Anne Greve, professor ved Institutt for barnehagelærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
Liv Mette Gulbrandsen, professor emeritus ved Institutt for sosialfag, Fakultet for samfunnsvitenskap
Kristin Holte Haug, dosent ved Institutt for barnehagelærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
Randi Havnen, universitetslektor ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
Mette Helleve, stipendiat ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
Kim Gunnar Helsvig, professor ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
Olav Kasin, førstelektor ved Institutt for barnehagelærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
Robert Williams Kvalvaag, dosent ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
Erik Ryen, førstelektor ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
Hilde Sylliaas, førsteamanuensis ved Institutt for fysioterapi, Fakultet for helsevitenskap
Sissel Seim, førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag, Fakultet for samfunnsvitenskap
Inger Ulleberg, førstelektor ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
Oddbjørg Skjær Ulvik, professor ved Institutt for sosialfag, Fakultet for samfunnsvitenskap
Solveig Østrem, professor ved Institutt for barnehagelærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
Per Anders Aas, professor ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
Øystein Brekke, professor ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Powered by Labrador CMS