Den endelige veilederen for Plan S og åpen publisering er lansert, natt til fredag 31. mai. Foto: Mina Ræge

Forskningsrådet: Vi får en mer fleksibel, men fortsatt tydelig Plan S

Ny veileder. Det internasjonale trykket for åpen publisering gjennom Plan S gir resultater. Derfor har vi stor tro på at vi skal få til overgangen til å gjøre offentlig finansiert forskning umiddelbart tilgjengelig.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Etter at Plan S ble lansert i fjor høst har vi sett mer bevegelse i retning av åpen publisering av forskning enn på svært mange år før det. Det er en større vilje til å endre publiseringsmodellene hos forlagene enn tidligere. Det viste seg da Norge inngikk avtaler med Elsevier og Wiley tidligere i vår, og andre land har inngått såkalte «Publish and Read»-avtaler med andre forlag.

Det er også mange andre prosesser i gang både internasjonalt og nasjonalt. Det viser at det internasjonale trykket for åpen publisering gjennom Plan S gir resultater. Derfor har vi stor tro på at vi skal få til overgangen til å gjøre offentlig finansiert forskning umiddelbart tilgjengelig.

I dag lanserer cOAlition S den endelige Plan S med en revidert veileder. Den kommer etter brede internasjonale og nasjonale innspillsrunder. Den er tydeligere enn forslaget fra november 2018 på at det avgjørende i Plan S er at prinsippet om umiddelbar tilgjengelighet skal følges.

I den endelige veilederen er kravet til lisensiering myket opp. Det åpnes for å bruke flere typer åpne lisenser i utlysninger når spesielle hensyn tilsier det.

John-Arne Røttingen

Plan S-veilederen gjelder bare for publisering av artikler. Koalisjonen vil utvikle en egen veileder for åpen tilgang for monografier og bokkapitler i løpet av 2021.

Mye av tilbakemeldingene på Plan S har gått på tempoet, og måten publiseringen skulle foregå på. Mange har vært bekymret for at dette skulle få uheldige konsekvenser for fagområder med få gode åpne publiseringskanaler i dag og for internasjonalt forskersamarbeid. Dette har vi tatt hensyn til i den endelige veilederen. For å gi forskere og utgivere mer tid til å tilpasse seg endringene med Plan S, er innføringen av kravene utsatt til Forskningsrådets utlysninger fra 2021. Før utgangen av 2024 vil koalisjonen gjennomføre en bred evaluering av kravene og effektene av Plan S.

cOAlition S støtter mange ulike modeller for å oppnå målet om åpen publisering. Åpne arkiver er mer eksplisitt beskrevet som en vei til åpen tilgang i tillegg til åpne tidsskrifter og plattformer. Koalisjonen vil også kunne bidra til finansiering av publisering av artikler i abonnements-tidsskrifter, såkalt hybrid OA, dersom dette er en del av overgangsordninger. Det er gjort tydeligere at forskere eller deres institusjoner skal beholde opphavsretten til publikasjonene, og at slike rettigheter ikke skal overføres til forlag. Dette vil framgå i kontraktene med Forskningsrådet.

Forskningsrådet fikk 50 innspill i den nasjonale innspillsrunden om veilederen til Plan S. Viktige momenter herfra inngikk i innspillet Forskningsrådet sendte til den internasjonale innspillsrunden, som mottok over 600 innspill. Disse innspillene er det tatt hensyn til i den endelige veilederen. Koalisjonen legger til rette for at forskningssektoren kan finne gode måter å implementere Plan S på.

De tekniske spesifikasjonene for publikasjoner og åpne arkiver er nå i større grad formulert som anbefalinger og ikke krav.

John-Arne Røttingen

Vi støtter flere typer overgangsordninger som skal gi utgivere tid til å utvikle nye åpne publiseringsmodeller. Det er ikke minst viktig for små og mellomstore utgivere av tidsskrifter, som også omfatter vitenskapelige foreninger (Learned Societies). De tekniske spesifikasjonene for publikasjoner og åpne arkiver er nå i større grad formulert som anbefalinger og ikke krav. Det betyr at utgiverne og arkivene som ikke imøtekommer anbefalingene i dag får bedre tid til utvikling av sin funksjonalitet.

Flere innspill pekte på at vi la for liten vekt på åpne kanaler uten artikkelavgifter, såkalt Diamond Open Access. Mange forskningsråd, deriblant vi i Norge, støtter allerede slike kanaler. Et utredningsarbeid koalisjonen har satt i gang, og som blir ferdig før sommeren, vil gi oss et godt grunnlag for å vurdere på hvilke områder det er behov for mer slik støtte. Da kan vi støtte overgang til åpen publisering for viktige tidsskrifter eller etablere nye kanaler på områder der det er behov for det.

Koalisjonen vil samarbeide videre med relevante tjenester, slik som Directory of Open Access Journals (DOAJ), om standarder for åpen publisering og identifisering av åpne publiseringskanaler som er i samsvar med Plan S. Dette vil hjelpe forskere å finne gode kvalitetssikrede kanaler på ulike fagfelt.

Det er også satt i gang et prosjekt i regi av stiftelsen Wellcome Trust og UK Research and Innovation (UKRI) som undersøker strategier og forretningsmodeller for åpen publisering spesielt for vitenskapelige foreninger som utgir tidsskrift.

I den endelige veilederen er kravet til lisensiering myket opp. Det åpnes for å bruke flere typer åpne lisenser i utlysninger når spesielle hensyn tilsier det. Som finansiører av forskning er vi opptatt av at forskningsresultater er fellesgoder som skal utnyttes i størst mulig grad, inkludert i innovasjon og verdiskaping i næringslivet og offentlig sektor. Den internasjonalt aksepterte standarden CC BY-lisens er best egnet for deling av forskningsresultater, og den vil derfor være standard. Men fordi det i noen fagfelt er viktig å bevare helheten i resultatene åpner vi etter søknad opp for ND-lisens, som gir store muligheter for gjenbruk, men hvor lisensen ikke tillater at det gjøres endringer i verket.

Innspillsrundene har vist at det er stor støtte for målet om umiddelbar åpen tilgang til forskningsresultater. Veilederen åpner for mange måter å nå dette målet på. Gjennom et godt samarbeid mellom forskersamfunnet, utgivere og oss finansiører vil vi legge til rette for at forskning raskt kan tas i bruk i samfunnet og næringslivet.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS