Forhandlinger med fire tidsskriftforlag fortsetter på overtid.. Foto: Nils Martin Silvola

Oppfordrer til nedlasting av tidsskrifter

Åpen tilgang. Det er foreløpig ikke noe som tyder på at universiteter og høgskoler har mistet tilgang til vitenskapelige tidsskrifter, men det kan fort skje ved eventuelle forhandlingbrudd. I Agder har de lastet ned artikler til 800 undervisningsemner, for å være på den sikre siden.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den akademiske mørketiden som økonomiprofessor og hovedtillitsvalgt ved Forskerforbundet ved Universitetet i Bergen, Steinar Vagstad, advarte mot i Khrono i romjula har foreløpig ikke inntrådt. Universiteter og høgskoler har ikke, så langt, mistet tilgangen til rundt 2400 vitenskapelige tidsskrifter utgitt av forlaget Elsevier.

Fakta

Disse forhandler

Unit har operativt ansvar for dei nasjonale forhandlingane av lisensavtaler. I desse forhandlingane får Unit innspel frå ei gruppe bibliotekarar ved UB-BOTT (universiteta i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø), samt eit eige forhandlingsråd med bibliotekleiarar frå UH-, institutt- og helsesektoren.

Frå hausten 2018 er også rektorane ved NTNU, UiO, UiB og UiT involverte for å ta ei avgjersle basert på anbefalingane som er arbeidde fram.

Unit LÅT sitt råd for konsortieforhandlingar skal gi retning til dei årlege forhandlingane. Deltakarane i rådet skal vere leiarar, og gruppa består av representantar frå universitets- og høgskolesektoren, helsesektoren, forskingsinstitutta og observatør frå Helsebiblioteket.

Medlemmar

 • Anna Løken, Høgskolen i Innlandet
 • Gro Heidi Råmunddal, Vestre Viken HF
 • Hanne Graver Møvig, UiO
 • Jesper Christian Mørch, UiA
 • Johanne Raade, UiT
 • Maria-Carme Torras i Calvo, UiB
 • Rune Brandshaug, NTNU
 • Siri Aashaug Sæther, NINA
 • Tanja Storsul, Institutt for samfunnsforskning

Observatør: Kjell Tjensvoll frå Helsebiblioteket ved Folkehelseinstituttet

Kjelde: openaccess.no

— Publiseringsforbud for forskere er alvorlig nok, men leseforbud er faktisk langt mer alvorlig, sa Vagstad, som kritiserte rektorene ved de største universitetene for å sette hardt mot hardt mot forlag som ikke vil droppe betalingsmur og høye abonnementspriser for forskningsartikler.

På vegne av kunnskapssektoren har Unit (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning) forhandlet med de fire største tidskriftforlagene; Elsevier, SpringerNature, Taylor & Francis og Wiley. Avtalene om abonnementspris og tilgang med disse fire forlagene gikk ut ved årsskiftet.

Forhandlingene var ikke ferdige ved årsskiftet, og i motsetning til de tre andre forlagene varslet Elsevier før jul at lesetilgangen ville bli stengt fra 1. januar 2019. Bakgrunnen var at Elsevier krevde betaling for fortsatt tilgang etter årsskiftet, noe de norske forhandlerne sa klart nei til.

— Vi har ikke hørt om noen som har mistet lesetilgangen og jeg regner med at vi ville hørt noe dersom det var tilfellet, sier Nina Karlstrøm, som er med i de sentrale forhandlingene for Unit, Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.

Vil ikke kompromisse for mye

Karlstrøm sier at Unit jobber med å sette opp møter mellom prorektorer ved de fire eldste universitetene; Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, NTNU og UiT Norges arktiske universitet i løpet av januar. Forskerforum skriver at viserektor Åse Gornitzka ved Universitetet i Oslo og prorektor Margareth Hagen ved Universitetet i Bergen skal møte Elsevier, mens prorektorene Kenneth Ruud og Bjarne Foss ved UiT og NTNU skal møte representanter for forlagene Taylor & Francis og SpringerNature.

Vi har våre klare forhandlingsmål, og vi kan ikke kompromisse for mye på disse.

Nina Karlstrøm

— Vi jobber veldig hardt for å få satt opp disse avtalene nå. Rektoratene ved de fire største universitetene er koblet inn i forhandlingene og det er viktig at de får møte ledelsen i forlagene, sier hun.

— Håper dere fortsatt å komme i havn med forhandlingene i januar?

— Det gjør vi, men vi har våre klare forhandlingsmål, og vi kan ikke kompromisse for mye på disse, sier Karlstrøm.

Oppfordret til nedlasting

Fakta

Her er prinsippa i forhandlingane

I forhandlingane med dei akademiske utgivarane blir det mellom anna lagt vekt på:

 • Artiklar med korresponderande forfattarar frå Noreg skal vere ope tilgjengelege ved publiseringstidspunktet
 • Open publisering skal ikkje auke totalkostnadane i avtalane
 • Full openheit i lisensvilkår, kostnadar og forretningsmodellar
 • Permanent tilgang til innhald publisert i abonnementstidsskrift
 • Det skal visast rørsle mot avtalar der kostnadar er knytt til volum på norske institusjonars publisering.

Kjelde: Unit /openaccess.no

Direktør ved universitetsbiblioteket på OsloMet, Lars Egeland, sier at det ser ut til at de fortsatt har tilgang som vanlig der.

18. desember skrev han på OsloMets ansattesider: «Gjør søk og nedlastninger før nyttår, til neste år kan det være stengt!»

De fire forlagene det forhandles med leverer cirka halvparten av alle artikler lastet ned av studenter og ansatte ved OsloMet, og det største av de fire er Elsevier.

Egeland opplyser at OsloMet er det universitetet som bruker desidert minst på å kjøpe tilgang til vitenskapelige tidsskrifter.

— Snittet blant universitetene er 2500 kroner per student, mens hos oss er det 1000 kroner. Men 30 prosent av forskerne våre opplyser at de har tilgang på andre universiteters databaser, gjennom bistillinger og lignende, og dermed vil de også bli rammet hvis tilgangen til tidsskriftene kuttes, sier han.

Lastet ned til 800 emner

Ved Universitetet i Agder ble forskerne oppfordret til å laste ned artikler fra Elseviers tidsskrifter, spesielt fra forlagets ScienceDirect Freedom Collection før nyttår. Når det gjelder de tre andre forlagenes tidsskrifter, blir forskerne oppfordret til å laste ned mest mulig før 1. februar.

— Selv laster vi nå i romjula ned aktuelle artikler fra Elsevier knyttet til over 800 undervisningsemner på UiA, slik at undervisningen ikke skal bli mer belastet enn nødvendig. Vi oppfordrer også forskerne til å gjøre det samme hva forskningsarbeidet deres gjelder, sa direktør Jesper Christian Mørch ved UiAs bibliotek, ifølge uia.no for noen dager siden.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS