utestengelse

Politivold-saken på Kongsberg: — Jeg mistet skoleplassen

Student Marius Stormo ble siktet for vold mot offentlig tjenestemann etter hendelsen på Kongsberg. En uke senere fikk han en telefon fra universitetet.

Her ble vennen til Marius Stomo slått med knyttneve av politiet. Men etter hendelsen på bensinstasjonen var det Stomo og kameraten som ble siktet for vold. Etter offentliggjøringen av videopptaket ble imidlertid en politibetjent tiltalt for vold. Marius Stormo filmet hendelsen med mobiltelefonen sin, men politiet gikk inn på telefonen hans og slettet videoen.
Publisert Oppdatert

En politibetjent er tiltalt for vold etter at han natt til søndag 30. oktober gikk løs på to unge menn med knyttnever og batong på en bensinstasjon på Kongsberg.

Saken har fått stor oppmerksomhet og vekket mye engasjement blant folk.

Etter hendelsen ble først to menn satt i arrest og siktet for vold mot politiet.

Men etter at Dagbladet et halvt år senere publiserte en video fra hendelsen, tok saken en ny vending.

Videoen viser blant annet hvordan politimannen tildeler den ene mannen flere slag — først med knyttet neve, før han trekker fram en batong og fortsetter å slå. Etter offentliggjøringen av videoen ble politibetjenten tiltalt for vold.

Marius Stormo (28) er en av de to som ble siktet for vold mot offentlig tjenestemann. Siktelsen skulle få store konsekvenser for ham.

Studerte for å bli barnehagelærer

For da dette skjedde, studerte Stormo for å bli barnehagelærer ved Universitetet i Sørøst-Norge på Notodden. Han var på sitt første semester og skulle ut i praksis i november.

Men rundt en uke etter hendelsen fikk han en telefon fra universitetet, forteller han.

— Jeg fikk beskjed om at jeg ikke var egnet til å gå ut i praksis og mistet skoleplassen. Hun sa at hun ikke turte å sende folk som var siktet for vold ut i praksis. Hun sa at hvis jeg ikke hadde praksis, var det ikke noen vits for meg å fortsette. For da ville ikke studieåret blitt godkjent uansett, sier Stormo til Khrono.

Marius Stormo

Det var Dagbladet som først fortalte at Stormo måtte slutte på studiet.

Av hensyn til barnehagebarnas sikkerhet

Fakta

Dette sier loven

Den som er siktet eller tiltalt for straffbart forhold som omtalt i

politiregisterloven § 39 første ledd eller i politiattester i medhold av første ledd, kan midlertidig utelukkes fra praksisstudier eller klinisk undervisning til rettskraftig dom foreligger eller saken er henlagt, hvis dette er nødvendig av hensyn til sikkerhet eller behandlingsmiljø for pasienter, brukere, barnehagebarn, elever eller andre som studenten vil komme i kontakt med i denne forbindelse.

Institusjonens nemnd for studentsaker, jf.

§ 5-1 , avgjør, etter uttalelse fra institusjonen, om studenten skal nektes retten til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier.

Kilde: Universitets- og høgskoleloven § 4-9.

Stormo forteller at politiet hadde informert universitetet om siktelsen. Og ifølge loven er det mulig for barnehagelærerutdanningene å utestenge studenter som har siktelser hengende over seg.

Ifølge universitets- og høgskoleloven har ikke lærestedet plikt til å utestenge en voldssiktet barnehagestudent. Ordlyden er at studenten «kan utelukkes fra praksisstudier» hvis «dette er nødvendig av hensyn til sikkerhet eller behandlingsmiljø for pasienter, brukere, barnehagebarn, elever eller andre som studenten vil komme i kontakt med i denne forbindelse.» (se faktaboks).

Videre står det at det er institusjonenes nemnd for studentsaker som avgjør dette.

Stormo sier han ikke har fått noe skriftlig fra universitetet om dette, kun en telefon.

Men han godtok det, selv om han syntes han burde fått fortsette.

— Ja, jeg synes det, men jeg gadd ikke kverulere på det.

— Det er jo ikke tilfelle, det er falske anklager fra politiet, sier han.

USN vil ikke kommentere saken

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) vil ikke kommentere denne saken, men kun uttale seg på generelt grunnlag. Kommunikasjons- og markedsdirektør Reidun Mangrud forklarer i en e-post deres rutiner for eventuelt å utelukke studenter fra praksis på bakgrunn av en siktelse:

«Alle studenter i barnehagelærerutdanningen må levere politiattest før de går ut i praksis. Hvis attesten har merknader vil det bli vurdert om studenten kan sendes ut i praksis. Dette er en individuell vurdering i hver enkelt sak, og innebærer en avveining av innholdet i merknadene i politiattesten sett opp mot behovet for å beskytte sårbare grupper som barnehagebarn.»

Og videre:

«Fagmiljøet vil gi en uttalelse, og saken blir vurdert av jurister. Studenten blir invitert til et møte slik at han/hun kan formidle sitt syn på saken. Det er Nemd for studentsaker som beslutter om studenten kan eller ikke kan sendes ut i praksis.»

— Hadde levert politiattest

Til dette sier Marius Stormo at han allerede hadde levert en politiattest uten merknader til universitetet.

— De gir inntrykk av at jeg mistet skoleplassen på grunn av politiattesten. Men det var ikke tilfelle, sier han.

Politiattesten leverte han inn før hendelsen med politiet på bensinstasjonen.

Han sier at han ikke har fått noe informasjon om noe vedtak eller at saken har blitt behandlet i en nemnd, men altså kun denne ene telefonen.

Stormo opplyser til Khrono at han ikke har fått noen beskjed om at siktelsen mot han er frafalt.

Powered by Labrador CMS