Høgskolen i Innlandet

Reagerer på flytteplaner: — Bruk-og-kast-mentalitet

Statsbygg anbefaler å flytte campus Lillehammer fra Storhove til sentrum. Professor Rolf Rønning og tidligere rektor Håvard Teigen rister på hodet.

Statsbygg anbefaler at HINNs studiested på Lillehammer flyttes fra Storhove til sentrum. Anbefalingen skal ikke ha møtt sterk motstand i høgskolestyret, men ifølge professor Rolf Rønning og tidligere rektor Håvard Teigen (bildet), er de fleste ansatte mildt sagt skeptiske.
Publisert

Lillehammer (Khrono): — Dette er et prakteksempel på unødvendig byggemani, smeller det fra Rolf Rønning.

Den 76 år gamle professoren ved Høgskolen i Innlandet (HINN) har de siste månedene latt seg forbause over det som er en av de store snakkisene på Lillehammer for tiden – nemlig at campus skal flyttes fra Storhove til sentrum. Avstanden mellom de to lokasjonene er omtrent fire kilometer.

HINNs leieavtaler på Hamar og Lillehammer er i ferd med å løpe ut. I arbeidet med å inngå nye, langsiktige leiekontrakter har Statsbygg skrevet to konseptvalgutredninger – en rapport for hver av campusene – som beskriver mulige løsninger for begge steder.

På Hamar er et større nybygg på dagens høyskoletomt vurdert som det beste alternativet, mens på Lillehammer anbefaler Statsbygg å flytte campus nærmere sentrum.

Undervisningskvalitet

Ifølge Rolf Rønning og tidligere rektor ved det som den gangen het Høgskolen i Lillehammer, Håvard Teigen, inneholder rapporten som gjelder Lillehammer flere rare momenter. Khrono treffer førstnevnte på en kafé i Lillehammer sentrum, og den aktive professoren har mye på hjertet.

I Lillehammer-rapporten fremkommer det for eksempel at Statsbygg legger til grunn at lokaler som er tilpasset nye undervisningsformer og spesialisert opplæring, er av betydning for undervisningskvaliteten. Videre pekes det på at når det mangler undervisningsrom, spesialrom og sosiale soner, så er dette etter Statsbyggs vurdering en hemmer for dagens undervisning og videre utvikling ved studiestedet.

Rolf Rønning sukker oppgitt:

— At de bruker dette som et argument, blir bare feil. Faktum er at bygningene og lokalene på Storhove er fullt brukende, og vil være det i femti eller hundre år til. Det må sikkert gjøres noen utbedringer der, men det vil jo være atskillig billigere enn å flytte hele studiestedet inn til sentrum.

Professor Rolf Rønning ser ikke lyst på at Statsbygg anbefaler å flytte campus Lillehammer.

Kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege Njaa Aschim, skriver i en e-post til Khrono at det alltid er heftet usikkerhet ved vurderingen av ikke-prissatte virkninger som for eksempel arealenes faktiske betydning for forskning, undervisning, arbeidsmiljø og samhandling.

— Denne usikkerheten drøfter vi også i rapporten, påpeker kommunikasjonsdirektøren.

— Dumme formuleringer

De siste månedene har det vært flere allmøter om den mulige campusflyttingen på Lillehammer. Ifølge Rolf Rønning ønsker de fleste ansatte ved campusen å bevare dagens bygg, men om dette faktisk er tilfelle, vet han ikke hundre prosent sikkert.

— Vi har fått høre at forholdene ved Storhove er så ille at vi ikke klarer å knytte til oss nok forskere eller å utdanne nok stipendiater. Den sammenligningen er absurd. Det skal visst også være slik at vi mister studenter fordi bygningene på Storhove er i dårlig forfatning, kommer det fra Rolf Rønning.

— Noe annet flere har fått for seg er at det er så dårlig plass her ute på Storhove. Skal det liksom bli bedre plass inne i sentrum?

— Rapporten fra Statsbygg er en studie i dumme formuleringer, tordner professoren videre.

«Festen er over»

Saken om campusflyttingen har vært oppe i flere styremøter ved Høgskolen i Innlandet, der det ikke skal ha vært sterke motforestillinger til planene.

Den mulige flyttingen har også vært omtalt i lokalpressen, og tidligere rektor Håvard Teigen er blant de som har gått grundig til verks i sitt forsøk på å plukke Statsbyggs rapport fra hverandre.

— Hvilke roller og interesser har Statsbygg egentlig? Det tror jeg er veldig interessant å kaste lys over. Spesielt i en situasjon der vi har fått en statsråd som er klar på at vi skal sette foten ned for alle som har tenkt å bruke penger som fulle sjømenn på store byggeprosjekter, sier Teigen til Khrono.

Det var ikke nøyaktig de ordene forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) brukte da han tidligere i år formidlet at «festen er over».

Ola Borten Moe vil har ned byggekostnader i sektoren.

Men han var tydelig på at det nå er slutt på å bruke penger på «ting» som ikke virker, helt til det før eller siden blir ferdig. Adressen var byggeprosjekter i hans egen sektor.

— Nettopp derfor blir det ekstra spennende å følge denne saken videre, sier Teigen, og fortsetter:

— For å flytte campus fra Storhove til sentrum, er totalt unødvendig og bortkastet. Se bare på andre universitets- og høgskolebygg, som for eksempel Ås, Blindern og bygget til NHH. De er langt eldre og rehabilitert innenfra.

Studentboliger

Ifølge Teigen er rapporten fra Statsbygg preget av at resultatet er gitt på forhånd, altså at man ønsker å bygge en ny campus, og dermed rapporterer til fordel for det.

Til den uttalelsen svarer Hilde Njaa Aschim i Statsbygg dette:

— Dette stemmer ikke. Statsbygg eier bygningsmassen på Storhove, og det betyr at vi også blir ansvarlige for en salgsprosess. Når Statsbygg utreder, er vi nøytrale rådgivere og vurderer ut fra hva som er statens beste, ikke Statsbyggs. Hvis det kun var ut fra Statsbyggs perspektiv som for eksempel rollen som eiendomsforvalter, kan det tenke seg at vi er mest tjent med å videreføre leieforholdet med Høgskolen i Innlandet på Storhove.

Håvard Teigen repliserer:

— Det er bare å se på innholdet i rapporten. Ta studentboliger som et eksempel, der står det at disse stort sett ligger i sentrum og således er nærmere den planlagte campusen. Dette stemmer ikke. Av over 1000 boliger, ligger under 100 i sentrum. En del ligger også oppe ved Olympiaparken, som er langt fra sentrum. Resten ligger på vei til eller på selve Storhove. Det er ganske utrolig at rapporten inneholder en slik feil. Vi er vitne til en bruk-og-kast-mentalitet når det gjelder byggeprosjekter i denne sektoren, sier Teigen oppgitt, før han spør:

— Skal det bare få fortsette?

Aschim i Statsbygg svarer:

— Når det gjelder studentboliger så står det i rapporten at de fleste studentboligene er i nærheten av Lillehammer sentrum, og at noen boliger i nærhet til Storhove. Boligene i nærheten av sentrum har størst etterspørsel, men det er heller ikke problemer med å fylle boligene som ligger mer perifert.

Rektor: — Debatten skal få leve

Rektor ved Høgskolen i Innlandet, Peer Jacob Svenkerud, synes det er bra at det er engasjement rundt saken.

— Debatten lever og skal også få leve i tiden som kommer, sier Svenkerud til Khrono.

Rektoren har en noen ulik tilnærming til rapporten fra Statsbygg enn det Rolf Rønning og Håvard Teigen har.

Rektor Peer Jacob Svenkerud er tydelig på at det er bra med debatt.

— Anbefalingen fra Statsbygg er at det skal planlegges for en ny og sentrumsnær campus. De ser på det som den beste løsningen i forhold til å transformere og utbedre nåværende campus på Storhove, sier Svenkerud.

Han fortsetter:

— Det er uansett bra at det er ulike meninger og engasjement, både internt og eksternt. Ikke minst er det bra at så mange har meninger om dette. Jeg skal lytte til dem alle.

På et tidspunkt skal rektor legge frem et forslag for høgskolestyret med en innstilling om hva som bør vedtas. Dette skjer tidligst til høsten, og Svenkerud poengterer at det er en grundig prosess med mange interesser som skal ivaretas.

— Til slutt er det styret som må ta beslutningen, presiserer Svenkerud.

— Kjenner oss ikke igjen

Vi er tilbake til Rolf Rønning på kafeen.

— Dette er blitt en veldig rar sak. Vi kjenner oss ikke igjen i bildet som er tegnet av at forholdene på Storhove skal være så elendige som noen vil ha det til.

– Utrivelige forhold, skal noen ha uttalt. Jeg har aldri hørt snakk om det, slutter professoren.

Rolf Rønning sier at han aldri har hørt noen kalle det utrivelig på Storhove.

I en e-post til Khrono skriver kommunikasjonsdirektør Aschim i Statsbygg følgende:

— Høgskolen i Innlandet er en arbeids- og besøksintensiv virksomhet, og vi legger til grunn redusert bilbruk som følge av en mer sentrumsnær lokalisering nær togstasjon.

— Når det først er nødvendig å gjøre store investeringer på Storhove, er det naturlig at andre lokaliseringer som er i tråd med statlige planretningslinjer kommer opp. I dette tilfellet var en sentrumsnær campus dyrere i investeringskostnad enn et rehabiliteringsprosjekt på Storhove, men over livsløpet så kommer de likt ut grunnet lavere FDVU-kostnader (Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling) og klimagasskostnader ved nytt campusprosjekt i sentrum.

Powered by Labrador CMS