konsulenter

Pålegger departementene å redusere kjøp av PR-tjenester

Konsulentbruken i staten skal ned. Regjeringen vil spesielt kjøp av kommunikasjonstjenester til livs.

Bjørn Arild Gram (Sp) er på plass som statsråd i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Publisert

I 2020 brukte staten 12 milliarder kroner på konsulenttjenester. Det tilsvarer 10 prosent av det totale lønnsbudsjettet i statsforvaltningen, i følge kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp), skriver Aftenposten.

Nå gir regjeringen for første gang departementene instruks om å redusere konsulentbruken. I et tildelingsbrev – det sentrale styringsinstrumentet fra departement til underliggende virksomheter – understreker kommunalminister Gram at spesielt kjøp av tjenester fra kommunikasjonsbransjen skal ned.

Gram sier til Aftenposten at regjeringen har en klar politisk prioritering om å kutte i konsulentbruken.

— Det er en form for instruks. En marsjordre fra regjeringen til statlige virksomheter om å redusere og foreta en kritisk vurdering av bruken av konsulenter, sier Gram.

Riksrevisjonen har også tidligere kritisert konsulentbruken i staten.

Også universiteter og høgskoler må kutte

I tilleggsproposisjonen som regjeringen la fram 8. november var de også tydelig på at de ønsket at statlige etater kjøper færre konsulenttjenester fra kommunikasjonsbransjen.

De 20 som brukte mest i 2020 fikk kutt i sine budsjetter, hvorav fire universiteter og høgskoler.

Totalt lå kuttet på 11 millioner kroner for universitet, høgskoler og Forskningsrådet. NTNU fikk kutt på 4,3 millioner kroner, OsloMet 2,6 millioner kroner, Universitetet i Bergen fikk kutt på 1,1 millioner kroner og Høgskulen på Vestlandet 0,9 millioner kroner. Forskningsrådet får et kutt i konsulentbruk på 2,1 millioner for 2022.

I Hurdalsplattformen er det også formuleringer om at det skal kuttes i konsulentbruk. «Kutte i konsulentbruk i staten ved å utvikle egen kompetanse», heter det i plattformen.

I sitt endrede budsjett legger regjeringen opp til et kutt i konsulentbruk på totalt 40 millioner for 2022.

NHO: Reagerer på kuttene

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) mener det vil skade næringslivet dersom regjeringen kutter konsulentbruken og kjøper opp ekspertene.

— Samfunnet påføres en konsekvens i form av at statlige etater får redusert tilgang på ekspertise. Det får en skadevirkning, sier næringspolitisk direktør Nils-Ola Widme i Abelia til Aftenposten.

Abelia er NHOs landsforening for kunnskaps- og teknologivirksomheter.

Regjeringen har i tildelingsbrevet for 2022 instruert departementene om å redusere bruken av konsulenter. Spesielt kjøp av tjenester fra kommunikasjonsbransjen skal ned.

Widme mener regjeringen ikke kan ha tenkt over konsekvensene når de sier de heller vil bygge opp kompetanse i departementene.

— Mest sannsynlig må de bruke enorme beløp på intern kompetanseutvikling og bytte ut eksperter i høyt tempo etter hvert som kompetansebehovene endrer seg. Dette er urealistisk og ikke tatt høyde for i statsbudsjettet, sier han.

Powered by Labrador CMS