utdanningskvalitet

Professor Knut Mørken er vinner av Nokuts ærespris

For andre gang er det delt ut en ærespris for kvalitet i utdanningen i Norge.

Knut Mørken er professor i matematikk ved Universitetet i Oslo, og visedekan for utdanning ved Det matematisk naturvitenskapelige fakultet (UiO), og nå også mottaker av Nokuts ærespris for kvalitet.
Knut Mørken er professor i matematikk ved Universitetet i Oslo, og visedekan for utdanning ved Det matematisk naturvitenskapelige fakultet (UiO), og nå også mottaker av Nokuts ærespris for kvalitet.
Publisert

Nokuts ærespris skal gå til en person som har gjort en særlig innsats utover eget fagmiljø og institusjon for å synliggjøre, sikre og utvikle kvaliteten.

Fakta

Nokuts ærespris

  • Æresprisen deles ut til en enkeltperson som har gjort en særlig innsats for å sikre og utvikle kvaliteten i norsk høyere utdanning i den perioden NOKUT har eksistert.
  • Den første tildelingen skjedde i anledning at NOKUT i 2018 var 15 år. Da var Berit Kjeldstad mottaker i januar 2019.
  • Personen må ha gjort en særlig innsats utover eget fagmiljø og institusjon for å synliggjøre, sikre og/eller utvikle kvaliteten i høyere utdanning.
  • Juryen har bestått av juryleder og Nokuts styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, NSO-leder Oline Sæther, rektor ved Norges Fagakademi Jørn Jensen og Nokut-direktør Kristin Vinje.
  • Neste pris vil gå til en med bakgrunn  fra fagskolesektoren. Den skal annenhver gang gå til fagskolesektoren og uh-sektoren.

Kilde: Nokut

Knut Mørken, professor i matematikk og visedekan for utdanning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo, ble tildelt prisen torsdag 8. februar på Nokut-konferansen Kvalitet i klemme?

— Knut Mørken har gjennom sin karriere vist at han oppfyller prisens kriterier. Han har både som underviser og leder vært en drivkraft for utvikling av undervisning og utdanningskvalitet, særlig innen realfagsundervisningen. Han har også et stort engasjement for studentene og deres faglige og personlige utvikling, sier juryleder og Nokuts styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, i en pressemelding fra Nokut.

I tillegg til Kulbrandstad har juryen bestått av NSO-leder Oline Sæther, rektor ved Norges Fagakademi Jørn Jensen og Nokut-direktør Kristin Vinje.

Erfaren, innovativ og engasjerende

Knut Mørken har siden 2019 vært visedekan for utdanning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Før det ledet han et arbeid med utdanningsutvikling ved fakultetet. 

Han har også vært en pådriver for å introdusere et helhetlig beregningsperspektiv i grunnundervisningen i de matematikktunge realfagene. Dette arbeidet ledet til etablering av et eget senter for beregningsvitenskap som fikk status som Senter for fremragende utdanning (SFU) i 2016. I tillegg er han en erfaren, innovativ og engasjerende underviser.

— Hensikten med æresprisen er å anerkjenne og hedre en person som har gjort en ekstraordinær innsats med å styrke utdanningskvaliteten i norsk høyere utdanning. Nokut mottok 13 nominasjoner, og det var mange svært gode kandidater. Juryen har derfor ikke hatt noen lett jobb, men det var en enstemmig jury som kom frem til årets vinner, sier Kulbrandstad.

Andre gang prisen deles ut

Nokuts ærespris ble for første gang delt ut i 2019, den gang til Berit Kjeldstad, tidligere prorektor for utdanning ved NTNU. Kjeldstad er i dag styreleder ved Høgskolen i Østfold.

Mørken er prisens andre vinner.

— Det tas sikte på at prisen fremover annenhver gang går til en person fra høyere yrkesfaglig utdanning og høyere utdanning. Neste ærespris vil dermed tildeles en person fra fagskolesektoren, sier Kulbrandstad.

Powered by Labrador CMS