Politistudenter går rett ut i arbeidsløshet og jobbtørke

Bare 1 av 4 studenter som i år var ferdige på Politihøgskolen, har fått seg jobb i politiet. Kun 4 nyutdannede har fast jobb. 

— Studentene er oppgitte, frustrerte og bekymret, sier studentleder Alexander Stokkeland.
Publisert Oppdatert

— Dette er trist på vegne av mange medstudenter, som kan gå ut i arbeidsledighet etter å ha brukt 3 år til å utdanne seg til et yrke de er stolte av, sier leder Alexander Stokkedal i PF Politistudentene, som er organisert i Politiets Fellesforbund. 

Stokkedal peker på at det var mange fra 2023-studentkullet som heller ikke fikk sommerjobb i politiet. 

Kun 4 har fast jobb

Tallene som Politidirektoratet la fram torsdag, er dystert nytt for årets studentkull på Politihøgskolen. 

Per 31. august er det totalt 41, 4 prosent av de nyutdannede studentene som er ansatt i politiet, det vil si 134 personer. Av disse er det bare 4 som kan skilte med fast jobb.

Dette er en dramatisk forverring sammenliknet med de tre foregående år. Da var det over 80 prosent som hadde en jobb i politiet. Per 31. august 2022 var det 85% av kullet med jobb i politiet, der  5,4% av disse hadde fast jobb. Dette  utgjorde 409 personer med jobb, derav 22 med fast stilling.

— Budsjett på felgen

Alexander Stokkeland peker på flere forklaringer på hvorfor ferske politifolk ikke raskt får seg jobb, slik det var for noen år siden. Mye har med for trange budsjettet å gjøre. 

— Det er tilnærmet ansettelsesstopp i de aller fleste distriktene fordi de ikke har råd til å ansette folk nå. Det er vanskelig å ansette noen fast når du ikke vet hvor mye penger du har i januar. Det er heller ingen langtidsplan for hvordan økonomien skal bedres. 

Stokkeland sier at politiyrket har opplevd en voldsom utvikling de siste 10-15 årene, med dronepiloter, etter- og videreutdanning og IKT-drift. Fordi det ikke har vært noen tilleggsbevilgninger eller langtidsplaner for hvordan yrket skal se ut i framtida, så har arbeidsoppgavene økt med samme budsjett. 

— Mange politikere sier at revidert statsbudsjett vil fikse problemene, men det virker som at distriktene drifter sine politibudsjett helt på felgen av det forsvarlige. At tilleggsbevilgningen gitt av stortinget i 2023 skal hjelpe på situasjonen, har jeg ikke særlig håp om.

Bekymrede studenter

— Hva sier medstudentene om at det er vanskelig å få seg jobb i politiet?

— Studentene er oppgitte, frustrerte og bekymret. Mye av bakgrunnen for den følelsen er at politikerne støtt og stadig sier at de satser på politiet. Likevel står det 462 politifolk uten jobb fra de fire siste kullene. Det er stor avstand mellom det som loves og det som leveres. 

Stokkeland er også bekymret over hva som kan skje framover. 

— I lengden får du en sliten etat og dårligere kvalitet. Er det et sted hvor det er viktig med motiverte og engasjerte ansatte, så er det hos politiet. 

Økt slitasje på ansatte

Studentlederen er redd for at Norge kan bli det nye Sverige, og nevner at Foxtrot-nettverket har etablert seg i Norge. Dette vil føre til økt arbeidsmengde, og med mangel på ressurser vil dette det øke slitasjen på de ansatte. 

— Det viktigste er at politikerne og Politidirektoratet må forstå at det å utdanne folk til arbeidsledighet, er misbruk. av menneskelige ressurser og feil bruk av offentlige ressurser. Når antallet studenter styres fra politisk hold, og politikerne har økt antallet studenter fra 400 til 500, så må det reflekteres i statsbudsjettet, slik at det er økonomisk rom for å opprette flere stillinger. 

Politiforum har hentet inn tall som viser at i løpet av de første åtte månedene i år ble utlyst 208 politibetjentstillinger. 131 stillinger ble utlyst første kvartal. Etter at om lag 400 studenter ble uteksaminert, er det kun utlyst 45 politibetjentstillinger. 

Powered by Labrador CMS