En sykepleiestudent har fått utestengelsen fra studiet ved OsloMet kjent ugyldig i Oslo tingrett. Foto: Benjamin A. Ward
En sykepleiestudent har fått utestengelsen fra studiet ved OsloMet kjent ugyldig i Oslo tingrett. Foto: Benjamin A. Ward

Student vant over OsloMet i retten

Rettssak. En student i videreutdanning innen sykepleie ble utestengt etter det OsloMet så på som alvorlige hendelser i praksisperioden. Nå har Oslo tingrett erklært utestengelsen ugyldig.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Oppdatering: Khrono presiserer at den omtalte saken gjelder en student på videreutdanning innen sykepleie ved OsloMet, ikke bachelorstudiet i sykepleie.)

Som Khrono omtalte tidligere i høst, ble en student ved en sykepleieutdanning ved OsloMet utestengt fra studier med klinisk undervisning og praksis, og fratatt retten til å gå opp til eksamen i disse studiene i tre år.

Studenten gikk til rettssak, formelt mot staten/Kunnskapsdepartementet, og har nå vunnet fram: Vedtaket om utestengelse er kjent ugyldig i Oslo tingrett. Det var Universitetsavisa som først omtalte den ferske dommen.

— Liv og helse i fare

I avgjørelsen fra Felles klagenemnd, som opprettholdt OsloMets utestengelse, konkluderer nemnda med at studenten «ved flere anledninger har utsatt pasienters liv og helse for fare ved å ha utvist alvorlig svikt i dømmekraft og ansvarsfølelse under praksisundervisningen». Dermed er det adgang til utestengelse etter universitets- og høgskoleloven.

Fakta

Utestenging og bortvisning

Universitets- og høyskoleloven paragraf 4, om studentenes rettigheter og plikter, regulerer vilkår for utestenging og bortvisning av studenter.

Paragraf 4-8, punkt 2, spesifiserer: «En student som grovt klanderverdig har opptrådt på en slik måte at det er skapt fare for liv eller helse for pasienter, brukere, barnehagebarn, elever eller andre som studenten har å gjøre med som del i klinisk undervisning eller praksisstudier, eller som gjør seg skyldig i grove brudd på taushetsplikt eller i grovt usømmelig opptreden overfor disse, kan etter vedtak av styret selv eller institusjonens klagenemnd, jf. § 5-1, utestenges fra studier med klinisk undervisning og praksisstudier og fratas retten til å gå opp til eksamen i disse studiene ved institusjoner under denne lov i inntil tre år.»

Skikkethetsvurdering, fusk, falske vitnemål, straffbare forhold på politiattest eller «grovt forstyrrende opptreden» kan også være grunnlag for bortvisning/utestenging, etter loven.

Etter 5. juni i år, da en ny paragraf i uh-loven ble vedtatt i Stortinget, kan studenter som bryter forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssituasjon også bortvises og i ytterste konsekvens utestenges i ett år.

Sykehuset der studenten hadde praksis, meldte om kommunikasjonsproblemer, sinneutbrudd og faglige utfordringer.

Studenten skal blant annet ikke villet høre på ansvarlig sykepleier, som ville vente med å snu en pasient med nakkeskader. Studenten skal ha stormet ut i sinne etter problemer med medikamentberegning, og ved to anledninger forlatt sårbare pasienter uten å si fra.

Nemnda satte for øvrig utestengelsesperioden ned til to år.

Ugyldig utestengelse

I dommen fra Oslo tingrett, avsagt 13. desember, er dommerfullmektig Ida Grøstad enig med staten i at studenten ved sine handlinger har opptrådt klanderverdig, og utvist sviktende dømmekraft og ansvarsfølelse under praksisoppholdene.

Retten finner ikke grunn til å betvile at hendelsene er riktig beskrevet fra sykehusets side.

Men videre:

«På bakgrunn av sakens dokumenter og vitneforklaringer, finner retten det likevel ikke sannsynliggjort at [studenten] ved sine handlinger faktisk har utsatt pasienter for fare for liv eller helse. Dette gjelder også dersom hendelsene og [studentens] oppførsel mer generelt ses i sammenheng. At [studenten] ved sine handlinger kunne utsatt pasientenes liv eller helse for fare er, som gjennomgått ovenfor, ikke tilstrekkelig for å oppfylle lovens vilkår for utestenging etter universitets- og høyskoleloven § 4-8 annet ledd.»

Dommeren påpeker videre blant annet at de sårbare pasientene ikke ble forlatt alene, siden studentens veileder var til stede.

Uavklart om anke

Men retten tilkjenner ikke studenten erstatningssummen, som etter kravet var på 150.000 kroner.

Partene må dekke sine egne saksomkostninger, men studenten har etter uh-loven krav på at institusjonen skal dekke alle omkostninger ved søksmålet for tingretten, også advokatutgifter.

Vi har sett dommen og er godt fornøyd, utover det har vi ingen kommentar akkurat nå.

Torbjørn Evjenth

— Vi har sett dommen og er godt fornøyd, utover det har vi ingen kommentar akkurat nå, sier studentens advokat, Torbjørn Evjenth, til Khrono.

Motpartens advokat, Elisabeth Sawkins Eikeland hos Regjeringsadvokaten, opplyser at de foreløpig ikke har noen kommentar til dommen eller muligheten for en eventuell anke.

Lektorstudent vant også fram

Også en annen utestengt student har nylig fått vedtaket erklært ugyldig i retten:

Khrono omtalte i sommer at en lektorstudent trakk Universitetet i Bergen for retten etter å ha blitt utestengt på grunn av narkodommer noen år tilbake i tid. Felles klagenemnd opprettholdt utestengelsen, og mente det ikke var forsvarlig å la studenten fortsette i praksisundervisning i kontakt med skoleelever.

Og studenten vant saken sin i Bergen tingrett i november. Det meldte På Høyden.

Ifølge avisa mente retten at flere forhold trakk i retning av at rushistorien er et tilbakelagt kapittel for studentens del, slik at det ikke lenger er reell fare for at det vil være uforsvarlig å la studenten gjennomføre praksisstudiet.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS