sentre for fremragende utdanning

Reagerer på nedleggelse av sentre for fremragende utdanning

Flere partier på Stortinget stiller spørsmål ved at regjeringen vil legge ned sentre for fremragende utdanning (SFU).

Vandrehallen mens finansminsteren legger frem budsjettet i Stortinget.
SV, Høyre, Venstre og MDG er kritiske til å avvikle ordningen med Senter for fremragende utdanning. Budsjettsamtalene er i gang på Stortinget, og statsbudsjettet for 2024 blir vedtatt i desember.
Publisert

Budsjettsamtalene på Stortinget er i gang, og utdannings- og forskningskomiteen har gjennomført høring om budsjettforslaget fra Kunnskapsdepartementet. 

Ett av punktene som har skapt engasjement er framtiden for sentrene for fremragende utdanning, SFU, som regjeringen vil fase ut. Onsdag fortalte Khrono om senteret Sitrap (Senter for integrert og transfaglig undervisning i planlegging) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Det ble etablert i år — samme år som ordningen kan bli avviklet.

Regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil søke seg til SV for å se om man kan få til et budsjettforlik med dette partiet først. 

En rask opptelling viser at to partier, Ap og Sp, er for nedleggelse av SFU-ene, fire er kritiske og mot; SV, Venstre, Høyre og MDG. I to er man usikre, Rødt og Frp. KrF har ikke besvart Khronos henvendelse.

Saken står og faller uansett med om SV er villig til å kjøre SFU-saken og ta den med i budsjettforhandlingene de skal ha med regjeringen, eller ikke.

SV: Kritiske

Grete Wold sitter i utdanningskomiteen for SV. Hun forteller at en av sakene hun har fått mange innspill på etter at forslag til statsbudsjett for 2024 ble lagt fram er nettopp utfasingen og nedleggelsen av ordningen Sentre for fremragende utdanning (SFU).

— Det forundrer meg at regjeringen velger å gjøre dette uten at saken er godt utredet, og uten at man har hatt dialog med de berørte partene, sier Wold til Khrono.

Fakta

Sentre for fremragende utdanning (SFU) fra 2011 fram til i dag

Ordningen med Sentre for fremragende utdanning ble etablert i 2010 og har resultert i etablering av 15 sentre så langt, med deltagelse fra høyere utdanningsinstitusjoner fra hele landet.

I øyeblikket er det 13 sentre som får støtte, for 3 av disse er 2023 siste år av deres 10-årige finansieringsperiode. 

Neste utlysning var planlagt i 2025. 

I 2023 er det planlagt utbetalinger til senterne på rundt 73 millioner kroner. 

I 2024 vil det være 10 aktive sentre i ordningen og er planlagt å betale ut rundt 65 millioner kroner til sentrene, opplyser HK-dir.

Her er oversikt over alle sentre som er og har vært:

2022 >

2019 >

2016 - 2021

2016 - 2026

2013

2011

Kilde: HK-dir

Slik hun oppfatter det er at de som jobber i og rundt sentrene mener at senter har stor merverdi for utdanningskvalitet i Norge.

Venstre: — Skuffet

Venstres nestleder og medlem av utdanningskomiteen, Abid Raja, sier han ikke forstår at regjeringen vil legge ned denne ordningen.

— Jeg er absolutt ikke overrasket over at denne regjeringen fortsetter med sin studentfiendtlige politikk og overstyring av utdanningsinstitusjonene, men jeg er like fullt skuffet. SFU er et populært initiativ som sektoren selv ønsker å videreføre, derfor forstår Venstre lite av at regjeringen vil overkjøre studiestedene og fase ut denne ordningen, skriver Raja til Khrono.

 Han forteller at han bare har fått positive tilbakemeldinger på hvordan universiteter og høgskoler ser på SFU.

— Mitt inntrykk er at det har skapt veldig positive ringvirkninger og bidratt til å skape bedre undervisning med mer kvalitet og fokus på forskning. SFU har gitt motivasjon for de som jobber i sektoren til å alltid prøve å bli bedre, og det er noe vi må heie fram, ikke legge ned, sier Raja.

Stor engasjement

Det har vært stor engasjement fra sektoren for at ordningen med sentre for fremragende utdanning skal bevares. 

Ordningen med Sentre for fremragende utdanning ble etablert i 2010 og har resultert i etablering av 15 sentre så langt, med deltagelse fra høyere utdanningsinstitusjoner fra hele landet.

I øyeblikket er det 13 sentre som får støtte, for tre av disse er 2023 siste år av deres 10-årige finansieringsperiode. 

I forkant av framleggelsen av statsbudsjettet skrev fem prorektorer blant annet dette om ordningen i en kronikk i Khrono:

«Takket være SFU-ordningen har vi fått til varige kulturendringer for utviklingsarbeid med utdanningskvalitet. Den har også stimulert institusjonene til i enda større grad å iverksette kvalitetsfremmende initiativ av større eller mindre karakter, som igjen har bidratt til å sette fremragende miljø i stand til å konkurrere om en SFU».

Stortingsrepresentant for SV og medlem i forsknings- og utdanningskomiteen, Grete Wold.
Stortingsrepresentant for SV og medlem i forsknings- og utdanningskomiteen, Grete Wold. Hun undrer seg over hvorfor regjeringen legger ned ordningen med SFU uten dialog og utredning.

Tar SFU-innspill med i prosessen

— Jeg tar med meg alle innspillene jeg har fått i SVs videre arbeid, men jeg kan ikke si hvilken status akkurat denne saken har, sier Wold.

Wold sier også at hun reagerer på at dette kom nesten som lyn fra klar himmel på de involverte.

— Slik jeg har forstått det brukte man god tid på å utrede at man skulle ha ordningen, da burde man i det minste lage en utredning og ha en dialog med partene hvis ordningen skal borte, sier Wold

Hun peker på at dette ikke er den største endringen i budsjettet, men likevel viktig, sammen med andre ting regjeringen velger å ta bort som eksempelvis Norpart og regionale forskningsfond. 

— Alt blir borte under en paraply av tillitsreform og avbyråkratisering. Når man tar bort SFU-ene fjerner man gullmedaljen for de som virkelig bryr seg om utdanningskvalitet, og det er all mulig grunn til å spørre om det er så lurt. Samtidig er jeg åpen for at det kan være andre måter å oppnå de samme resultatene på, men det må man altså både utrede og ikke minst ha en dialog om, sier Wold.

Kari Anne Jønnes etter fremleggelsen av statsbudsjettet i vandrehallen på Stortinget.

Høyre: — Trenger flere

Høyres Kari-Anne Jønnes, som også sitter i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, er tydelig i sin tilbakemelding om nedleggelsen av SFU-ene. 

— Vi trenger flere fremragende utdanningsmiljøer, ikke færre. Alle studenter fortjener å oppleve fremragende utdanning og undervisning, og SFU-ene har vært en viktig anerkjennelse og satsing på nettopp dette, sier Jønnes til Khrono. 

Hun mener den massive og unisone kritikken mot regjeringen er helt forståelig.

— Høyre mener regjeringen her bør vise vilje og evne til å lytte til studentene, sektoren, SFU-ene og Nokut og heller videreutvikle SFU-ordningen enn å fjerne den. Dette viser igjen at vi har en regjering som ikke verdsetter kvalitet høyt nok. Det er sterkt beklagelig, sier Jønnes.

Portrett av ingrid Liland i MDG.
Jeg skulle ønske at statsråden i større grad lyttet til sektoren, fremfor å overkjøre dem, sier Ingrid Liland fra MDG.

MDG: — Kritiske

Ingrid Liland er stortingspolitiker for Miljøpartiet de Grønne. Hun sier de stiller seg kritiske til at regjeringen nå foreslår å avvikle en ordning som har tjent sektoren godt, og som har bidratt til utvikling av fagmiljøer med høy kvalitet. 

— Jeg skulle ønske at statsråden i større grad lyttet til sektoren, fremfor å overkjøre dem. Vi ser lite av sporene fra en regjering som sier at de ønsker å vektlegge lokal autonomi, deltakelse i viktige avgjørelser og variasjon i sektoren, sier Liland. 

Hun legger til at det bekymrer henne at denne avgjørelsen også kan bidra til mindre innovasjon og kvalitet i universitets- og høgskolesektoren. 

— Skal vi få resultater som kommer samfunnet og akademia til gode, må vi tørre å satse på de som ønsker å stadig utvikle seg videre. Her virker det som regjeringen ikke ønsker å legge ambisjonsnivået for innovasjon særlig høyt, sier hun.

Liland sier denne avgjørelsen er nok et eksempel på at regjeringen ikke har noen ideer om å prioritere sektoren i denne stortingsperioden. 

— Det er synd at vi har endt opp i en situasjon hvor en av Norges viktigste sektorer blir en kuttmulighet for regjeringen ved ethvert statsbudsjett, og hvor studenter og ansatte ikke får de rammene som trengs for å få sektoren til å blomstre, sier Liland.

Frp: Ønska mer åpen prosess

Himanshu Gulati er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, og også han sitter utdanningskomiteen.

Himanshu Gulati, stortingsrepresentant for Frp.

— Det er ikke tvil om at det har skjedd mye positivt innen forskning i SFU-ordningen, men samtidig ser vi fordelen av å frigi ressurser til universitetene og høyskolene slik at de selv kan ta større ansvar for studiekvalitet og gjennomstrømming, sier Gulati til Khrono.

— Vi kunne imidlertid ønsket oss en mer åpen prosess her, slik at flere hadde vært med i evaluering og diskusjon om SFU-ordningen. Frp vil vurdere ordningen nøye i ukene fremover i budsjettarbeidet og ta endelig stilling deretter, sier Gulati.

Hege Bae Nyholt sitter på Stortinget for Rødt og leder utdanningskomiteen. Hun skriver i en sms til Khrono at de ikke har tatt stilling til SFU-ene enda, men at hun har merket seg bekymring og skuffelse fra mange ulike organisasjoner under budsjetthøringen.

Powered by Labrador CMS