klima og miljø

Rapport: Så mye vil det koste britiske universiteter å bli klimanøytrale

Står overfor en økonomisk svært krevende tid.

Britiske universiteter, her representert ved Oxford Uniersity, må bla opp for å nå målet om å bli klimanøytrale.

«The cost of Net Zero» er navnet på en fersk britisk rapport som er bygget på grundige undersøkelser rundt hvor mye det vil koste britiske universiteter å bli fullstendig klimanøytrale.

Summen det snakkes om er svimlende 37 milliarder pund, eller ganske nøyaktig 500 milliarder norske kroner etter dagens kurs

Det er Times Higher Education (THE) som omtaler rapporten tirsdag. Utgiverne av rapporten er Association of University Directors of Estates (AUDE), British Universities Finance Directors Group (BUFDG) og Alliance for Sustainability Leadership in Education (EUAC).

Av de 37 milliarder pundene estimeres det at rundt 25 må brukes på å endre transport- og forsyningslogistikken til universitetene. Å gjøre bygg- og innemiljø klimanøytralt er estimert å koste nesten 7 milliarder pund, mens reise- og transport står for resten av potten på rundt 5 milliarder pund.

— Svært krevende

Innenfor det førstnevnte nevnes det at institusjonene blant annet må fokusere på mer klimanøytrale produkter når det kjøper produkter og varer fra ulike leverandører, noe som vil være svært krevende å få til økonomisk, konkluderes det i rapporten.

Når det gjelder bygg- og innemiljø siktes det til å gjøre universitetsbygningene mer energieffektive og utelukkende gå over til fornybare energikilder når det gjelder for eksempel oppvarming.

Innenfor reise- og transport handler det om å fraråde ansatte og studenter å fly, samt å erstatte bensin- og dieseldrevne transportmidler med elektriske- eller andre lavutslipp-alternativer.

Kalkulator

Utgiverne av rapporten har også lansert en «nullutslippskalkulator» for universitetene, som skal gjøre det enklere for de ulike institusjonene å vurdere sine egne kostander og kutt for å nå målet om å bli fullstendig klimanøytrale.

Universitetene står overfor stadig knappere økonomiske ressurser i en tid hvor investeringer i en fremtid med mindre utslipp skal prioriteres.

Å få tilgang til finansieringskilder vil være enklere dersom man har et godt kunnskapsgrunnlag for å vurdere hvordan midlene skal brukes, står det i rapporten.

 

Powered by Labrador CMS