statsstøtte

Private høgskoler har fått fem års utsettelse

Seks private høgskoler stod i fare for å miste statsstøtte, men har fått utsettelse fram til 2030.

Portrett av Dag Jørund Lønning, rektor ved Høgskulen for grøn utvikling
Dag Jørund Lønning, er rektor ved Høgskulen for grøn utvikling, og svært glad for utvidet frist for å bli akkredidert, og dermed ikke miste statsstøtte.
Publisert

En ny lov som trådte i kraft 1. januar 2020 innebærer at private høgskoler som ikke har institusjonsakkreditering fra Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), ikke kan få statsstøtte. Loven innebar en overgangsordning på fem år, og trer dermed for alvor i kraft 1. januar 2025.

Denne overgangsordningen er forlenget til 2030, opplyser Kunnskapsdepartementet.

Fakta

Private som fortsatt er sikret statsstøtte per nå

Her er de private høgskolene som er akkreditert som institusjoner og ikke rammes av den nye loven:

Private vitenskaplige høgskoler

 • VID vitenskaplige høyskole
 • Handelshøyskolen BI
 • MF vitenskaplige høyskole

Private høgskoler

 • Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand
 • Høyskolen Kristiania
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, Trondheim
 • Lovisenberg diakonale høgskole, Oslo
 • NLA Høgskolen
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Høyskolen for ledelse og teologi

I prosess, privat høgskole

 • Bergen arkitekthøgskole (BAS)

Kilde: Nokut

— I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2023 ble det vedtatt å forlenge overgangsordningen til og med 2030 for samtlige private høgskoler som får tilskudd fra Kunnskapsdepartementet, men som ikke har institusjonsakkreditering. Bakgrunnen for å forlenge overgangsordningen var at regjeringen vurderer det som krevende for små, spesialiserte institusjoner å oppnå kravet, og derfor vil gi institusjonene mer tid til arbeidet, opplyser departementet til Khrono.

En privat høgskole er i mål 

Kunnskapsdepartementet viser til at det er Nokut som behandler søknader om institusjonsakkreditering, og at Nokut har utarbeidet en veileder for høgskoler med akkrediterte studietilbud som vil søke om institusjonsakkreditering. 

Nokut godkjente akkrediteringssøknaden fra Høyskolen for ledelse og teologi i juni 2023, opplyser departementet.

Det samme bekrefter Arne Mella som er rektor ved denne høgskolen til Khrono.

— Vi ble akkreditert høgskole i fjor etter styrevedtak i Nokut 14. juni og vedtak i statsråd 15. september om endret status, så vi er heldigvis på plass, sier Mella til Khrono.

Glad for utsettelse 

Rektor Dag Jørund Lønning ved Høgskulen for Grøn Utvikling på Bryne i Rogaland  forteller at han og de ansatte ved høgskolen er svært glade for den utsettelse de fikk.

— Blant annet pandemien gjorde det vanskelig for oss å komme i mål med det som må på plass hvis vi skal klare å bli akkreditert, sier Lønning til Khrono.

— Målet vårt er selvsagt det, og nå har vi stor tro på at vi skal klare nettopp det med de nye tidsfristene vi har fått, sier Lønning.

Det er disse det gjelder

Fakta

Akkrediterte studietilbud med og uten statsstøtte

Følgende seks private høgskoler som har akkrediterte studietilbud, men ikke institusjonsakkreditering, får enda statstilskudd:

 • Barratt Due musikkinstitutt – Høyskoleavdelingen og Unge talenter
 • Bergen arkitekthøgskole
 • Høyskolen for dansekunst
 • Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
 • Høyskolen for ledelse og teologi
 • Steinerhøyskolen

Følgende institusjoner akkrediterte studietilbud mottar ikke statstilskudd:

 • Atlantis medisinske høgskole
 • Oslo Nye Høyskole
 • Lillehammer Institute of Music Production and Industries (LIMPI)
 • Nordland kunst- og filmhøgskole
 • Noroff
 • Norsk barnebokinstitutt
 • Norsk Gestaltinstitutt
 • NSKI høyskole
 • Skrivekunstakademiet

Kilde: Kunnskapsdepartementet

Disse fem høgskolene får i dag statsstøtte, men er ikke akkreditert som institusjoner — enn:

 • Barratt Due Musikkinstitutt
 • Bergen Arkitekthøgskole
 • Høyskolen for dansekunst
 • Høgskulen for grønn utvikling
 • Steinerhøyskolen

Barratt Due og Høyskolen for dansekunst har søkt om unntak, men det er etter det Khrono har klart å bringe på det rene enda ikke avklart.

Bergen arkitekthøgskole er i prosess med Nokut. De søkte for et¨t år siden om å bli akkreditert som høgskole. Styret i Nokut behandlet søknaden 14. februar, og ifølge vedtaket gjenstår noe før akkrediteringen er i boks. 

Konkret handler det om at høgskolen ikke i tilstrekkelig grad har dokumentert at ordninger for systematisk å kontrollere at alle studietilbud tilfredsstiller krav i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling.

10 uten statsstøtte

I tillegg er det ytterligere ti høgskoler som har studietilbud akkreditert gjennom Nokut, men som ikke mottar statsstøtte.

Tre av disse, Limpi, NSKI og Nordland kunst- og filmhøyskole, søkte over statsbudsjettet for 2022 om å få støtte. Alle tre fikk tommel ned.

I forslaget til statsbudsjett for 2022 er det blant annet presisert at unntak fra den nye loven skal praktiseres snevert, og at det særlige samfunnsmessige behovet for utdanningen må være stort.

— Regjeringa har pekt på helse- og sosialfag, realfag og teknologi og lærerutdanning som områdene med størst samfunnsmessige behov for kompetanse framover, het det i proposisjonen den gang, og regjeringen mener ingen av de tre bidrar her og derfor får de avslag.

Powered by Labrador CMS