stortingsvalg 2021 jens kristian øvstebø

Opptak(t) til en ny tid

Norge som kunnskapsnasjon kan ta lederskap og bidra til en opptaksmodell rigget for det 21. århundre, skriver leder i Norges liberale studentforbund.

Studier utenlands noe man ofte først og fremst vurderer i forbindelse med utveksling, skriver Jens Kristian Øvstebø, som nå slår til lyd for et felles nordisk opptakssystem.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Et nytt studieår er i gang, og mange er i ferd med å finne seg til rette i de mange studentbyene som finnes rundt om i det ganske land. Det skorter ikke på tilbud eller lokasjoner, ettersom du jo kan studere alt fra ingeniør til økonomi, vernepleie eller medievitenskap på steder som ligger mellom Kristiansand i sør, Longyearbyen i nord, Bergen i vest eller Kirkenes i øst.

Verden og akademia er likevel større enn Norges landegrenser. Til tross for dette, er studier utenlands noe man ofte først og fremst vurderer i forbindelse med utveksling. Hvis man først skal ta en hel grad utenlands er det dessuten en byråkratilabyrint uten like! Venstre og Liberale Studenter vil gjøre det enklere, i en verden som globaliseres mer år for år, å ta deler av eller hele graden i utlandet. Hvorfor skulle det være så mye mer problematisk å ta et fag eller kanskje halve graden i Uppsala, Lyon eller Berlin, enn på studiesteder i Norge som ligger lenger unna enn de nevnte?

Europa og spesielt Norden har kommet langt i felles-integrerte systemer. Gjelder det grensekontroll, politisamarbeid, samferdselsprosjekter og utdanningssamarbeid er Europa og Norden blant de best integrerte regioner i verden. I mange av de samarbeid vi har hatt innad i Norden, har vi etter hvert også fått med våre europeiske venner i EU og EØS. De aller fleste norske studieprogrammene har allerede innført digitale opptakssystemer, blant hvilke Samordna opptak er en verdensledende løsning. Vi har derfor alle forutsetningene til stede for å lykkes internasjonalt.

Liberale Studenter mener utdanningsfeltet ville være et ypperlig område hvor vi kunne gå i bresjen for å få i stand et integrert opptakssystem med andre stater.

Jens Kristian Øvstebø

Liberale Studenter mener utdanningsfeltet ville være et ypperlig område hvor vi kunne gå i bresjen for å få i stand et integrert opptakssystem med andre stater. La oss starte med Norden, som vi har gode erfaringer med, så vil dette kunne skape en trend hvor flere vil ønske å henge seg med. Utveksling av kunnskap og knytting av bånd på tvers av landegrenser har nærmest uten unntak vært faktorer som har ført til bedre gjensidig forståelse og lavere konfliktnivå.

Vi lever i en tid hvor det etter alt å dømme om få år vil komme felleseuropeiske ID-løsninger som felles bankID og tilsvarende. Med opptakssystemer som teknisk vil kunne greie en utvidelse av brukergruppen, så kunne prosjektet med felles opptakssystem til høyere utdanning stå igjen for ettertiden som «Det norske initiativet», hvor Norge som kunnskapsnasjon tok lederskap og våget å tenke nytt, og bidro til en opptaksmodell rigget for det 21. århundre!

Powered by Labrador CMS