instituttssamarbeid

Planene om landets neste forskningsgigant strandet

Fire forskningsinstitutter ville utrede et samarbeid som kunne ende som landets nest største forskningskonsern. Slik gikk det ikke.

Disse fire toppsjefene utredet det som kunne bli landets nest største forskningskonsern, men kom ikke til enighet. Fra venstre: Tor-Petter Johnsen, NIVA, Nils Morten Huseby, IFE, Lars Andresen, NGI og daværende toppsjef Kari Nygaard, NILU
Disse fire toppsjefene utredet det som kunne bli landets nest største forskningskonsern, men kom ikke til enighet. Fra venstre: Tor-Petter Johnsen, NIVA, Nils Morten Huseby, IFE, Lars Andresen, NGI og daværende toppsjef Kari Nygaard, NILU
Publisert Oppdatert

Ett og et halvt års arbeid rundt mulig samarbeid ender med at fire institutter mener de står for langt fra hverandre til å danne et fullt integrert konsern.

For langt fra hverandre

Den manglende enigheten fører til at de fire, NGI (Norges Geotekniske Institutt), NILU – Norsk institutt for luftforskning, Norsk institutt for vannforskning (NIVA), og Institutt for energiteknikk (IFE), heller etablerer det de i en melding kaller en omfattende samarbeidsavtale.

«Etter en samlet vurdering har ledelsen ved instituttene kommet til erkjennelse av at man står for langt fra hverandre med hensyn til utgangspunkt, målforståelse og styringsprinsippene for konsernmodell til å kunne anbefale konsernetablering på nåværende tidspunkt. På sikt kan det være aktuelt å ta opp igjen spørsmålet om felles forskningskonsern», er konklusjonen i pressemeldingen.

Tor-Petter Johnsen er administrerende direktør i Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Han mener de fire har nærmet seg hverandre betydelig.

— Jeg vil legge vekt på at vi har gjort en grundig jobb over lang tid, og funnet at måten å realisere mulighetene vi har i første omgang gjøres best gjennom en detaljert samarbeidsavtale, sier Johnsen.

— I hvilken grad er det en skuffelse at det ikke blir noe konsern?

— Når man jobber for å realisere noen vyer strekkes ambisjonene alltid høyt. Samtidig opplever jeg at vi alle har vært realistiske på hva som kan la seg gjøre på kort tid. Det hadde vært gøy om vi hadde greid det med en gang og noe vi har jobbet for. Men jeg er ikke skuffet på den måten at jeg er trist og lei. Vi har kommet nærmere hverandre på mange områder som vi nå skal bygge videre på. Så får vi heller bruke mer tid, sier Tor-Petter Johnsen.

Flere modeller

Det var i fjor høst det ble kjent at de fire instituttene utredet alt fra et løsere samarbeid til det som kunne bli landets nest største forskningskonsern. En forskningstungvekter med over 1500 ansatte, der bare Sintef er større her til lands.

Våren 2021 utarbeidet konsulentselskapet inFuture en rapport på vegne av de fire, der tre mulige samarbeidsmodeller ble skissert.

  • Samarbeid om flaggskip-prosjekter (mer formalisert forskningssamarbeid)
  • Permanent samarbeid om ett eller flere felleseide enheter med spesifiserte formål
  • Felles FOU-konsern

Ville ha slagkraft

Men nå har altså toppsjefene funnet ut at de står for langt fra hverandre til å etablere et fullt konsern.

Styrene i de fire instituttene hadde gitt mandat til videre sonderinger og utredninger. Etter det Khrono kjenner til er det en konsernmodell som egentlig har ligget på bordet som målet. Fordi slagkraft i form av størrelse er blitt en stadig viktigere faktor i instituttmarkedet.

Samtidig skriver de fire i meldingen at det også er innhentet erfaringer fra andre sammenslutningsprosesser blant institutter. Det er ingen hemmelighet at problemene som oppstod i det ferske forskningskonsernet Norce har fungert som kaldt vann i blodet på flere blant institutt-toppsjefene.

Forpliktende avtale

Lederne legger også vekt på at en sammenslutning av de fire instituttene rent markedsmessig og faglig fremstår som en god løsning. «Etter en samlet vurdering har ledelsen ved instituttene konkludert med at man foreløpig ikke er klar for å gå videre med konsernetablering. De fire instituttene vil fortsette arbeidet med å etablere en bred og konkret samarbeidsavtale i løpet av første kvartal 2022», skriver de fire topplederne i en felles pressemelding.

Men de greide altså ikke å bli enige om en full konsernmodell. Og forsøker å etablere et slags løsere samarbeid i stedet.

«Ledelsen ved instituttene er enig om å fortsette å samarbeide og bygge videre på det man har utredet, lagt til rette for og lært av prosessen så langt. Instituttene vil inngå en forpliktende avtale som gir retning og ramme for samarbeidet fremover», skriver de fire toppsjefene i pressemeldingen.

Faktaopplysning: Siden samarbeidsprosessen startet er John Rune Nielsen ansatt som administrerende direktør i Norsk institutt for luftforskning, han etterfølger Kari Nygaard.

Powered by Labrador CMS