Debatt berge, vedøy, trehus

Oppklaring til Toje

— Vi setter pris på at Toje svarte oss i Khrono, ettersom vi har erfart å bli enten ignorert, eller at våre bidrag har blitt vridd til det ugjenkjennelige når vi har prøvd å komme til orde med vår side av saken i andre medier.

I mediedebatten om NLA høgskolen har retorikken vært preget av trekk som kjennetegner ytre høyre, som desinformasjon, tåkelegging og polarisering, skriver artikkelforfatterne.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Vi ser at Asle Toje føler seg forurettet av vårt innlegg i Khrono, hvor han mener å bli koblet til ytre høyre. Dette beklager vi, det var ikke vår intensjon.

I motsetning til Toje, har vi arbeidet med og studert NLA-saken over lang tid. Vårt siste avsnitt i kronikken var ikke ment som et angrep på Toje, men som en oppsummerende analyse av NLA-saken i hele sin kompleksitet.

I forbindelse med saken har vi gjort en grov medieanalyse av over 300 artikler og leserinnlegg som har vært publisert i saken siden august 2020. Her finnes særlig ett relativt tydelig trekk.

Støtte til det som kalles religionsfriheten til NLAs eiere og ledelse kommer fra kommentariatet i kristenkonservative eller konservative medier, fra personer med tilknytning til misjonsorganisasjoner eller fra politikere fra KrF og den politiske høyresiden. Tekstene har helst vært publisert i konservative- og kristenmedier, og utgjør over halvparten av tekstene vi har analysert.

Tekster som omhandler støtte til studenter, ansatte på NLA eller som har tematisert skeives rettigheter og akademisk frihet på NLA, finner vi helst i bransjemediene for forskere og utdanningssektoren. Bidragene i disse kommer fra kolleger og skolefolk, studenter og oss selv. Disse utgjør rundt en fjerdedel av tekstene. Den siste fjerdedelen er redaksjonelle tekster av mer nøytral og oppsummerende karakter.

Vi har selv prøvd å komme til orde med vår side av saken i andre medier enn bransjemediene, men vår erfaring har da vært at vi enten blir ignorert, eller at våre bidrag har blitt vridd til det ugjenkjennelige. Vi setter derfor pris på at Toje svarte oss i Khrono.

Vi har spurt oss selv hvordan vi kan forstå bildet vi ser i medieanalysen, særlig når det kommer til temaet religionsfrihet. I denne saken, mener vi å se noen paralleller til hva som har skjedd på nasjonalt nivå i land som USA, Polen, Ungarn og Brasil. Der har krefter av konservative, kristenkonservative, ytre høyre og også en økonomisk elite hatt fellesinteresser i å diskreditere og i å svekke tilliten til en sterk stat, demokratiske prosesser og til samfunnets fellesinstitusjoner.

Man skaper fiendebilder av meningsmotstandere fra alle politiske sjatteringer fra det liberale sentrum til ytterste venstreside, og karakteriserer dem som ideologidrevne og venstrevridde, og man søker ikke dialog.

Det er hovedsakelig retorikken her som er felles med ytre høyre. Den preges av desinformasjon, tåkelegging og polarisering. Det er dette bildet vi har sett trekk av i mediedebatten i NLA-saken, og hvor Tojes bidrag for oss bare var dråpen som fikk begeret til å renne over.

Det er med andre ord dette overordnede bildet vi plasserer Toje inn i. Her er vi alle fire bare små brikker, eller nyttige idioter om man vil.

Les også:

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS