storinvestering

Politikk-topper til Antarktis for å velge milliard­prosjekt

Norsk polarinstitutt får trolig klarsignal til å investere 2-3 milliarder kroner i forskningsstasjonen Troll. En topptung politikerdelegasjon og noen forskere reiser til Antarktis for å velge endelig utbyggingsprosjekt.

Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel i Kunnskapsdepartementet er med i delegasjonen til Antarktis ledet av klima- og miljøminister Espen Barth Eide (t.h.) De politiske toppene reiser til Antarktis for å velge konsept for utbyggingen av forskningsstasjonen Troll på Dronning Mauds land.

I 2020 konkluderte Polarinstituttet med at forskningsstasjonen trengte en betydelig oppgradering.

— Vi har sett et behov for å oppgradere og modernisere stasjonen som vi har i Antarktis. Vi hadde en studietur for politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet og andre departement i januar for tre år siden, rett før pandemien brøt ut. Det var statssekretær Atle Hamar (V) som ledet delegasjonen. Han er en praktisk mann og så behovet for oppgradering, sier direktør i Norsk polarinstitutt, Ole Arve Misund.

Småstein fyker

Han forklarer at forskningsstasjonen ligger i et utsatt klima med sterk vind og lave temperaturer.

— Tidens tann tærer i dette området. Av og til er været så røft at det fyker småstein i luften. Vi har til og med opplevd at vinden har tatt med seg tunge konteinere, forklarer Ole Arve Misund.

Etter studieturen fikk Statsbygg oppdraget med å gjøre en befaring. Deres konklusjon var den samme, stasjonen trengte en overhaling og modernisering.

Kalkulasjonene fra Statsbygg endte med at kostnadene ved en slik oppgradering ble såpass betydelige at prosjektet måtte over på statens prosjektmodell. Det gjelder for prosjekter som passerer én milliard kroner.

Topptung studietur

— Klima- og miljødepartementet satte så i gang en konseptvalgsutredning som var ferdig i 2022. Deretter ble det det gjort en kvalitetssikring av eksterne ekspertmiljøer. Nå skal det arrangeres en studietur til for politisk ledelse, forteller Ole Arve Misund. 25 personer er med i delegasjonen, blant annet leder i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit og flere fra Norsk institutt for luftforskning og Kongsberg Gruppen. (Se deltakerliste i faktaboksen).

Han forteller at studieturen ledes av klima- og miljøminister Espen Barth Eide, med statssekretærer fra Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet, og departementsråden i Nærings- og fiskeridepartementet. Med på turen er også statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel i Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådets direktør Mari Sundli Tveit.

Administrerende direktør Mari Sundli Tveit i Forskningsrådet er en av deltakerne på studieturen til Antarktis.

Borten Moe trakk seg

Den opprinnelige planen var at forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe skulle være med på turen. Men han har meldt avbud og sender altså statssekretæren i stedet.

Fakta

Disse skal til Antarktis

 • Statsråd Espen Barth Eide, KLD
 • Statssekretær Aleksander Øren Heen, KLD
 • Politisk rådgiver Maria Varteressian, KLD
 • Ekspedisjonssjef, Tarjei Selman, KLD
 • Avd. direktør, Terje Auestad, KLD
 • Seniorrådgiver, Jo Randen, KLD
 • Seniorrådgiver Anne Stoltenberg
 • Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel, KD
 • Ekspedisjonssjef Anne Line Wold, KD
 • John Rune Nielsen. adm.dir, NILU
 • Roar Skålin. direktør, Meteorologisk institutt
 • Mari Sundli Tveit, adm.dir. Forskningsrådet
 • Rolf Skatteboe. adm.dir, Kongsberg Satellite Services
 • Marte Indregard, avd.dir. Kongsberg Satellite Services
 • Amund Nylund, avd.dir., Kongsberg Satellite Services
 • Even Aas. avd.dir. Kongsberggruppen
 • Christian Hauglie-Hansen, adm.dir. Norsk Romsenter
 • Ole Arve Misund, direktør Norsk Polarinstitutt
 • Birgit Njåstad, programleder Antarktis, Norsk Polarinstitutt
 • Harald Steen, forskningsdirektør Norsk Polarinstitutt
 • Geir Moholdt, forsker glasiologi, Norsk Polarinstitutt
 • Synnøve Elvevold, forsker geologi Norsk Polarinstitutt
 • Pål Jakobsen, komm.dir. Norsk Polarinstitutt
 • Stig Mathisen, mediesjef, Norsk Polarinstitutt
 • Eivind Molde, journalist, NRK

— Vi oppfatter det som relevant for oss å være med på denne turen av to grunner. For det første har Kunnskapsdepartementet det overordnede ansvaret for forskning. Polarforskning foregår først og fremst i nord, men vi ønsker gjennom deltagelse på denne turen å få sett nærmere på den viktige delen av polarforskningen som skjer i Antarktis. For det andre er det viktig for oss å se hvilket innhold infrastrukturen i Antarktis har, sier Løkensgard Hoel til Khrono.

