En ny undersøkelse skal avsløre i hvilken grad studenter i sykepleie og andre helse- og sosialfag utsettes for seksuell trakassering når de er i praksis ute på sykehus og sykehjem. Foto: Mina Ræge

Undersøker seksuell trakassering av studenter som er i praksis

Seksuell trakassering. Universitetene i Agder og Stavanger skal sammen med Høgskulen på Vestlandet undersøke omfanget av seksuell trakassering av studenter som er i praksis.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I hvilken grad opplever studenter som er ute i praksis seksuell trakassering fra pasienter eller ansatte? Det har Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Høgskulen på Vestlandet fått midler fra Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet for å undersøke.

Studenter i sykepleie og studenter sosialt arbeid ved Universitetet i Agder som har vært i praksis vil bli spurt om de har blitt seksuelt trakassert eller har hørt om andre studenter som har opplevd det, og i tillegg blir det en kvalitativ analyse der også studenter på vernepleie som har vært i praksis skal delta.

På et seminar om seksuell trakassering i akademia på Universitetet i Agder torsdag, skal prosjektet presenteres.

Først ved Universitetet i Agder

Prosjektet har fått 200.000 kroner fra UH-nett Vest og i tillegg har UiA bidratt med 80.000 kroner. Spørreundersøkelsen skal foretas før sommeren og resultater foreligge til høsten. I tillegg er de tre partene i ferd med å ferdigstille en søknad på rundt 10 millioner til Forskningsrådets Finnut-program om et mye større, landsomfattende forskningsprosjekt på temaet. Der skal også lærerstudenter inkluderes.

Fakta

Seksuell trakassering i praksisperioden

Senter for likestilling ved Universitetet i Agder, Nettverk for kjønnsforskning ved Universitetet i Stavanger og Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet har fått innvilget midler fra Universitets- og Høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest) til å inngå et forskningssamarbeid om seksuell trakassering i akademia, med særlig fokus på studenter i obligatorisk praksis.

I første omgang skal undersøkelsen gjelde studenter på sykepleie, sosialt arbeid og vernepleie ved Universitetet i Agder.

De tre partene vil søke Forskningsrådet om midler til et større, landsomfattende forskningsprosjekt om seksuell trakassering i praksisperioden.

Leder for Senter for likestilling ved Universitetet i Agder, Åsta Lovise Einstabland, sier at det er gjort svært lite for å finne ut i hvilken grad studenter blir utsatt for seksuell trakassering i obligatorisk praksis.

Det kan se ut som om seksuell trakassering av studenter som er i praksis er et ikke-tema, og at holdningen om at «dette må man tåle» er utbredt.

Åsta L. Einstabland

— Dette er et uutforsket område, og når det gjelder seksuell trakassering overfor studenter i praksis, så vet vi rett og slett ikke. Vi kan tyde noe ut fra andre undersøkelser, for eksempel arbeidslivsundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå, der vi kan se at det er langt flere i helsefaglige yrker enn ellers om opplever seksuell trakassering, sier hun.

Omfattende innen sykepleie

Hun viser også til en undersøkelse utført av Norsk Sykepleierforbund som viser at en av tre sykepleiere i Norge under tretti år har opplevd seksuell trakassering fra pasienter de siste tolv månedene. Når man inkluderer uønsket seksuell oppmerksomhet, stiger tallet og nærmere halvparten rapporterer å ha opplevd dette i løpet av karrieren.

Videre er Senter for likestilling prosjektleder for et nordisk prosjekt med midler fra Nordisk institutt for kunnskap om kjønn (NIKK) i Nordisk ministerråd om forebygging av seksuell trakassering i helse- og sosialsektoren i kommuner.

— I dokumentsøk fremkommer det at det finnes skriftlige varslingsrutiner i kommunene som er med i prosjektet, men at det ikke finnes spesifikke retningslinjer knyttet til seksuell trakassering i helsesektoren, sier Einstabland.

— Vi ønsker å finne ut hva studenter som er i praksis opplever, og om det finnes rutiner som ivaretar deres sikkerhet. Det kan se ut som om seksuell trakassering av studenter som er i praksis er et ikke-tema, og at holdningen om at «dette må man tåle» er utbredt, legger hun til.

Tema på seminar torsdag

På seminaret torsdag skal Fredrik Bondestam ved Sekretariatet for genusforskning ved Gøteborg Universitet gi en oversikt over hva som finnes av forskning på seksuell trakassering i akademia internasjonalt, mens professor i sexologi ved Universitetet i Agder, Elsa Almås, skal snakke om seksuell folkeskikk.

Sikker på mørketall

På seminaret skal dessuten leder for Studentorganisasjonen i Agder, Benedicte Nordlie, snakke om seksuell trakassering i studietiden. Hun er fornøyd med at det nå blir en egen undersøkelse av seksuell trakassering overfor studenter som er i praksis.

Leder av Studentorganisasjonen i Agder, Benedicte Nordlie.

— Det er viktig å få kartlagt omfanget, hvordan slike saker håndteres og rutinene rundt det, sier hun og legger til:

— Seksuell trakassering i akademia er et stort tema, og det er bra at det brytes ned i mindre deler.

STA-lederen er sikker på at det er mørketall også på dette feltet.

— Seksuell trakassering handler i stor grad om asymmetriske maktstrukturer, og om at studenter er redde for gjengjeldelse hvis de sier fra. Studentene er avhengige av å få godkjent praksis, og i tillegg er de borte fra campus, og det kan bli enda vanskeligere å si fra, sier hun.

Få saker meldes

Åsta Einstabland sier at det er få saker som er rapportert inn ved Universitetet i Agder.

— Generelt viser undersøkelser om seksuell trakassering i akademia høye tall, men det er få saker som meldes inn. Ved Universitetet i Agder er det kommet inn noen få saker via Si fra-systemet som gjelder seksuell trakassering i praksis, men spørsmålet er hvorfor så få melder fra, både studenter i praksis og generelt, sier hun.

Hun sier at målet er at prosjektet skal bidra til høy bevissthet og gode rutiner, slik at studenter som er ute i praksis ikke opplever seksuell trakassering.

— Vi håper at prosjektet skal kunne gi ringvirkninger videre i arbeidslivet. Hvis studentene har høyere bevissthet om hva som er seksuell trakassering og det finnes gode rutiner for å håndtere slike saker, så vil dette forhåpentlig også føre til færre slike saker i arbeidslivet, sier hun.

Khrono skrev i 2017 om en student ved barnehagelærerutdanningen meldte fra til Varslingsnemnda ved daværende Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) om at praksislæreren hans drev med seksuell trakassering under praksisperioden i en barnehage i Oslo.

Seminaret kan følges her fra kl 11.50.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS