meldinger

Profesjons­melding og nye opptaks­regler kommer 5. april

Rett etter påske lanserer regjeringen både profesjonsmeldingen og kommer med sine forslag til nye opptaksregler for høyere utdanning.

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Oddmund Hoel kommer med to viktige meldinger fredag etter påske.
Publisert

— Profesjonsmeldingen og opptaksmeldingen kommer begge 5. april. 

Det forteller forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel til Khrono.

Fakta

Dette var de fremste forslagene fra opptaksutvalget

Karakterer beholdes som rangeringsmetode for de aller fleste

Utvalget foreslår at ordning med førstegangsvitnemålskvote og ordinær kvote erstattes med én karakterkvote hvor alle konkurrerer med karakterene fra første gang fagene ble bestått. . Utvalget foreslår at kvoten skal gjelde 80 prosent av studieplassene.

Søkere som trenger en ny sjanse, skal få ta en opptaksprøve

20 prosent av plassene settes av til en opptaksprøvekvote, der søkerne kan ta en standardisert prøve. Dette er etter modell fra det svenske högskoleprovet

Vil fjerne alle tilleggspoeng

Utvalget foreslår å avvikle dagens ordning med alders- og tilleggspoeng. 

Ikke mulig å forbedre karakterene, men mulig å ta nye fag

Utvalget foreslo at forbedrede karakterer ikke skal telle i opptaket, og at søkere som trenger en ny sjanse, i stedet kan ta en opptaksprøve. Det skal være mulig å ta nye fag etter fullført videregående, men ikke forbedre karakterer.

Vil erstatte kjønnspoeng med kjønnskvoter

Utvalget foreslår å videreføre dagens ordning med spesielle kvoter for nordnorske søkere og søkere med samisk språkkompetanse. I tillegg til disse foreslår utvalget å erstatte kjønnspoeng med kvoter for kjønn på noen utdanninger. 

Foreslår å fjerne særskilte karakterkrav

Muligheten til å sette karakterkrav for å komme inn på en utdanning foreslås avviklet. Det gjelder blant annet dagens karakterkrav for lærerutdanninger og sykepleierutdanninger. 

De som trodde en eller begge meldinger skulle bli påskelektyre i kunnskapssektoren tok dermed feil. Hoel er ellers sparsom med å kommentere innholdet og hva regjeringen kommer til å foreslå, men litt innblikk gir han.

— Når det gjelder opptaksmeldingen har det vært et overordnet stikkord for vårt arbeid at folk må komme fortere i gang med sine studier. For da kommer de raskere i arbeid. Det er bra for folk og det er bra for samfunnet, sier Hoel.

— Må opp av grøfta

Når det gjelder profesjonsmeldingen sier Hoel at et overordnet poeng er at akademiseringen av profesjonsutdanningene har fått for stor plass på bekostning av erfaringskunnskap.

— Nå skal vi opp av denne grøfta, sier Hoel, og trekker fram regjeringens forslag til ny forskrift for ansettelse i sektoren, der man har kommet med tydelige endringer for førstelektor — dosent løpet.

Endringer som er møtt med reaksjoner på universiteter og høgskoler.

Begrense muligheter til å ta opp fag

Opptaksutvalget ble ledet av Marianne Aasen og kom med sin innstilling 1. desember 2022.

Opptaksutvalget foreslo blant annet å fjerne alle tilleggspoeng og muligheten til å ta opp fag ved opptak til universiteter og høgskoler. Som et alternativ foreslo utvalget opptaksprøver.

Vil ha grep om profesjonsutdanningene

Bakgrunnen for at regjeringen kommer med en profesjonsmelding er at den vil ha grep om kjerneprofesjonene i Norge. Derfor er lærer-, helse og sosial-, samt ingeniørutdanningene tema for en egen stortingsmelding.

Dette skrev regjeringen da den lanserte den kommende stortingsmeldingen om profesjonsutdanningene:

«Profesjonsutdanninger av høy kvalitet gir tilgang på kompetanse som vil sikre gode offentlige tjenester til innbyggerne over hele landet. Videre bidrar profesjonsutdanningene til faglig innovasjon og utvikling i blant annet skoler, helse- og omsorgsinstitusjoner og andre virksomheter. Perspektivene i profesjonsmeldingen vil omfatte både kvalitet og kapasitet,» skrev regjeringen.

Powered by Labrador CMS