NMBU

To interne kjemper om rektorjobb

En tidligere og en fungerende rektor har begge søkt rektorjobben etter Curt Rice ved NMBU.

Siri Fjellheim og Sjur Baardsen, NMBU.
To sterke interne navn står på søkerlisten for å bli rektor ved NMBU.
Publisert Oppdatert

Søkerlisten for rektorstillingen ved NMBU er offentlig. Det er fem navn på listen, og to navn som peker seg ut: Fungerende rektor Siri Fjellheim og tidligere rektor Sjur Baardsen.

Fakta

Søkerliste rektor ved NMBU fra 2023-131. juli 2025

 • Sarra Jahedi (36) health/financial advisor, Dupage, ukjent
 • Roya Parvardeh (31) architect, Tehran, kvinne
 • Hassaan Ahmad (30) kips college Multan, Multan, mann
 • Sjur Baardsen (64) professor, Vestby, mann
 • Siri Fjellheim (49) rektor, Ås, kvinne

Kilde: NMBU. 

Khrono er ikke kjent med at det er søkere som er unntatt offentlighet.

Curt Rice sluttet brått som rektor ved NMBU i våres, etter en økonomisk strid i styret. Styret valgte Siri Fjellheim som fungerende rektor fram til man fikk lyst ut stillingen.

Etter en debatt i styret valgte man å lyse ut stillingen for de to gjenværende årene av Curt Rice sin periode. 

Håper på valgt rektor i 2025

Fagorganisasjonene ved NMBU forventer seg en ny runde og debatt rundt spørsmålet om valgt eller ansatt rektor i forkant av neste utlysning i 2025.

Lena Marie Kjøbli, hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved NMBU, sier at hun syns det blir spennende å se hvem som vinner fram, og at både Baardsen og Fjellheim er flinke folk.

— Ikke så mange eksterne som tør å nærme seg NMBU lenger?

— Tror nok det kan komme flere neste gang. Og hvem vet, kanskje blir det da valgt rektor igjen, sier Kjøbli.

Inspirert til mer ansvar

Siri Fjellheim har vært fungerende rektor siden Curt Rice sluttet brått i våres, og det har inspirert henne til å søke videre ansvar i to år.

— Verden står overfor store utfordringer for å utvikle en bærekraftig fremtid og NMBU skal være med å løse bærekraftutfordringene. Jeg ønsker å bidra til at NMBU lykkes med dette ved å lede og utvikle NMBU inn i en avgjørende tid, sier Fjellheim om en av grunnene til at hun søker.

Fjellheim legger til at alle studenter og ansatte ved NMBU jobber daglig med å forske frem ny kunnskap og å omgjøre denne til nytte i samfunnet gjennom utdanning og innovasjon, og at hun motiveres av alt det gode arbeidet som gjøres ved NMBU og hun ønsker å bidra til at NMBU blir enda mer synlig i samfunnet.

— Våre kandidater og forskning skal prege overgangen til et bærekraftig samfunn. NMBU trenger en tydelig og engasjert, leder som jobber for å legge til rette for utdanning, forskning og innovasjon av høy kvalitet. Jeg ønsker å være denne lederen, understreker Fjellheim.

— Hva er de viktigste styrker du har med deg inn i jobben?

Her svarer Fjellheim punktvis:

 • Jeg har et brennende engasjement for forskning og utdanning
 • Jeg er svært opptatt av å holde høy kvalitet i alt vi gjør
 • Jeg er tydelig, men også lyttende og samarbeidsorientert
 • Jeg har solid erfaring fra vår kjernevirksomhet samt ledererfaring fra en rekke ulike roller ved NMBU
 • Jeg har god kjennskap til hele virksomheten både faglig og organisatorisk
 • Jeg har god kjennskap til det forskning- og utdanningspolitiske feltet

— Er du for eller mot ansatt rektor?

— Akkurat nå forholder jeg meg til den modellen vi har. Jeg synes ikke det er et enkelt spørsmål, det er fordeler og ulemper med både valgt og ansatt rektor. Så håper jeg at vi ved neste korsvei får en opplyst og god debatt blant våre ansatte og studenter om hva som vil være den rette modellen for NMBU, uavhengig om jeg er rektor eller ikke, svarer Fjellheim.

Baardsen: Sterkt motivert for å utvikle NMBU

Sjur Baardsen skriver til Khrono at han søker igjen fordi han er sterkt motivert for å bidra til videre utvikling av NMBU. 

— Og så føler jeg meg godt informert, forberedt og egnet til denne stillingen, skriver Baardsen og trekker fram sine ønsker for NMBU:

 • jobbe strategisk for å sikre og synliggjøre NMBUs rolle som bærekraftsuniversitetet,
 • være offensiv og synlig i samfunnsdebatten for å forsvare akademisk frihet for den enkelte universitetsansatte og for universitetene,
 • bidra til å møte de økonomiske utfordringene som NMBU står overfor,
 • styrke løpende kommunikasjon mellom rektorat og fakulteter.

Baardsen sier at han kjenner NMBU veldig godt, ikke minst som leder, og at han har mye erfaring fra kunnskapsorganisasjoner i Norge og i utlandet. 

— Jeg tror de aller fleste oppfatter meg som en motiverende leder, en som samarbeider, som tenker helhetlig altså; forskning, undervisning, medvirkning, ansatte, studenter, samfunnet for øvrig. På kort sikt er det opplagt viktig at jeg har både formell kunnskap og bred erfaring med økonomi i kunnskapsorganisasjoner.

 — Er du for eller mot ansatt rektor?

— Jeg underskrev en kampanje for valgt rektor i 2016. Det står ved lag, svarer Baardsen.

Endringslogg:

31.08.2023, kl. 9.15: Oppdatert med svar fra Siri Fjellheim.

Powered by Labrador CMS