Direktøren for Meteorologisk institutt skal være med å studere den oppussingstrengende forskningsstasjonen. Det samme gjelder direktøren i Norsk institutt for luftforskning, NILU.

— Det er en hel gruppering, der departementene har en egen delegasjon med, sier Ole Arve Misund. Delegasjonen reiser fra Norge natt til onsdag i neste uke.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe skulle være med til Antarktis, men har meldt avbud.

Nesten tre milliarder

Det er betydelige midler som skal brukes på å oppgradere den slitne forskningsstasjonen. Det mest kostbare alternativet ligger rundt tre milliarder kroner.

— Det er ikke noe endelig avgjort her. Men konseptene blir kostbare. Dette er nesten så langt vekk vi kan komme. Materialer og utstyr skal fraktes med skip til iskanten, heises på land og deretter slepes 25 mil opp i 1200 meters høyde der forskningsstasjonen settes opp på fast fjell, forklarer Ole Arve Misund.

— Hva ligger kostnadsalternativene på?

— Det dyreste alternativet nærmer seg tre milliarder, men det trenger ikke bli så dyrt, sier Misund. Vi er opptatt av at investeringen skal være nøktern og realistisk.

Han forklarer at de som er med på studieturen fra ansvarlige departementer skal gjøre seg opp en mening.

— Dyrt er det

— De skal bestemme seg for hvilket konsept som skal velges. Tanken er at de får se stedet og gjøre seg opp sin mening i forhold til diskusjoner som vil komme i regjeringen senere, sier Misund.

Polarinstitutt-direktøren vil ikke si noe eksakt tall på hva han mener blir den sannsynlige kostnaden for oppgraderingen av forskningsstasjonen.

— Jeg vil ikke spekulere for mye i det, men noe midt i mellom én milliard og tre milliarder. Dyrt er det, men på den annen side blir det slik at dersom vi skal ha en helårsstasjon og norsk tilstedeværelse må vi lage noe som er skikkelig og tåler å stå der i mange tiår. Forskerne må sikres gode arbeidsvilkår når de er i et så krevende og ekstremt miljø. Dette knytter seg også til deres sikkerhet, sier Misund.


Dronning Sonja

Troll forskningsstasjon i Dronning Mauds land ble etablert i 1989. Seks år senere, i 2005 ble Troll offisielt åpnet av Dronning Sonja, og har siden den gang vært driftet som helårsstasjon. Basen ligger i Jutulsessen, 235 km fra kysten, og er tilgjengelig i den (sørlige) sommersesongen fra oktober til februar. Satellittstasjonen TrollSat ligger i tilknytning til forskningsstasjonen. Denne eies av Kongsberg Satellite Services og ble åpnet i 2007. Forskerne på Troll driver biologisk, glasiologisk feltarbeid i sommersesongen, mens overvåking innen meteorologi, stråling, atmosfære, miljøgifter og seismologi drives kontinuerlig. Per i dag er cirka 40 personer stasjonert på Troll.

Ikke ekstravagant

— Og dette prosjektet blir ikke offer for noen sparekniv i trange tider som nå?

— Nei, det er heller ikke noe ekstravagant. Det vi holder på med her er svært nøkterne greier, sier Ole Arve Misund.

Han forklarer at det er ulike typer forskning som drives på Troll.

— Det er fugler som hekker i fjellene her, og fuglefjellene avspeiler utviklingen i de store sjøfuglbestandene som er her. Samtidig får vi innblikk i utviklingen i økosystemene i Sørishavet, forklarer Ole Arve Misund.

Direktøren forteller også at Polarinstituttet har fått betydelige midler fra Forskningsrådet til et infrastrukturprosjekt under navnet Tone.

— Forskningsrådet har bevilget 157 millioner kroner til dette prosjektet der det skal utplasseres et system av overvåkningsinstrumenter rundt stasjonen som skal fange opp klima, økosystem- og miljøutviklingen, sier Ole Arve Misund.

Endringslogg lørdag 21.januar 2023: Saken er oppdatert med faktaboks over deltakerlisten på 25 personer.

Powered by Labrador CMS