Styreleder Kari Toverud Jensen forteller at varslingssaken er behandlet etter gjeldende lover og retningslinjer. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Saken behandlet etter gjeldende regler

Rektor og styreleder Kari Toverud Jensen kan ikke si noe om hva som ble diskutert i lukket møte. — Det er ikke uvanlig å ta opp personalsaker i lukkede møter - nettopp av hensyn til de impliserte parter, sier hun.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Hovedverneombud Erik Dahlgren og varamedlem i høgskolestyret Bennedichte Olsen er bekymret over hvordan varsleren blir ivaretatt og informert om saken og det faktum at varslingssaken, og det som skal være personalsaken av denne, har vært oppe i to lukkede styremøter.

— Vi behandler varslingssaker i henhold til arbeidsmiljøloven og våre interne varslingsregler og rutiner. I retningslinjene står det blant annet at «Nemnda skal være rådgivende og gi anbefaling til høgskoledirektøren i den enkelte sak», så styret som sådan skal ikke behandle varslingsrapporten, sier styreleder Toverud Jensen.

Les også:

Ikke uvanlig, mener rektor

Dahlgren og Olsen mener også at den tjenstlige tilrettevisningen, eller advarselen, som varsler Belsom har fått fra dekan Dag Jensen ikke er en del varslingssaken.

Varslingsnemnda har ikke tatt stilling til den saken, og mener at den er en sak for rettssystemet, eventuelt. Varsler Belsom har så langt ikke gått videre med personalsaken, men han har bedt om innsyn i alle dokumenter. Ifølge Belsom har han nå fått disse dokumentene, med unntak av en jurdisk betenkning som er utført for fakultetet. Belsom har heller ikke blitt informert om at personalsaken hans skulle diskuteres i styremøter og føler seg krenket over behandlingen. 

— Jeg kan selvfølgelig ikke si noe om hva som ble gjort i lukket møte, men det er ikke uvanlig å ta opp personalsaker i lukkede møter - nettopp av hensyn til de impliserte parter, sier styreleder og rektor Kari Toverud Jensen. Hun ønsker ikke å kommentere om ikke Belsom også burde vært på styremøtene for å informere om sitt syn på personalsaken så lenge han som har gitt advarselen, dekan Dag Jenssen, var tilstede på begge møtene.

—  Jeg ønsker ikke å gå inn på ditt siste  spørsmål, da det indirekte omhandler det lukkede møte, sier Jensen.

Varslerens rettsikkerhet

Dahlgren og Olsen er også bekymret over varslerens rettssikkerhet og hvem som skal ivareta og har ivaretatt varsleren ved skolen i løpet av de fire månedene saken har vært kjent. Belsom sier også til Khrono at han ikke på noe tidspunkt er informert om at personalsaken mot han skulle opp i to styremøter.

— Varsleren har blitt fortløpende orientert om saken (varslingssaken red.mrk) fra høgskoledirektøren, sier Jensen og høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø slutter seg til dette. 

— Varsleren har vært informert hele veien om den videre prosessen i saken. Når møteboka er godkjent (fra styremøtet 22.oktober red.mrk), følges saken opp på ordinær måte med skriftlig tilsvar til varsleren, skriver Wedø i en epost. 

Wedø ville følge varslingsnemndas anbefalinger

I dag ble det også kjent at Wedø i juli i år informerte Belsom på epost om at hun kom til å følge varslingsnemndas anbefalinger, men i oktober innstilte hun overfor høgskolestyret at man burde se bort ifra nemndas anbefalinger. Hun ønsker ikke å kommentere dette før saken er fulgt opp videre overfor Belsom.

Til spørsmål om hvordan hun vil behandle resten av rapporten fra varslingsnemnda og rådene de har gitt utover anbefalingene i karaktersaken, skriver hun:

— Varslingsnemndas mandat er å gi råd til høgskoledirektøren. Avhengig av type sak, vil det være ulike saksforløp for videre oppfølging. I denne saken er det styrets rolle, gitt gjennom UH-loven, å behandle spørsmålet om håndtering av karakterfastsettelse. Rådene som varslingsnemnda har gitt håndteres videre gjennom Studieutvalget som har fått i oppdrag å ta dette videre. I tillegg setter vi akademisk frihet og ytringsfrihet på dagsorden for en bred debatt over nyttår, skriver Wedø i en epost.

