Klimaopprop

Professorer gir anbefaling om hva folk bør stemme:
— Må våge å si fra

Flere stjerneforfattere, blant dem to professorer, oppfordrer folk til å stemme på fire utvalgte partier i årets stortingsvalg.

Anne Sverdrup-Thygeson, professor i bevaringsbiologi på Institutt for Naturforvaltning ved NMBU, er blant de som har signert et opprop.
Publisert Oppdatert

(Saken er oppdatert)

Flere stjerneforfattere går tirsdag samlet ut i et klimaopprop i VG og oppfordrer folk til å stemme for naturen i årets stortingsvalg.

Helt konkret mener forfatterne at det dreier seg om en stemme til enten SV, MDG, Rødt eller Venstre.

Blant de som har signert oppropet er forskerne og professorene i biologi og bevaringsbiologi Dag O. Hessen og Anne Sverdrup-Thygeson. Sistnevnte står sammen med forfatter Maja Lunde bak oppropet, skriver VG.

Om vi ikke sier ifra i denne typen viktige sammenhenger, så mener jeg at vi som forskere har forsømt vår samfunnsoppgave.

Dag O. Hessen til Khrono

— Det kjentes nødvendig

NMBU-professor Sverdrup-Thygeson sier til avisen at det å gå ut på denne måten er et langt skritt utenfor hennes normale forskerrolle. Overfor Khrono utdyper Sverdrup-Thygeson med at hun både er vant til og mener det er uhyre viktig at forskere bidrar med fagkompetanse i samfunnsdebatten.

— Når jeg sier oppropet er utenfor min normale forskerrolle, er det fordi vi der henviser direkte til en politisk prosess, valget, og til visse politiske partier – basert på hva disse partiene selv har svart på spørsmål om natur- og klimakrisen. Jeg skulle ønske at alle partiene hadde et sterk og ambisiøst miljøprogram. Effektene av naturkrisen og klimaendringene vil jo ramme oss alle likt, uavhengig av hvilket parti vi stemmer på.

Anne Sverdrup-Thygeson sier det kjentes nødvendig å være med på oppropet.

— Når det er utenfor din normale forskerrolle, hvorfor velger du likevel å gjøre det?

— Grunnen til at jeg, sammen med Maja Lunde, tok dette initiativet, er det kjentes nødvendig. Akkurat som vi nå trenger modige ledere, modige politikere som tør å tenke nytt og ta disse utfordringene på alvor, så må også vi forskere våge å si fra når vi sitter på kunnskap som er avgjørende for mange. Og, basert på det jeg vet om det faglige grunnlaget her – rapportene fra Naturpanelet, Klimapanelet, Artsdatabanken og mange andre kilder — så er det på overtid å få til handling nå. Vi må skape en gjennomgripende samfunnsendring, sier Naturpanelet, dersom vi vil sikre grunnlaget for vår sivilisasjon, skriver Sverdrup-Thygeson til Khrono.

— Tror du det vil komme reaksjoner fra andre i forskerkollegiet på at du gjør dette?

— Det vet jeg ikke, vi får se. Jeg har vært opptatt med undervisning i hele dag og har ikke fått fulgt med så godt på reaksjonene. Jeg tenker uansett at vårt felles livsgrunnlag tross alt er viktigere enn mitt eventuelle personlige ubehag.

Dag O. Hessen: — Denne politiske anbefalingen er faglig begrunnet

Jeg mener det er feil nå om forskere som jobber med denne type problemstillinger sitter musestille og tenker at min oppgave bare er å skrive artikler og undervise, sier biologiprofessor Dag O. Hessen.

Også professor Dag O. Hessen mener dette er å gå utenfor den normale forskerrollen.

— Vi går opp nye grenser, det er selvfølgelig et langt skritt fra å gi faglige anbefalinger til å gi politiske anbefalinger. Men denne politiske anbefalingen er faglig begrunnet og tar utgangspunkt i to faglige rapporter fra IPCC og IPBES, sier Hessen til Khrono.

Fakta

Hva er IPCC og IPBES?

  • Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) er FNs klimapanel.
  • Tidligere i august la klimapanelet frem sin nye hovedrapport og FNs generalsekretær António Guterres beskrev den som «kode rød» for menneskeheten.
  • Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) er FNs naturpanel.
  • For tre år siden la naturpanelet frem en lignende rapport, som kom med dystre utsikter for verdens natur.

Universitetet i Oslo-professoren, som tidligere har stilt til valg for Miljøpartiet De Grønne, mener også at dette er innenfor forskernes tredje rolle, nemlig samfunnskontakten.

— Vi står i en helt spesiell situasjon med utfordringene knyttet til klimaendringer og naturtap, og dette henger igjen sammen med veldig mange av de andre bærekraftsmålene. Om vi ikke sier ifra i denne typen viktige sammenhenger, så mener jeg at vi som forskere har forsømt vår samfunnsoppgave. Jeg mener det er feil nå om forskere som jobber med denne type problemstillinger sitter musestille og tenker at min oppgave bare er å skrive artikler og undervise, sier Hessen.

Han legger samtidig til at det selvsagt er opp til hver enkelt og at det ikke er noen forpliktelse å bli med på slike opprop.

— Ikke problematisk denne gangen

Men Hessen leder en UNESCO-komite som i høst skal levere en rapport om universitetenes og høyere utdannings rolle i å nå bærekraftsmålene, og der vil en av anbefalingene være at forskerne bør ha en mer aktiv samfunnsrolle.

— Nettopp denne typen utadrettede rolle, som dette oppropet er, er blant anbefalingene, sier Hessen.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

— Stilte du i det hele tatt spørsmål ved om du skulle signere oppropet da du fikk spørsmål om det?

— Jeg synes ikke det var problematisk denne gangen. Jeg prøver jo å holde meg partipolitisk nøytral, men det er åpenbart noen partier som ligger nærmere enn andre det synet jeg har på klima og natur. Jeg mener det ville bli å gå rundt grøten om man ikke kan nevne navn her, sier Hessen.

— Tror du foskerkollegiumet vil reagere negativt på dette?

— Nei, jeg er ikke redd for det. Reaksjonene som eventuelt kommer tror jeg vil være overveiende positive. Noen vil kanskje tenke at dette er å strekke det langt, men jeg tenker at grunnprinsippet må være at når man ytrer seg med forskerhatten på, så må det være et faglig fundament i bunn. Og det er det i denne saken, dette er ikke fri synsing, sier Hessen.

— Tror du oppropet vil påvirke mange, Anne Sverdrup-Thygeson?

— Det håper jeg – og basert på hvor mye det er delt, ser det iallfall ut som at vi har truffet en nerve hos mange.

(Khrono har oppdatert saken 15.32 med at Dag O. Hessen har stilt til valg for MDG).

Powered by Labrador CMS