I en protokollmerknad til vedtaket om fordeling av stipendiatstillinger ved Høgskolen i Oslo og Akershus er leder ved Senter for profesjonsstudier (SPS) Oddgeir Osland, svært lite nådig i sin omtalte av kriterier og prosess. Foto: Eskil Wie

Gir stryk til stipendiatprosess

Prorektor for forskning på Høgskolen i Oslo og Akershus, Morten Irgens, høster ros for ideer og tiltak, men får totalslakt for gjennomføring og prosess i fordeling av stipendiater. Irgens mener hele FoU-utvalget må bære kritikken sammen med ham.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Senterleder på profesjonsstudier, Oddgeir Osland, la ved en protokolltilførsel da det sentrale Forsknings- og utviklingsutvalget (FoU-utvalget) gjorde sitt vedtak om fordeling av 18 konkurranseutsatte stipendiatstillinger på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Det var kommet inn 111 søknader.

Merknaden er en totalslakt av prosess og kriterier, men Osland stemte likevel for den endelige tildelingen, og forklarer det med at han mener gruppene som er valgt ut har gode forutsetninger for å ivareta rekruttering og oppfølging av stipendiatstillinger.

— Samtidig hadde saksbehandlingen så vidt klare svakheter at jeg ønsket å klargjøre grunnlaget for at jeg likevel valgte å votere for innstillingen, og at merknaden tas med i det videre arbeid med å revidere og forbedre saksbehandlingen ved tildeling av stipendiater til forskningsgrupper, forklarer Osland, i en epost til Khrono.

Se også: Her er hele protokollmerknaden

Lite tid og dårlige kriterier

Noe av det Osland trekker fram er at han mener prosessen har gått for fort, at FoU-utvalgets medlemmer har fått for liten tid på å vurdere søknadene og han stiller spørsmål ved de faglige kriteriene som ligger til grunn. Han skriver blant annet:

«Kvalitative vurderinger av prosjektbeskrivelser og samsvar med gruppens strategi og mål  er foretatt av administrativt ansatte i FoU-administrasjonen og deretter kodet av prorektor, men innholdet i vurderingene er ikke gjort kjent verken for FoU-utvalg eller søkere, med unntak av at sistnevnte har fått muntlige tilbakemeldinger.»

og videre:

« FoU- utvalget hadde da 1 1/2 døgn til å vurdere søknader opp mot innstillingen i en sak der det er viktig å gjøre en beslutning nå, for å få satt i gang utlysning og tilsetting.»

og til slutt:

«I denne situasjonen er det ytterst vanskelig å vurdere FoU-administrasjonens rangering av søknader fra så vidt svært ulike fagfelt, og den administrative saksbehandlingen har ikke den transparens og tydelighet som gir grunnlag for kritisk å vurdere den faglige rangeringen som er foretatt av søknadene.» 

— FoU-utvalgets kriterier

Prorektor for forskning, Morten Irgens, på sin side ønsker ikke å gå i polemikk med Osland rundt denne tildelingen, men bemerker følgende:

— Hele FOU-utvalget har vært med å bestemme både kriterier og hvordan disse skal vektes, og også akseptert en stram arbeidsplan, sier Irgens, og legger til:

— FoU-utvalget skal vurdere både prosessen og kriteriene nå, og vil ta med seg alle innspill, både positive og negative, videre til den neste utdelingsrunden som skal skje senere i vår.

Les også: Helsefag tok storeslem i konkurranse om stipendiater

Fornøyd med konkurranse

Trine B. Haugen har vært fungerende dekan på Fakultet for helsefag inntil Nina Waalers etterfølger, Gro Jamtvedt var på plass i januar. Hun sitter også i det sentrale FoU-utvalget.

— Slike prosesser kan alltid bli bedre, så også denne gang, sier Haugen. Hun sier hun er fornøyd med at man er på vei fra «flat» tildeling til doktorgrads-programmene uavhengig av størrelsen på fagmiljøene.

— Det er også bra med konkurranse, som er et vanlig prinsipp for tildelinger eksternt. Samtidig ble alle programmene sikret ved at vi også ga to til hvert program i tillegg til de 18 konkurranseutsatte, poengterer Haugen.

Haugen bemerker at et problem ved sentrale utlysninger er bredden på fagområdene.

— Det er vanskelig å sammenligne prosjektbeskrivelser hvis det skulle gjøres som i Forskningsrådet. Det er viktig å diskutere hva som kan gjøres bedre neste gang, inkludert fakultetenes og instituttenes rolle, sier Haugen.

Glad for mange søknader

Stian Løvold er ekstern representant i FoU-utvalget. han jobber til daglig i Unik, forskningsmiljøet på Kjeller. Løvold forteller at fordelingen av de utlyste stipendiatstillingene har vært en prosess over flere møter i FoU-utvalget, fra diskusjon om man skulle lyse ut et antall stipendiatstillinger, diskusjon om kriteriene for utlysningen, diskusjon omkring de innkomne forslagene, og en endelig fordeling fastsatt i dagens møte.

— Det har vært gledelig at det har kommet inn så mange forslag, betydelig flere enn man antakelig hadde sett for seg. Det har også medført en god del arbeid, i første rekke for FoU-seksjonen, som har gjort en grundig gjennomgang av forslagene, slik jeg oppfatter det, skriver Løvold i en epost til Khrono.

— Det endelige utfallet har først og fremst omfattet en «finjustering» av resultatet, etter denne omfattende prosessen, der det har vært flere hensyn å ta. Det var også veldig jevnt blant de søknadene som lå rundt «vippepunktet», mener han videre, og legger til:

— Det er nok fortsatt en del å gjøre med å utvikle prosessene for  «konkurranseutsatt» finansiering av sterke og lovende grupper, og tildeling av stipendiatstillinger. Man trenger blant annet å sette av mer tid til gjennomføringen. Men jeg oppfatter det slik at resultatet av denne siste runden har blitt bra, og at man er på rett vei.

Tar avslag til etterretning

Professor Espen Dahl er sentral i det nye Kompetansesenteret for arbeidsinkludering (Kai). Miljøet sendte inn to søknader og fikk ikke gjennomslag på noen av dem.

— Jeg regner med at FoU-utvalget har lagt konkrete faglige kriterier til grunn for sine utvelgelser, og jeg har tillit til at det er det som er tilfelle. Jeg må bare ta til etterretning at vi ikke nådde opp i denne runden, sier Dahl til Khrono.

Veldig glad dekan

På Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) er de veldige glade for utfallet av stipendiatkonkurransen.

— Vi har fått fire nye stipendiater til våre fagmiljøer, og mine ansatte har måtte slåss seg inn på andres fagområder, sier dekan på TKD, Egil Trømborg.

— Vi har jo ikke et eget doktorgradsprogram på TKD ennå, og jeg er veldig stolt av de søknadene de ansatte på TKD sendte inn, og det er flott at vi fikk gjennomslag for fire av dem, sier Trømborg, som ikke for fullrost sine medarbeidere nok.

— Hvordan går det med TKDs prosjekt rundt eget doktorgradsprogram?

— Her har vi satt god fart på arbeidet, og en arbeidsgruppe er nedsatt. Denne runden sentralt er inspirerende for oss. Vi har bevist at vi har svært gode fagmiljøer, så jeg gleder meg til fortsettelsen av dette arbeidet.

TKD fikk stipendiater innenfor disse doktorgradsprogrammene: utdanningsvitenskap, to innen helsevitenskap og ett på bibliotek- og informasjonsvitenskap.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS