budsjettlekkasje

Reagerer på at ordning for studentinnovasjon flyttes

Nærings- og fiskeridepartementet vil at Innovasjon Norge skal håndtere ordningen for studentinnovasjon. Forskningsrådet er kritiske.

Mari Sundli Tveit, direktør for Forskningsrådet mener ordningen for studentinnovasjon har best av å fortsette i rådets portefølje.1
Publisert Oppdatert

I revidert nasjonalbudsjett foreslås STUD-ENT-ordningen flyttet fra Forskningsrådet til Innovasjon Norge fra 2022.

– Regjeringen vil følge opp dette i forslag til statsbudsjett for 2022, opplyser Tore Becker, kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet, til Shifter.

Fakta

Dette er Stud-ENT

  • STUD-ENT er Forskningsrådets nasjonale konkurransearena hvor studenter i samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner kan søke om prosjektstøtte til studentdrevne forretningsideer, gjerne på tvers av fagfelt.
  • Hensikten med STUD-ENT er å bidra til økt studententreprenørskap gjennom å fremme forretningsideer som er nært koblet til lovende forskningsresultater, styrke gjennomføringsevnen til prosjektene samt fremme studenter som rollemodeller for å bygge entreprenørskapskultur ved høyere utdanningsinstitusjoner.

Kilde: Forskningsrådet

24 millioner til 24 prosjekter

For to år siden ble det foreslått å flytte støtteordningen til Innovasjon Norge i stedet. Forsalget kom fra konsulenter i Deloitte som foretok en såkalt områdegjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet.

Fra konsulentene het det:

«Vår anbefaling er derfor at FORNY STUD-ENT overføres til, og slås sammen, med Innovasjon Norges markeds- og kommersialiseringstilskudd. Dersom kriteriene for STUD-ENT endres slik at prosjektene må være forskningsbaserte, mener vi at disse prosjektene bør søke støtte gjennom andre ordninger, f.eks. gjennom de øvrige midlene i FORNYordningen via TTO-ene.»

STUD-ENT-ordningen retter seg mot studenter og kandidater fra universiteter og høyskoler som vil prøve seg på gründervirksomhet og videreutvikle forretningspotensialet i idéer de har fått gjennom studiene.

I 2021 ble det delt ut 24 millioner til 24 prosjekter.

— Risikabelt å flytte

Forskingsrådets direktør, Mari Sundli Tveit reagerte umiddelbart da forslaget om flytting ble poengtert i revidert nasjonalbudsjett.

— STUD-ENT-ordningen er et viktig virkemiddel for lærestedene ved at de utvikler en kultur for entreprenørskap og kommersialisering, og skaper tettere samarbeid mellom studenter og forskere, sa Sundli Tveit i en pressemelding fra Forskningsrådet.

Hun la til:

— STUD-ENT prosjektene oppstår ikke i et vakuum, de oppstår i en sammenheng med tung forskningskompetanse. Ordningen avhenger av kobling til utdanning, forskningskompetanse og nettverk i sektoren. Vi mener derfor det er risikabelt å flytte STUD-ENT fra Forskningsrådet.

Også Universitets- og høgskolerådet reagerte på forslaget om flytting:

— UHR er enig med Forskningsrådet om at det vil være uheldig om denne ordningen flyttes. STUD-ENT-ordningen bør administreres av Norges Forskningsråd slik det gjøres i dag fordi det er viktig at UH-sektoren ser studentinnovasjon i sammenheng med utdanning og forskning, og Innovasjon Norge har ikke dette perspektivet, het det fra rådet før sommeren.

— En mer helhetlig gründerpolitikk

Forskningsrådet har ifølge Sundli Tveit planlagt å gjennomføre en evaluering av støtteordningen. Det skal skje enten sent i 2021 eller tidlig i 2022.

— Denne uavhengige evalueringen er det viktig at blir gjennomført før det blir tatt en beslutning om STUD-ENT skal administreres av Forskningsrådet eller Innovasjon Norge, understreker Sundli Tveit overfor Shifter.

Nærings- og fiskeridepartementet argumenterer på sin side at forslaget om å flytte ordningen, vil gi et bedre samlet tilbud til gründere og bedre muligheter til å se sammenhengen mellom virkemidler rettet mot samme målgruppe.

– Dette vil videre kunne gi en mer helhetlig gründerpolitikk, sier Becker til Shifter.

Powered by Labrador CMS