Avklaring om noen dager

Det er ennå ikke avklart hvordan den videre oppfølgingen av styremøtet 22. oktober vil bli. Det oppstod uenighet på møtet om det faktisk ble fattet et gyldig vedtak, etter at ingen av forslagene til vedtak fikk alminnelig flertall.

Rektor og styreleder Kari Toverud Jensen ønsker ikke å si noe om hva som konkret skjer med karaktersaken og styret, den saken er fortsatt «i prosess» som det heter.

— Men jeg regner med at vi har en avklaring om videre behandling av dette i løpet av de nærmeste dagene, sier hun.

Når det gjelder delen om ytringsfrihet i varslingsrapporten, gjentar rektor og styreleder det hun har sagt tidligere om at det skal være, og er, høyt under taket ved HiOA når det gjelder ytringsfrihet.

— Akademisk frihet og ytringsfrihet skal høyt opp på dagsorden i 2014 og dette er bestemt uavhengig av varslingssaken, sier hun.

Behandlingen på Fakultet for samfunnsfag

Tone Fløtten er leder for fakultetstyret på Fakultet for samfunnsfag (SAM). I september ble varslingssaken og personalsaken relatert til denne behandlet som orienteringssaker på fakultetsstyrets møte.

Fløtten presiserer at fakultetsstyret på SAM er opptatt av at høgskolens ansatte skal ha ytringsfrihet og at karaktersetting skjer på en korrekt måte.

— Vi ser av møteboken fra styremøtet på SAM at det står: «En del av saken er en personalsak som det ble orientert om i lukket møte.» (vår uthevelse. Red.anm) Varslingsnemndas rapport er på sin side veldig tydelig på at de ikke har sett på eller gått inn i situasjonen rundt den tilrettevisningen som Belsom har fått, og at dette ikke er endel av varslersaken. Hvordan og hvorfor definerer fakultetsstyret dette også som en personalsak?

— Det er offentlig kjent at det foreligger en tilrettevisning mot varsleren, og det var naturlig for oss at fakultetsstyret også ble orientert om denne siden av saken. Det er mulig vi kunne formulert oss noe annerledes i møteboken, slik at skillet ble klarere, sier Fløtten.

— Er det vanlig at det blir orientert om personalsaker i fakultetsstyret?

— Det er heldigvis ikke mange personalsaker på fakultet. Men jeg ser det som naturlig at fakultetsstyret blir orientert om alle sider av saker som blant annet er offentlig kjent gjennom Khrono, svarer Fløtten.

— Hvem som var til stede for å tale Einar Belsom sin sak? 

— Jeg vil igjen presisere at dette var en orienteringssak, og at saken som sådan ikke ble behandlet.

— Var Belsom orientert om at fakultetsstyret skulle ta opp varslingssaken?

— Vår dagsorden ligger åpent ute slik at alle kan se den. Bortsett fra det kan jeg ikke kommentere fra denne delen av møtet, da det foregikk for lukkede dører, sier Fløtten.

Full tillit til høgskoleledelsen

— Etter det  vi er kjent med var det dekan Dag Jenssen selv som orienterte om saken i det lukkede møtet. Samtidig er det Jenssen som får kritikk i varslingsnemndas rapport for å ha begrenset en ansatts ytringsfrihet, og er jo part i saken, burde han ikke trådt til side?

— Dette var kun en orienteringssak, og således er det ingen som defineres som habile eller inhabile. Utover det kan jeg ikke kommentere det som foregår i lukkede møter, sier Fløtten.

— Synes du fakultetet har ivaretatt varsleren i denne saken på en god og rettvis måte?

— Fakultetsstyret har full tillit til at høgskolen følger de retningslinjer som gjelder i slike saker, sier Fløtten.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS