jobb

Prorektor ved Høgskulen på Vestlandet slutter

— Jeg kunne bare ikke la denne muligheten gå fra meg.

I mai slutter Gro Anita Fonnes Flaten som prorektor for forskning ved Høgskulen på Vestlandet — to år før åremålet hennes går ut.
Publisert Oppdatert

Gro Anita Fonnes Flaten har sagt opp åremålsstillingen sin som prorektor for forskning ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Det skiver høgskolen selv på sine nettsider, onsdag.

Fonnes Flaten blir daglig leder i firmaet Rådgivende biologer i Bergen. Dette er et konsulentbyrå innen miljøfag.

«Jeg kunne bare ikke la denne muligheten gå fra meg! Etter mange fantastiske år ved HVL skal jeg nå over til stillingen som daglig leder for Rådgivende Biologer, et av Norges ledende konsulentselskap innen miljøfag. Dette selskapet, som de siste årene har vokst kraftig ble i høst kjøpt opp av Åkerblå Group. Rådgivende biologer bidrar med svært viktig kompetanse inn mot blant annet sjømatnæringen og andre havnæringer. Jeg gleder meg!» skriver hun på sin egen Facebook-side.

Er selv mikrobiolog

Gro Anita Fonnes Flaten ble ansatt som prorektor for forskning våren 2017, og var en del av det første rektoratet ved HVL. Hun ble ansatt i et nytt åremål våren 2021.

Før hun ble prorektor var hun høgskoledirektør og tidligere forskningsdirektør ved Høgskolen i Bergen. Hun har også erfaring som forskningsleder ved Sykehusapotekene Vest og prosjektleder/spesialrådgiver ved Helse Bergen og i Helse Vest.

Hun er utdannet marin mikrobiolog og dr. scient fra Universitetet i Bergen. Hennes forskningsfelt er knyttet til klimarelaterte problemstillinger og algers, bakteriers og virus omsetning av næringsstoffer i havet, i kombinasjon med matematisk modellering av næringsnettet. I tillegg til å være prorektor for forskning hadde Fonnes Flaten i sin første prorektor-periode et spesielt ansvar for nærregion Bergen, som innebærer et særskilt ansvar for kontakt med samfunns-, nærings- og arbeidsliv i regionen.

Fonnes Flaten vil jobbe ut sine tre måneders oppsigelsestid, og slutter på HVL i mai, når det er to år igjen av åremålet hennes.

Rektor ønskjer lukke til

Rektor Gunnar Yttri sier i HVL sin nettsak om dette at de vil bruke tiden framover til å se hvordan man tar arbeidet videre.

— Først vil eg ønskje Gro Anita lukka til i ny jobb. Så må me vurdere nokre tiltak i HVL frametter. På den eine sida må samarbeidet med Gro Anita, fram til ho avsluttar, legga grunnlaget for at hennar viktige ansvarsområde kan utviklast vidare på beste vis i HVL. På den andre sida må me finna fram til meir varige løysingar, og det skal skje i ei tid med omstillingar i HVL.

Powered by Labrador CMS