Rektor på OsloMet, Curt Rice, vil jobbe videre med en idé med er å utvikle egne «universitetsbydeler» i Oslo. Foto: Nils Martin Silvola

Universitetet som følger deg gjennom livet

Livslang læring. OsloMet er opptatt av å være tett på arbeidslivet og praksisfeltet, og vi har ambisjoner om å være ledende i Norge på relevant forskning og utdanning for velferdssamfunnet, skriver rektor Curt Rice.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

OsloMet har det viktige oppdraget med å levere kunnskap i form av stadig oppdatert forskning på verden rundt oss, og yrkesutøvere som samfunnet er helt avhengige av. De fleste av våre studenter utdanner seg til jobber som handler om å møte mennesker, og gi omsorg og hjelp i ulike deler av livet, enten det handler om sykepleie, læreryrket eller sosialarbeid.

Det er avgjørende at disse yrkesutøverne har relevant kompetanse for arbeidslivet de skal møte. Samfunnet og arbeidslivet er i konstant utvikling, ikke minst som følge av den omfattende teknologiske revolusjonen vi er inne i. Den påvirker måten vi samhandler og utfører oppgaver på, og endrer stadig folks behov og dermed betingelsene for tjenester i samfunnet.

Derfor er vi ved OsloMet opptatt av å være tett på arbeidslivet og praksisfeltet, slik at vi kan justere oss raskt etter de endrede behovene. Vi må forske på det vi faktisk trenger mer viten om, og sørge for at studentene våre får den kunnskapen og erfaringen som er nødvendig til enhver tid.

Som hovedstadsuniversitet spiller vi en sentral rolle for arbeidslivet i Osloregionen, og et satsingsområde jeg vil prioritere fremover handler nettopp om vår rolle som urbant universitet med mangfold som grunnverdi. Jeg ønsker å finne nye måter å samarbeide med kommunene og bydelene på, slik at vi bedre får utnyttet vårt store potensiale til å være sentral i utviklingen av kunnskapsbaserte tjenester i en storbyregion med sammensatte behov.

Ved OsloMet har vi store ambisjoner om å være ledende i Norge på relevant forskning og utdanning for velferdssamfunnet.

Curt Rice

Vi vet at kommuner og bydeler i regionen har ulike utfordringer. Forskning viser at enkelte bydeler i Oslo har store levekårsutfordringer med flere arbeidsledige, lavere inntekt, trangere boforhold og dårligere helse. Disse områdene har også en høy andel innbyggere med innvandrerbakgrunn.

Regjeringen satt nylig sammen et ekspertutvalg som skal se på levekårs- og integreringsutfordringer i utsatte byområder i Norge. Forskere fra OsloMet er godt representert i utvalget, og viser hvordan vår fagkompetanse er helt relevant for viktig politisk arbeid. I tillegg til å levere kunnskap til og om byregionen vår, må vi også samarbeide med byen om identifisering av nye forskningsområder.

En idé jeg vil jobbe videre med er å utvikle egne «universitetsbydeler» i Oslo. Tanken er å etablere tettere samarbeid mellom OsloMet og et utvalg bydeler med ulik profil. Et nært forhold til f.eks. skole, helsetjenester og entreprenørvirksomhet i disse bydelene, kan gi dem et tryggere kunnskapsgrunnlag for utvikling av tilbud og oppstart av nye prosjekter. De kan bestille nødvendig forskning av oss, og vi kan bistå med å tette “kunnskapshull” med fagkompetanse, utdanning, og studenter i praksis. Da vil vi være tett på samfunnet, og oppnå en vinn-vinn situasjon for arbeidslivet, studenter og fagmiljøer.

Et annet stort satsingsområde for OsloMet fremover handler om livslang læring. I tillegg til å gi studentene våre relevant kompetanse når de tar en bachelor- eller mastergrad hos oss, ønsker vi å følge våre kandidater gjennom yrkeskarrieren. Høyere utdanning er ikke lenger noe man blir ferdig med én gang for alle.

Globalisering, raske økonomiske og teknologiske endringer gjør at arbeidslivet endrer seg raskt og krever stadig ny kompetanse. Alle arbeidstakere vil ha behov for påfyll av kunnskap underveis i en lang og variert karriere, og det blir avgjørende at utdanningsinstitusjonene klarer å svare på dette behovet i tett samarbeid med arbeids- og næringsliv.

Forleden diskuterte vi livslang læring på en samling her ved OsloMet. Både Abelia og Manpower kunne melde om et skrikende behov for kompetanseheving hos bedriftene og arbeidslivet, og at utdanning og ikke minst endringsevne blir viktigere og viktigere. En million mennesker kommer til å oppleve at jobben og arbeidsoppgavene deres endres fremover, varslet Teknologirådet.

Da må systemet for ny kompetansetilførsel være for alle, kunne gjennomføres tett på jobb- og hjemmelivet, og kunne skreddersys det enkelte behov og bygges sten på sten. Vi snakker da ikke lenger om etter- og videreutdanning, men om hvordan skape et fleksibelt forhold mellom utdanning og arbeid hele veien gjennom karrieren.

Jeg tror arbeidsgivere som klarer å legge til rette for et slikt system i samarbeid med utdanningsinstitusjonene vil ha et stort fortrinn.

Ved OsloMet har vi store ambisjoner om å være ledende i Norge på relevant forskning og utdanning for velferdssamfunnet. Vi har også ambisjoner om å bemerke oss i internasjonale fagmiljøer.

Måten vi tar vårt regionale ansvar på, ved å stadig utvikle våre bidrag til kunnskapsbaserte løsninger og tjenester i storbysamfunnet, kan gi erfaring til nytte for andre storbyer, og gi grunnlag for forskning av internasjonal betydning.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS