Debatt per martin norheim-martinsen

OsloMet imøtekommer forskere

Innrømmer at frister for innsending av vitnemål, og for når doktorgradsstudenter må tas opp til ph.d.-programmet kan være til hinder for søkere.

— OsloMet er et attraktivt arbeidssted for forskere, og tiltrekker oss gode kandidater til stipendiat- og postdoktorstillinger, skriver viserektor for forskning og utvikling, Per Martin Norheim-Martinen.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

I et innlegg i Khrono 23. november uttrykker ni OsloMet-forskere frustrasjon over deler av prosessen for ansettelse av forskere og stipendiater ved universitetet.

Jeg forstår godt at fristene for innsending av vitnemål, og for når doktorgradsstudenter må tas opp til ph.d.-programmet for å kunne bli ansatt som stipendiat, oppleves som lite hensiktsmessige. Reglene kan være til hinder for søkere, og har ikke stor nok betydning for ansettelsesprosessen til at det er nødvendig å beholde dem.

Derfor arbeider vi nå med kartlegging av andre løsninger for slike rekrutteringsprosesser, med mål om å endre den omtalte praksisen.

Undertegnede og flere andre representanter for ledelsen og administrasjonen har som artikkelforfatterne skriver, vært i dialog med forskerne og fagmiljøene om behovet for å endre nevnte praksis for hele universitetet. Denne prosessen tar tid, blant annet fordi det er flere hensyn å ta når man skal endre et regelverk, og at endringer må forankres i hele linjeorganisasjonen.

En ting jeg imidlertid ikke er enig med artikkelforfatterne om er at OsloMet ikke er et attraktivt arbeidssted for forskere, og at vi sliter med å tiltrekke oss gode kandidater til stipendiat- og postdoktorstillinger.

Statistikk fra de siste årene viser at stadig flere søker seg til forskerstillinger ved OsloMet. I tillegg opplever vi at forskere trives godt ved OsloMet, og at de får gode rammer for å drive arbeidet sitt i våre mange, sterke fagmiljøer. Det kommer til uttrykk ved de siste årenes økning i tildeling av forskningsmidler, formidlingsaktivitet og gjennomslagskraft for forskningen ved universitetet.

Vi er mange ved OsloMet som jobber dedikert med å møte behovene til forskerne våre best mulig. Senest under pandemien opplevde vi at våre stipendiater var blant de i sektoren som var mest fornøyde med arbeidsforholdene i en krevende tid.

OsloMet har også gått i front for å sikre postdoktorene våre gode karrierevilkår, blant annet ved å fastsette en minstetid for ansettelse og legge bedre til rette for meritterende arbeid i ansettelsesperioden.

I tillegg jobber vi stadig med å utvikle våre karriere- og støttetilbud rettet mot både forskergrupper og enkeltforskere, og for at OsloMet skal være en god arbeidsplass for alle våre ansatte.

Les også:

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS