Klarspråk

Reagerer sterkt på at avtale om klarspråk blir sagt opp. — Alvorlig

Jan Tore Sanner (H) inngikk i 2016 en avtale om klarspråk i jussutdanningene. Nå ønsker han å vite hvorfor hans tidligere departement trekker seg fra avtalen.

Høyres Jan Tore Sanner var statsråd i kommunal- og moderniseringsdepartementet fra januar 2014 til januar 2018.

I 2016 inngikk den daværende kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) en avtale med Universitetet i Oslo (UiO) om klarspråk i juridisk utdanning, formidling og forskning. 

Et av formålene med avtalen var å innføre klart juridisk språk som en del av undervisningen, forskningen og formidlingen ved Det juridiske fakultet.

Avtalen skulle strekke seg over ti år, men Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) trakk seg brått fra avtalen tidligere i år. 

Nå lurer den tidligere ministeren som inngikk avtalen på den faglige begrunnelsen departementet har for å trekke seg fra avtalen. 

Fakta

Klarspråk

  • Klarspråk er kommunikasjon som er klar, korrekt og tilpasset mottakerne. Målet er at mottakerne skal finne informasjonen de trenger, forstå informasjonen og kunne bruke den.
  • Klarspråk har vært et innsatsområde i det offentlige Norge siden begynnelsen av 2000-tallet.
  • Klarspråk forbindes særlig med offentlige dokumenter og skjemaer. Språkloven stiller krav til at det offentlige skal kommunisere med innbyggerne på et klart og korrekt språk som er tilpasset målgruppa. Derfor jobber for eksempel NAV med å lage skjemaer som er lettere å fylle ut.

 Kilde: SNL.no

Skulle vare til 2026

I en interpellasjon til kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp), skriver Sanner at «klare og forståelige lover, forskrifter og offentlige dokument er viktig for demokratiet og rettstryggheten. Dårlig språk er en tidstyv som samfunnet taper flere hundre millioner kroner på årlig».

Til Khrono sier Sanner at det er to grunner til at departementets avgjørelse er alvorlig. 

— For det første skaper det usikkerhet om staten som avtalepartner i langsiktige avtaler om forskning og utdanning. For det andre er klart språk viktig for å sikre rettssikkerhet og god kommunikasjon med innbyggerne.

Da avtalen ble inngått i 2016 var det enighet om at fakultetet skulle motta en årlig sum på tre millioner kroner av departementet fram til 2026. Ifølge en tekst som ble lagt ut på fakultetets nettside i forbindelse med lanseringen av avtalen, skulle pengene finansiere en fast stilling som professor eller førsteamanuensis, samt tre stipendiatstillinger.

I tillegg skulle et bachelorprogram i klart språk starte opp høsten 2019 med 15 studieplasser. Ved opptaket i 2023 var dette økt til 21 studieplasser.

— Tar ikke ansvar

Også Språkrådet reagerer sterkt på at Kommunal- og distriktsdepartementet vil si opp klarspråkavtalen.

— Oppsigelsen av avtalen med UiO vitner om at KDD ikke tar sitt språkpolitiske ansvar på alvor, skriver direktør Åse Wetås i et debattinnlegg i Khrono i dag.

— Når vi vet hvor mye offentlig sektor kan spare på å skaffe seg saksbehandlere med klarspråkskompetanse, er det svært overraskende at departementet ikke vil følge satsinga ved UiO helt i mål. Konsekvensene kan bli store på lang sikt. Uten systematisk klarspråksarbeid vil det offentlige bruke lengre tid på saksbehandling. Det vil bli flere feil og misforståelser i kommunikasjonen mellom innbyggerne og forvaltninga, og tilliten til forvaltninga kan bli svekka, advarer Språkrådets direktør.

«Nødvendig omprioritering»

Som Khrono har skrevet før, tok dekan ved Det juridiske fakultet, Ragnhild Hennum, opp saken med departementet i et brev i august og oppfordret det til å snu. Der var hun tydelig på at avgjørelsen om å avslutte avtalen ville skade troverdigheten til fakultetet som har inngått flere avtaler og initiert flere samarbeid på tvers av fag og institusjoner. 

Hennum stilte seg uforstående til begrunnelsen til departementet for å avslutte avtalen, når det har uttrykt å være «svært tilfreds med måten UiO har oppfylt sine forpliktelser i avtalen».

Universitetets rektor, Svein Stølen, kalte nylig departementets opptreden i denne saken for direkte uhørt, skuffende og skremmende.

— Nødvendige omprioriteringer

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik, som mandag ble avløst av Erling Sande, begrunnet tidligere i høst avgjørelsen med at «regjeringen har funnet behov for å gjøre nødvendige omprioritering av midler til andre formål».

Da regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2024, ble samme grunn gjentatt. 

Jan Tore Sanner forteller at han jobbet mye med klarspråk i sin tid som statsråd i Solberg-regjeringen. 

— Jeg håper at interpellasjonen kan bidra til oppmerksomhet, økt bevissthet og at regjeringen snur slik at det viktige arbeidet UiO og det juridiske fakultet har lagt ned kan videreføres med full styrke.

Powered by Labrador CMS