Det er viktig at lærerne som utdanner neste generasjon, får enda bedre digital kompetanse, sier kunnskapsminister Henrik Asheim som har delt ut nærmere 90 millioner til digitalisering av lærerne.

90 mill til digitale lærere

Tre høgskoler og to universitet har fått 90 millioner kroner til prosjekter som skal styrke lærernes digitale kompetanse.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I alt fem høgskoler og universiteter har fått midler til ett prosjekt hver som skal gjøre lærerutdanningene for grunnskolen mer digitale. De fem er høgskolene i Østfold, Volda og Sørøst-Norge, samt Universitetet i Agder og NTNU.

— Det er viktig at lærerne som utdanner neste generasjon, får enda bedre digital kompetanse. Derfor er det helt vesentlig for oss at lærerutdanningene og videreutdanningene for lærere integrerer slik kompetanse i alle fag. Jeg har store forventninger til disse prosjektene, sier kunnskapsminister Henrik Asheim i en pressemelding.

Digital kompetanse

Målet med prosjektene er at studentene skal få såkalt profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK). Det betyr at de både skal kunne gi elevene de digitale ferdighetene og dømmekraften de trenger på nett, men også utnytte verktøyene i undervisningen slik at elevene lærer mer. Lærerne må for eksempel ha kompetanse til å vurdere når, hvorfor og hvordan bruk av IKT kan være et egnet redskap for å gjøre undervisningen bedre.

Høgskolen i Sørøst-Norges LUDO-prosjekt er en av dem som har fått penger i denne tildelingen. 

Når de som nå er studenter skal ut i skolen, må de kunne bruke digitale verktøy i hverdagen sin som lærere. Disse prosjektene skal bidra til det.

Henrik Asheim

Høgskolens nye satsing skjer i samarbeid med blant annet kommunene Drammen, Porsgrunn, Larvik og Notodden.  

— Med prosjektet «Læring og undervisning i digitale omgivelser» (LUDO) løfter HSN lærerutdanningen inn i det 21. århundre og kobler digitalisering til utdanningskvalitet. LUDO blir et brohode inn til en lærerutdanning som vi ennå ikke kjenner, sier Arild Hovland, dekan ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap til høgskolens hjemmeside.

(Foto: HSN)

Hovland sier lærerutdanningen ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) får prosjektmidlene fordi den har markert seg nasjonalt innenfor dette feltet.  

Ambisiøs og offensiv

— Vi har over år utviklet en svært solid kompetanse på feltet som ble forsterket gjennom fusjonen. Jeg er opptatt av at den nye femårige lærerutdanningen vår skal være veldig ambisiøs og offensiv, og at vi samarbeider tettere enn noen gang med regionen vi utdanner lærere til. Vi vil at lærerstudentene våre har kompetanse til å håndtere sitt samfunnsmandat, og dette prosjektet blir viktig for å oppnå det, sier Hovland.

Også i Volda er de fornøyde med å ha fått tildelt penger.

Ifølge hivolda.no skal deres prosjekt være med på å gi grunnskolelærerstudentene ved Høgskulen i Volda (HVO) en framtidsrettet og praksisnær utdanning der digital kunnskap er en naturlig del i alle fag.

— Det skal de få gjennom at de ansatte som underviser ved høgskolen skal øke sin digitale kompetanse og være trygge og bevisste på pedagogisk bruk av digitale ressurser og didaktikk i egen undervisning. De skal også være delaktige i utvikling av nye digitale didaktiske løsninger, sier koordinator for søknaden Ole Frank Bakken.

(Prosjektleder Synnøve H. Amdam ved Høgskulen i Volda og studieleder for grunnskolelærerutdanningen Oddvar Aalde. Foto: Høgskulen i Volda)

I prosjektet vil en ha tett samarbeid med praksisfeltet, for å være med på å digitalisere skolene i regionen. De nærmeste samarbeidspartnerne i prosjektstarten vil være Volda og Ulstein kommune.

Høgskulen i Volda vant også nylig fram i konkurransen om midler til et forskningsprosjekt om bruk av nettbrett i skriveopplæringen i skolen. Dette prosjektet har en ramme på 12,5 millioner kroner, så på få dagar har Høgskulen i Volda fått prosjektmidler på ca. 25 millionar kroner til å utvikle framtidas skole.

11 søknader

— Når de som nå er studenter skal ut i skolen, må de kunne bruke digitale verktøy i hverdagen sin som lærere. Disse prosjektene skal bidra til det, sier kunnskapsministeren. 

Etter planen skal til sammen 89,6 millioner kroner gå til fem prosjekter. Det er Norgesuniversitetet som har tatt imot og behandlet søknadene i samarbeid med Senter for IKT i utdanning og Utdanningsdirektoratet.

I alt kom det inn elleve søknader fra ti ulike universitet og høyskoler.  Det tas sikte på at de fem valgte prosjektene til sammen vil motta 29,9 millioner kroner hvert år i tre år. 

Powered by Labrador CMS