Styremøte uia

Pengebruk og ny strategi skal opp på styremøte

Ved Universitetet i Agder hopet ubrukte midler seg opp, men det er det slutt på nå. Følg styremøtet fra kl 9.

Det har vært stor byggeaktivitet på UiAs campus i Kristiansand. Det har fått fart på bruken av tidligere ubrukte midler.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Universitetet i Agder har styremøte på Scandic Bystranda i Kristiansand tirsdag 16. juni fra kl 9.

Styremøtet kan følges direkte her

Fart på pengebruken

På dagsorden står en økonomirapport som viser at universitetet virkelig har fått opp farten med å bruke opp de bevilgede midlene som tidligere har hopet seg opp som avsetninger.

Bare for to år siden hadde UiA mest ubrukte midler av alle statlige universiteter og høgskoler målt i andel av bevilgningen med 36,8 prosent.

Les også: En halv milliard ubrukt i Agder

Ved utgangen av 2019 var andelen sunket til 9 prosent, og ved utgangen av første tertial 2020 hadde andelen sunket videre til 6,7 prosent. Og hvis det går som prognosen i tertialrapporten sier, så vil UiA ved utgangen av året kun ha 12,5 millioner på bok. Det er 0,8 prosent av bevilgningen for 2020.

Alle fakultetene skal bruke mer enn de får bevilget i 2020, går det fram av tertialrapporten.

Økonomidirektør Kjell Hellang sier til Khrono at riktig nivå på avsetningene vil ligge et sted mellom 5 og 10 prosent av bevilgningen.

— Er dere i ferd med å få det motsatte problemet nå, at avsetningene blir for små?

— Vi ser at vi må ha god økonomistyring for å sikre at avsetningene ikke blir for små, og at de blir negative. Dersom de blir for små, vil det også kunne hindre satsinger som går over flere år, sier Hellang.

Bygger toppetasjer

Grunnen til den kraftige reduksjonen i UiAs avsetninger, eller ubrukte midler, er først og fremst at universitetet har brukt mye penger på utbygginger, mest på campus i Kristiansand.

Nylig ble nye toppetasjer på tre fakultetsbygg i Kristiansand ferdige. Dette utgjør 3000 kvadratmeter til sammen, og UiA går inn med større brukertilskudd. Det er også satt i gang bygging av toppetasjer på ytterligere 2 fakultetsbygg, som forventes ferdigstilt sommeren 2021.

På campus i Grimstad er det bygget et nytt bygg på 3600 kvm til et nytt senter for e-helse, I4Helse. Også her har UiA gått inn med et større brukertilskudd.

Har hatt stor vekst

I ledelseskommentarene til tertialrapporten skriver universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen at grunnen til at UiA avsetningene økte så mye fram til og med 2017 var at universitetet var i en vekstperiode.

«Det er viktig at midler fases inn i driften på en forsvarlig måte og at det avsettes midler til investeringer. Både forsvarlig innfasing og investeringer tar tid, og det er viktig for universitetet å tenke langsiktig», skriver hun.

Skal vedta ny strategi

En stor sak på møtet er ny strategi for perioden 2021-24. Den nye strategien er en justert versjon av dagens strategi.

Strategien har vært gjennom en omfattende prosess, blant annet med en høringsrunde internt og eksternt, der fristen var 30. april. Nå legges forslag til ny strategi fram for vedtak i styret.

I løpet av prosessen kom det tilbakemeldinger på at visjonen til UIA var litt utydelig. Den lyder: «Samskapingsuniversitetet – felles ansvar for fremtidens kunnskap». Dette er nå endret til «Samskaping for fremtidens kunnskap».

Les også: Whittaker: Samskaping er et fint ord

Det er også gjort noen endringer på de tverrfaglige satsingsområdene til universitetet og målene som skal oppnås.

Se forslaget til strategi her

Dagsorden for styremøtet 16. juni:

 • Godkjenning av innkallingen
 • Godkjenning av sakslisten
 • Godkjenning av protokoll fra forrige møte
 • Strategi UiA 2021-2024
 • UiAs handlingsplan for miljø og klima
 • Virksomhetsrapport våren 2020
 • Fordeling av seks øremerkede rekrutteringsstillinger
 • Studieportefølje 2020-2022
 • Utdannings- og forskningsmelding 2019 - behandling i universitetsstyret
 • Søknad om etablering av Matematikkdidaktikk for lærere, erfaringsbasert masterprogram
 • Endringer i ph.d.-program i samfunnsvitenskap
 • Orientering om arbeid med EU-handlingsplaner ved UiA
 • Orientering til styret - Korona juni 2020
 • Internrevisjon av fullmakter og systemtilganger ved UiA - Unntatt etter offentlighetsloven Rrv. § 18 andre ledd (Utsatt offentlighet)
 • Referat- og rapportsaker 16.6.20
 • Forlengelse av kallelse som professor ved Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk ved Fakultet for kunstfag
 • Kallelse til midlertidig 20 % stilling som dosent II ved Fakultet for samfunnsvitenskap
 • Forlengelse av kallelse som professor II ved Fakultet for humaniora og pedagogikk
 • Kallelse til midlertidig 20 % stilling som førsteamanuensis ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
 • Kallelse til midlertidig 10 % stilling som dosent II ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
 • Kallelse til midlertidig 20 % stilling som dosent II ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
 • Kallelse til midlertidig 20 % stilling som dosent II ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
 • Kallelse til midlertidig 20 % stilling som professor II i bygningsinformasjonsmodellering ved Fakultet for teknologi og realfag - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd
 • Informasjonsutveksling
Powered by Labrador CMS