korona

Postdoktorer skal også få forlenget ansettelse

Svært få stipendiater har så langt ha søkt om forlengelse. Nå åpner statsråd Henrik Asheim for forlengelse også for postdoktorer.

Her besøker Henrik Asheim Kjemisk institutt på Universitetet i Oslo i forbindelse med en forsiktig gjenåpning av universitetet for noen uker siden.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Hittil har det vært kjent at det er åpnet for betalt forlengelse for stipendiater som grunnet korononapandemien har blitt forsinket.

I et nytt brev skriver Kunnskapsdepartementet at dette også skal gjelde postdoktorer.

Departementet trekker fram at de har bedt universitets og høgskolerådet kartlegge omfanget av forsinkelser for stipendiater og postdoklorer.

Det er Universitetsavisa som først skrev om brevet.

«Oversikten viser at det er usikkert hvor mange stipendiater og postdoktorer som har blitt forsinket som konsekvens av virusutbruddet», skriver departementet i sitt brev.

Foss: — Svært få har søkt på NTNU

Departementet legger til at de forventer at institusjonene er i dialog med stipendiatene og postdoktorene og legger til rette for at prosjektplaner revideres og eventuelt annet arbeid omrokkeres slik at de i minst mulig grad blir forsinket.

De skriver også at de legger til grunn at institusjonene vurderer å forlenge enkelte åremål innenfor eksisterende rammer.

Brevet ble omtalt på styremøte på NTNU torsdag, og prorektor for forskning, Bjarne Foss, fortalte at svært stipendiater har søkt om forlengelse.

Departementet omtaler i brevet sin gjennomgang av forskriften der det åpnes for mulighet til forlengelse, og de skriver at etter departementets vurdering gir forskriften institusjonene handlingsrom til å håndtere forsinkelser og henvendelser om forlengelser som følge av koronakrisen.

Departementet ser derfor ikke behov for å ta initiativ til endringer i forskriften, understrekes det i brevet.

Forskningsrådet bidrar også

De legger til at Forskningsrådet også vil bidra til at mottakere av ph.d.- og postdoktorstipend kan få utvidet stipendet dersom forsinkelsen skyldes koronarelaterte årsaker.

Videre viser vi til at regjeringen i Prop. 127 S (2019-2020) har foreslått å bevilge 40 millioner kroner til stipendiater og postdoktorer med finansiering fra private aktører, som er blitt forsinket som følge av virusutbruddet.

Powered by Labrador CMS