Debatt Elin olaug rosvold og ivar p. GLADHAUG

Opptaksprøve på medisinstudiet?

Vi er glade for at opptaksprøver er med som et av flere alternativer når det nå skal gjøres en ny utredning av opptak til studier, skriver prodekan for medisinstudiet Elin Olaug Rosvold og dekan Ivar P. Gladhaug, fra Universitetet i Oslo.

Ved Universitetet i Oslo har man ønsket å teste opptaksprøver ved medisinutdanning tidligere.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Mandag 8. august starter 120 studenter på høstkullet på medisinstudiet i Oslo. De stiller med svært gode karakterer fra videregående skole, og halvparten har også en stor andel ekstrapoeng for annen utdanning og alder. Og de er alle topp motiverte for å bli leger. Samtidig er det mange andre med nesten like gode karakterer og samme topp motivasjon som opplever skuffelsen ved ikke å ha kommet inn på deres drømmestudium.

Medisinstudiet ved UiO er igjen øverst på listen over poengkrav i ordinært opptak. Fra fakultetets side er vi både stolte og takknemlige for at så mange høyt kvalifiserte søkere har valgt vårt fakultet som studiested. Vi vet samtidig at mange av våre søkere har brukt mye tid og krefter, og også penger, på å ta opp igjen eksamener fra videregående skole. I dagens debatt om de høye opptakskravene stilles det velbegrunnede spørsmål om dette er riktig bruk av ungdommenes og samfunnets ressurser.

I 2018 søkte vi Kunnskapsdepartementet om å gjennomføre en pilot der vi skulle ta opp 20% av studentene gjennom en egnethetstest

Elin Olaug Rosvold og Ivar P. Gladhaug

Vi ved medisinstudiet i Oslo har vært opptatt av denne problemstillingen i lengre tid. I 2018 søkte vi Kunnskapsdepartementet om å gjennomføre en pilot der vi skulle ta opp 20% av studentene gjennom en egnethetstest – den såkalte uniTEST som blant annet brukes ved Syddansk Universitet og Aarhus Universitet i Danmark. Forslaget innebar at søkere med en karakterpoengsum på minimum 50 poeng i tillegg til realfagskompetanse kunne ta testen, og at de beste på testen ville komme inn på studiet i denne 20% kvoten. uniTEST er en australsk-utviklet egnethetstest som blant annet vurderer kandidatens motivasjon, evne til kritisk tenkning, etikk og språklig, kulturell og mellommenneskelig forståelse.

Kunnskapsdepartementet var imøtekommende, men forslaget kunne ikke gjennomføres og piloten kom aldri til utprøvning fordi den ble for komplisert innenfor dagens opptaksregelverk. Dette gikk blant annet på at det ble et antatt svært stort antall studenter som skulle tilbys testen, at testen måtte gjennomføres før avgangselevene fra videregående skole hadde fått vitnemål og at rettigheter som utsatt prøve og klageadgang ble vanskelig å håndtere.

Vi er glade for at opptaksprøver er med som et av flere alternativer når det nå skal gjøres en ny utredning av opptak til studier, og vi håper at det videre arbeidet kan frembringe løsninger som gjør at en slik test kan gjennomføres. Dette kan for eksempel være å åpne for at testingen gjennomføres på bakgrunn av julekarakterer, og at endelig opptak skjer etter avsluttende eksamen. Det vil også være aktuelt å arrangere opptaksprøver for flere studiesteder og studier samtidig, siden mange søkere setter opp de samme studiene på prioriteringslisten.

Ved å ta en egnethetstest, kan noen flere søkere få en mulighet til å komme inn på medisinstudiet. Vi ser ikke for oss at alle som søker på medisinstudiet skal ta en slik test, men at dette kan være en kvote innen det totale antall studieplasser. Syddansk Universitet tar opp 50% av studentene på bakgrunn av testing, mens Aarhus Universitet tar opp 20%.

Det vil uansett alltid være mange som både har gode eksamensresultater og er sterkt motiverte, men som allikevel ikke kommer inn på medisinstudiet. I følge Samordna opptak var det totalt 5645 søkere til 731 studieplasser på medisin i Norge i 2022; det vil si nesten åtte søkere per plass. Hvis vi bare regner med dem som hadde medisin som førstevalg, var det litt over fem søkere per plass. I dag utdanner vi for få leger i forhold til behovet i Norge, og regjeringen har signalisert at de vil øke antall studieplasser i medisin. (Khrono 16.05.22). Vi ved UiO ser frem til å ta på oss vår del av oppgaven med å utdanne flere leger og gi flere søkere mulighet til å konkurrere om studieplassene.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play
Powered by Labrador CMS