nmbu

Orienterer styret om rektorprosess

NMBU skal snart ansette ny rektor for de neste to årene. Styret blir torsdag orientert om prosessen.

Hanne Refsholt skal orientere styret sitt om arbeidet med å rekruttere ny rektor til NMBU.
Publisert

Universitetsstyret vedtok i juni at ny rektor ved NMBU ansettes for resten av gjeldende funksjonsperiode, til og med 31.7.2025. 

Universitetsstyret har oppnevnt et arbeidsutvalg bestående av Hanne Refsholt, Birger Svihus, Eirik-Mathias Bjørnø Rummelhoff og Tone Ikdahl. Det er styret selv som ansetter rektor.

Søknadsfristen gikk ut mandag 28. august og det er fem navn på listen, og to navn som peker seg ut: Fungerende rektor Siri Fjellheim og tidligere rektor Sjur Baardsen.

Arbeidsutvalget har startet sitt arbeid, og på på styremøtet torsdag 14. september gir styreleder Hanne Refsholt en muntlig orientering om status i rekrutteringsprosessen.

Få internasjonale studenter

I rektors orienteringer til torsdagens styremøte heter det at det per 24. august bare har møtt opp 25 studenter rekruttert fra utenfor EU/EØS. 

Oppdaterte tall per 12. september er at det nå er kommet 57 studenter. Det var opprinnelig 73 som hadde takket ja til studieplass, hvorav 34 skulle betale skolepenger. 7 studenter har nå takket nei, 5 studenter har forflyttet studieplassen til neste år, 2 er ikke kommet av ukjente grunner og 2 er ikke kommet av kjente grunner, opplyser kommunikasjonsavdelingen ved NMBU.

Høsten 2022 var det 305 studenter rekruttert fra land utenfor EU/EØS ved de 2-årige masterprogrammene ved NMBU, viser tall fra Database for statistikk om høyere utdanning.

Antallet internasjonale fullgradsstudenter er redusert med over 60 prosent ved NMBU. 

Rektor trekker fram at Kunnskapsdepartementet har lovet at det i løpet av høsten skal komme en stipendordning, men at det er uklart hvordan den vil innrettes og hvordan den skal administreres.

Trøbbel ved Senter for husdyrforsøk

En annen sak som behandles på styremøtet, er at Senter for husdyrforsøk (SHF) ikke får de økonomiske endene til å møtes. Det har vært en sak over flere år. Styret skal ikke gjøre vedtak, men blir bare orientert.

Konklusjonene i sakspapirene er at senteret står ovenfor betydelige utfordringer som krever oppmerksomhet. 

— Etter en totalvurdering dokumentert i flere rapporter, vil den eneste måte å sikre senter for husdyrforsøks fremtidige eksistensgrunnlag på være å satse for fullt på integrering av senteret i NMBUs virksomhet, heter det i sakspapirene. 

I styrepapirene heter det at hvis ikke senteret får støtte, må man vurdere andre tiltak. Blant tiltakene da er:

  • Utdanningstilbudet kuttes. Aktivitet knyttet til utdanning krever, i hht arbeidsgruppens rapport, per i dag mer enn 6 årsverk. 
  • Forskningsprosjekter må betale en mye høyere pris enn de gjør i dag. Markedet vil sannsynligvis avta 
  • Det er fra 2024 ikke et handlingsrom for nødvendige investeringer. 
  • Det er et stort og økende behov for oppdateringer og nye investeringer av SHF sin infrastruktur, ref Arbeidsgruppens rapport. Gjøres ikke det, vil det føre til bortfall av hele/deler av eksternt finansierte forskningsprosjektene ved SHF
  • Et SHF som ikke vedlikeholdes og utvikles godt, og der det ikke gjennomføres lovpålagte miljøtiltak vil være svært uheldig for omdømmet til NMBU
Powered by Labrador CMS