Kontroversielt vedtak i en bisetning

Vedtaket om «avvikling» av fakultetsstyrene ved Høgskolen i Oslo og Akershus er fortsatt uklart og kontroversielt, skriver førsteamanuensis Erik Døving i dette innlegget.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Til manges store overraskelse ble fakultetsstyrene i løpet av våren erstattet av fakultetsråd. Utvidete fullmakter til dekanene er en naturlig oppfølging av denne endringen, men minner oss samtidig om hvor problematisk hele saken er.

Til kommende møte i høgskolestyret foreslår rektor (S-sak 60) å gi dekanene myndighet til å etablere og legge ned studier på inntil 60 studiepoeng. Bakgrunnen er at «fakultetsstyrene ved HiOA ble avviklet med virkning fra 1. august 2015, jfr. S-sak 4-2015». Dette vedtaket om «avvikling» er fortsatt uklart og kontroversielt.

HiOAs styre vedtok 10. februar 2015: «Styret tar det videre arbeidet med utvalgsstrukturen til orientering, og holdes orientert om arbeidet.» Selve vedtaket nevner altså ikke fakultetsstyrene. Saksfremstillingen til vedtaket drøfter utvalgene og fakultetsstyrene hver for seg. Avvikling av fakultetsstyrene nevnes i en liten setning gjemt bort midt i et avsnitt «Det anbefales, etter diskusjoner i rektors ledermøte, å etablere fakultetsråd i stedet for fakultetsstyret med virkning fra 1. august.»

Høgskoledirektørens drøfting i saksfremstillingen ble i stedet for en vedtakstekst oppfattet som et forvarsel om en senere vedtakssak (se http://khrono.no/debatt/all-makt-til-rektor). Saksfremstillingen viser da også til NIFUs evaluering som faktisk ikke anbefaler å omgjøre fakultetsstyrene til råd: «Ut fra helheten i situasjonen anbefaler vi ikke endringer i styringsstrukturen på fakultetsnivå.» Overgang til fakultetsråd var heller ikke et tema i høringen etter NIFUs evaluering.

I forbindelse med høgskoledirektørens muntlige redegjørelse stilte styremedlem Eline Stølan spørsmål: «Hvordan er forankringsarbeidet her? Jeg var for å gå over til tilsatt rektor, men er bekymret for mye maktkonsentrasjon og redd for at det skal gå ut over identiteten i organisasjonen. Konkret spørsmål: Vil den myndigheten som er hos fakultetsstyrene i dag bli beholdt til fakultetsrådene?» Til Stølans spørsmål svarte høgskoledirektøren: «Til det siste: Det må vi ta opp når vi kommer tilbake til det i neste møte.»

Temaet kom imidlertid ikke opp på neste møte. I stedet fastsatte høgskoledirektøren 16. april 2015 veiledende retningslinjer for råd og utvalg. Disse retningslinjene ble ikke lagt frem for fagforeningene i henhold til Hovedavtalen.

Nå gjennomgås prodekanenes rolle i en omfattende prosess. Fakultetsstyrene derimot ble avviklet i en bisetning, uten høring i enhetene og uten drøfting med fagforeningene. Slik kan vi ikke ha det.

 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS