medisinutdanning

Ordføreropprør mot medisinstøtte til UiS

Fem ordførere i Rogland raser etter at et fylkeskommunalt fond har bevilget penger til medsinutdanning ved Universitetet i Stavanger.

Pengestøtte til rektor Klaus Mohns sitt prosjekt for medsinutdanning i Stavanger møter protester nord i Rogaland.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ordførere i fem kommuner i Rogaland krever en offentlig gransking av en tildeling på 24 millioner kroner til medisinutdanning ved Universitetet i Stavanger (UiS) - fra et fond som skal gå til grønn omstilling, skriver Dagens medisin.

Ifølge Dagens medisin og NRK Rogaland spør ordførerne seg om disse pengene kommer nå fordi saken om gradsforskriften er under debatt, og skal behandles av Stortinget i forbindelse med deres arbeid med ny universitet- og høgskolelov.

Glad rektor

Totalt har Universitetet i Stavanger (UiS) har fått inn de 84 millioner som trengs for oppstart av egen medisinutdanning ved universitetet. Nå mangler klarsignal fra departementet.

Rektor ved UiS, Klaus Mohn, forteller i en pressemelding fra universitetet at han er veldig glad for at hele finansieringen nå er i boks, og han takker Ulla Førre-fondet for tildelingen på 25 millioner kroner. UiS har tidligere mottatt tilsagn på 40 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen SR-Bank og 10 millioner kroner fra henholdsvis Folke Hermansen AS og Universitetsfondet AS til medisinutdanning ved UiS.

Sinte vestlandsordførere

Arne-Christian Mohn, ordfører i Haugesund, og ordførerkollegene i Tysvær, Karmøy, Vindafjord, Bokn, reagerer kraftig ifølge Dagens Medisin.

— Her bryter en alle regler for å sikre seg penger. Fondets penger skal gå til grønn omstilling - det kan ikke legeutdanning kalles, sier Haugesund-ordføreren Arne-Christian Mohn i en kommentar til Dagens Medisin.

Ordførerne krever nå en offentlig gransking av Ulla Førre-tildelingen, da de mener fondet med denne tildelingen bryter med egne vedtekter. De har også engasjert en advokat for å bistå i arbeidet.

Mener egen søknad har blitt trenert

I en pressemelding trekker ordførerne fra de fem kommunene fram at de for tre år siden sendte inn en søknad til Ulla Førre-fondet om støtte til grønne omstillingsprosjekter innunder det regionale RENergi-programmet i nordfylket.

— Søknaden for RENergi-programmet har imidlertid vært trenert, og har enda ikke vært til behandling. Fylkestinget bestemte seg nylig for å endre søknadskriteriene til fondet, men disse venter på godkjenning fra ESA, heter det i pressemeldingen.

Har markert seg mot medisin på UiS

Ordførerne trekker også fram at bevilgningen på 24 millioner utgjør 25 prosent av hele fondet.

Det hører med til historien at de fem ordførerne ikke bare reagerer på bevilgningen fra fondet, men at de også tidligere har markert seg som motstandere av at UiS skal få etablere medisinutdanning på egen kjøl.

Dette gikk fram av et brev de skrev der de svarte på et opprop fra andre kommuner i Rogaland. De skriver blant annet i brevet at UiS ikke legger opp til noe samarbeid med Fonna-regionen i sin modell, og at de på sin side ser mange muligheter i det opplegget Universitetet i Bergen har presentert som er kalt Vestladslegen.

Bekrefter hastebehandling

Styreleder i Ulla Førre-fondet, Torkel Myklebust, bekrefter overfor NRK Rogaland at tildelingen til UiS ble hastebehandlet fordi saken nå skal behandles i Stortinget.

— Vi tok det på et ekstraordinært møte. Bakgrunnen var et sterkt ønske fra ledelsen i fylkeskommunen for å få på dette på plass før saken behandles i Stortinget, sier Myklebust til NRK.

Powered by Labrador CMS