eksamen

Over 1000 studenter får utsatt eksamen

Streiken trappes opp og konsekvensene vokser. Minst 1000 studenter får eksamen utsatt, og flere tusen vil få utsatt sensur.

Det blir flere streikevakter utenfor universitetene og høgskolene når streiken trappes opp fra mandag, og enda flere eksamener vil måtte utsettes.
Publisert Oppdatert

Det er nå en uke siden den pågående streiken i staten for alvor ble trappet opp. Unio og Akademikerne streiker fordi de vil fortsette å ha sin egen hovedtariffavtale i staten.

Fakta

Så mange skal streike

  Antall Unio-organiserte som tas ut i streik ved universiteter og høgskoler fra mandag (i parentes hvor mange som er blitt tatt ut totalt når alle uttakene legges sammen)

 • Høgskolen i Østfold: 187
 • Høgskolen på Vestlandet: 84 (162)
 • NMBU: 25 (72)
 • NTNU: 181 (505)
 • OsloMet: 31, (94)
 • Samisk høgskole: 27
 • Universitetet i Bergen: 74, (192)
 • Universitetet i Oslo: 52 (103)
 • Universitetet i Stavanger: 86 (170)
 • Universitetet i Sørøst-Norge: 45 (148)

Sist uke ble flere hundre studenter rammet av streiken. Flere titalls eksamener er blitt avlyst over store deler av landet.

Denne uken rammes etter alt å dømme enda flere studenter. Fra mandag 3. juni dobles nemlig streikeuttaket, og på universiteter og høyskolene vil det spesielt gå ut over lærer -og sykepleierutdanningene. 

792 nye universitets- og høgskoleansatte tas ut i streik, og totalt vil 1660 ansatte ved de statlige universitetene og høgskolene være i streik.

På listen over nye streikende er blant annet 187 ansatte ved Høgskolen i Østfold, 74 fra Universitetet i Bergen, 84 fra Høgskolen på Vestlandet og 181 fra NTNU (se faktaboks).

Over 1000

Khronos opptelling fredag ettermiddag viser at minst 1000 studenter vil få utsatt sine eksamener som følge av streiken.

Det reelle antallet berørte studenter vil bli betydelig høyere, siden flere av utdanningsinstitusjonene vi har kontaktet, ikke har oversikt over hvor mange som rammes.

Universitetene og høgskolene oppfordrer studentene til å forberede seg til ekamen som vanlig og følge med på beskjeder fra eksamenskontor og fakultet. Flere opplyser på sine nettsider at studentene vil få direkte informasjon om deres eksamen eller undervisning blir berørt.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) kan totalt 59 eksamener bli berørt av streiken. Dette vil ifølge HVL ramme rundt 600 studenter. 

HVL opplyser samtidig at 210 eksamener kan få forsinket sensur som følge av streiken. 

Ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har 72 studenter fått beskjed om at deres eksamener blir utsatt. Teller man med denne uken, har totalt 162 studenter ved USN blitt direkte rammet av streiken.

Universitetet i Bergen (UiB) melder at de må utsette én eksamen neste uke. Senere i juni kan det bli nødvendig å utsette ytterligere syv eksamener. Totalt kan nesten hundre studenter bli rammet.

UiB melder ellers at det foreløpig ser ut til at 42 emner vil få forsinket sensur dersom streiken fortsetter ut neste uke.

Mangler komiteer og veiledere

I Rogaland melder Universitetet i Stavanger (UiS) at 11 eksamener må utsettes, og at dette vil berøre rundt 250 studenter. Det poengteres også at enkelte doktorgradsavhandlinger ikke kan bedømmes som planlagt som følge av manglende komitér eller manglende veiledning før innlevering.

Cirka 70 emner, i tillegg til flere bachelor- og mastergrader, vil få utsatt sensur. Totalt vil et sted mellom 1700 og 2500 studenter bli berørt, informerer UiS.

Ved NMBU må to mastereksamener utsettes neste uke. Fra tidligere har ett emne blitt rammet, informerer NMBU i en e-post. Det vil også være en del sensur som blir rammet av streiken.

Universietetet i Oslo (UiO) melder at dersom streiken varer, så vil opp mot 50 studenter få utsatt sin muntlige eksamen.

Ved Høgskolen i Østfold utsettes tre eksamener.

Ved OsloMet vil noen muntlige og praktiske eksamener ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier og Fakultet for helsevitenskap bli utsatt. Universitetet har ikke oversikt over hvor mange studenter som blir berørt. Streiken vil også føre til forsinkelser i sensur.

Ved NTNU fikk 500 studenter utsatt eksamen denne uka. Khrono har ikke oversikt over hvor mange som vil bli berørt kommende uke, men 181 nye ansatte skal ut i streik da, og antallet streikende ved universitetet blir over 500.  

Instituttleder Lars August Fodstad ved institutt for språk og litteratur ved NTNU opplyser til Adressa at fremtidige muntlige eksamener ved instituttet ikke blir avholdt grunnet streiken.

Instituttet planlegger digitalt gjennomføring av de muntlige eksamenene når streiken er slutt.

— Lei situasjon

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) hadde fredag ikke anledning til å la seg intervjue av Khrono om situasjonen ved universitetene og høgskolene under streiken. Men Kunnskapsdepartementets kommunikasjonsavdeling formidler følgende:

— Streik er et kraftfullt og lovlig virkemiddel som berører en uskyldig tredjepart. Denne gangen er det studenter som blir rammet. Det er viktig at institusjonene nå holder sine studenter løpende oppdatert om situasjonen.

Rektor ved Universitetet i Agder og leder av Universitets- og høgskolerådet, Sunniva Whittaker, sier at streiken selvsagt fører til en lei situasjonen for studentene som rammes.

— Ja, det er en lei situasjon, men jeg er sikker på at institusjonene håndterer dette på godt og tilrettelegger for at færrest mulig studenter skal få utsatt eksamenene sine, sier hun til Khrono.

Powered by Labrador CMS