utvikling

Over én millard delt ut til høyere utdanning i sør

Norad deler ut 1,1 milliarder til norske universiteter og høgskoler som samarbeider med utdanningsinstitusjoner i det globale sør.

Et av prosjektene som får støtte skal foregå i samarbeid med Tribhuvan-universitetet i Kathmandu. Her fra et tidligere Norhed-prosjekt ved dette universitetet, der lærerstudenter undervises i oppgaveskriving.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Totalt 60 prosjekter ved universiteter og høgskoler har kommet gjennom nåløyet hos Norad og får midler gjennom Norhed-programmet. Målet med programmet er å styrke kapasiteten til høyere utdanningsinstitusjoner i det globale sør gjennom samarbeid med norske universiteter og høgskoler.

Fakta

Norhed-programmet

Gjennom Norhed-programmet har Norge siden 2013 støttet nærmere 50 prosjekter som har bidratt til at mer enn 240 studieprogrammer er utviklet, primært på master- og doktogradsnivå med over 19 500 studenter innrullert siden 2013. Over 2300 studenter har fått stipend, hvorav 52 prosent er kvinner.

Norge gir nå over 1 milliard norske kroner til høyere utdanning og forskning i utviklingsland over de neste seks årene gjennom NORHED II. Målene er

  • å styrke kvaliteten på utdanningen
    1. å sikre inkludering av marginaliserte grupper
    2. å sørge for at utdanningen er jobbrelevant.
    Norhed gir støtte til utvikling av nye eller eksisterende utdanningsprogrammer, samt stipend til master- og doktorgrader til ansatte ved høyere utdanningsinstitusjoner for å styrke deres kompetanse. Støtte til felles forskningsprosjekter og administrativ kapasitetsbygging er også en viktig del av Norhed-samarbeidet.

Kilde: NORAD

Norad mottok 199 søknader med totalt søknadsbeløp på 3,1 milliarder kroner. 11 universiteter og høgskoler står bak de 60 prosjektene som fikk tilslag og deler potten på 1,1 milliarder kroner.

— På grunn av høy konkurranse og begrensede midler tilgjengelig har vi dessverre måttet avslå mange sterke søknader, sier Jeanette da Silva, koordinator for Norhed-programmet.

Uganda, Tanzania, Etiopia og Malawi er landene som er involvert i flest prosjekter. Totalt inkluderer porteføljen 32 land og 100 partnerinstitusjoner i Afrika, Asia og Latin-Amerika, melder Norad.

Se hele listen over prosjekter som får støtte her.

Mest til NTNU

NTNU står bak 13 av søknadene som er innvilget, totalt på 255 millioner kroner. Universitetet i Oslo er koordinator for åtte prosjekter på til sammen 160 millioner kroner og er i tillegg partner i et prosjekt der Universitetet i Sørøst-Norge er koordinator.

I tillegg til NTNU, Universitetet i Oslo og Universitetet i Sørøst-Norge har disse fått innvilget prosjekter: UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, OsloMet, NLA, Høgskulen på Vestlandet og NMBU.

Skal styrke ph.d.-utdanning

Et av prosjektene har som formål å styrke ph.d.-utdanningen innen helsevitenskap i Tanzania, og innebærer samarbeid mellom UiO og to universiteter i det afrikanske landet.

— Denne tildelingen er viktig fordi de tanzanianske universitetene opplever en dramatisk mangel på høyt utdannete vitenskapelig ansatte innen medisin og helsefag, sier førsteamanuensis Kåre Moen ved Universitetet i Oslo.

Viserektor Åse Gornitzka ved Universitetet i Oslo.

Viserektor for forskning og internasjonalisering ved UiO, Åse Gornitzka, sier at Norhed-programmet er et betydningsfullt skritt for få til en langsiktig styrkning av universiteter i lavinntektsland.

— Bevilgningene fra programmet legger til rette for gjensidig givende samarbeid mellom UiO og partnere i lavinntektsland på lang sikt og på et mangfold av områder. Prosjekter ved seks fakulteter og Senter for utvikling og miljø har fått midler, det viser nettopp bredden ved UiO, sier hun.

100 millioner til UiT

UiT har fått 100 millioner kroner til fem ulike prosjekter. Samtlige er planlagt over seks år og med et budsjett på omkring 20 millioner kroner hver. UiT-prosjektene har partnere i 11 forskjellige land: Kamerun, Etiopia, Ghana, Indonesia, Malawi, Mali, Niger, Sør-Sudan, Tanzania, Uganda og Vietnam.

Et av prosjektene ledes av førsteamanuensis Trond Waage ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Prosjektet «Sahel on Sahel: Collaborative Visual Anthropology» mottar 20,1 million kroner i støtte fra Norad og foregår i samarbeid med universiteter i Kamerun, Mali og Niger.

Sahel-regionen i Afrika er beskrevet som et av verdens mest konfliktfylte og neglisjerte. Væpnede konflikter, klimaendringer, jihadisme, separatistbevegelser, stadig økende flyktningestrømmer og narkotikasmugling er stikkord.

Viktig for utvikling

Norad-direktør Bård Vegar Solhjell påpeker at høyere utdanningsinstitusjoner er viktige aktører for utvikling.

— Høyere utdanning gir unge nødvendige ferdigheter og tankesett som ikke bare er nyttige for å komme i arbeid, men for å adressere de store utfordringene verden står ovenfor. Forskning, forankret i akademisk frihet og kritisk tenkning, produserer ny kunnskap og innovative løsninger som hjelper oss med å forstå hvordan sosiale, politiske og kulturelle endringer finner sted, sier han.

Powered by Labrador CMS