Debatt ● Studentrådet IE ved NTNU

Realfag i fare

Forslaget om å fjerne realfagspoeng truer Norges vei mot bærekraftig utvikling.

Studenttillitsvalgte slår alarm: Frykter at fjerning av realfagspoeng vil føre til at flere velger bort realfag.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Det er ikke lenge til Sandra Borch og regjeringen legger frem sitt forslag for revidert opptak til høyere utdanning, som var ute på høring tidligere i år. Det har naturlig sett vært mye diskusjon rundt hva som er riktig vei å gå, ettersom det vil ha stor effekt på det norske utdanningssystemet.

Et av aspektene med stor betydning, er hvorvidt elever på videregående skole skal få tilleggspoeng ved å ta realfag. Dette er opprinnelig forslått fjernet, men vi studenttillitsvalgte ved fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, og lektortillitsvalgte, på NTNU, ønsker å presisere ovenfor utvalget, Sandra Borch og myndighetene, hvorfor det er ekstremt viktig at realfagspoeng ikke fjernes fra utdanningssystemet.

Det er stor sannsynlighet for at elever på videregående i dag ikke vet hva de vil studere. Fremdeles er det flere som velger å ta realfag fordi det gir tilleggspoeng.

Vi frykter at det nye opptakssystemet vil føre til at veldig mange velger bort realfag, dersom de ikke allerede vet hva de vil studere. Slik forslaget opprinnelig foreslår, vil alle stille likt med karakterene fra fagene man tok på videregående skole. Realfagene er sett på som vanskeligere og kan gi dårligere karakter. I frykt for å stille med svekket utgangspunkt i opptaket til høyere utdanning, vil elever av den grunn ikke velge realfag i like stor grad som er nødvendig for samfunnet vårt.

Elevene på videregående må få et insentiv til å tørre å ta realfag, uten at det vil gå ut over deres konkurransedyktighet i opptak til høyere utdanning.

Våre studier kommer ikke til å endre opptakskravene, da realfagskompetanse er essensielt for at studentene fullfører med god kvalitet. Finner en elev etter videregående ut at hen vil studere på et studium med realfagskrav, blir hen nødt til å ta faget i etterkant. Da faller hele poenget med å få elevene raskt ut i høyere utdanning bort.

Elevene på videregående må få et insentiv til å tørre å ta realfag, uten at det vil gå ut over deres konkurransedyktighet i opptak til høyere utdanning.

Kompetansebehovsutvalget ga tidligere i år ut en rapport om fremtidens kompetansebehov for grønn omstilling der de skriver; «Utvalget vurderer at realfagenes posisjon i grunnopplæringen bør styrkes (...) for å øke elevenes kunnskap om temaer som er viktig for grønn omstilling» [1]. Dersom myndighetene er ærlige i ønsket om et grønt skifte, må de legge til rette for å innfri behovene som kreves. Hvis de ikke innser sammenhengen mellom realfag og grønn teknologi, er vi redd kunnskapen i samfunnet ikke vil være tilstrekkelig for en grønn omstilling.

Fremtidens teknologi, grønn omstilling og et digitalisert samfunn, krever sterk kompetanse innenfor realfag. Effekten av å fjerne realfagspoeng vil av den grunn føre til at vårt samfunn stiller ekstremt svakt inn i utviklingen av en mer bærekraftig verden, og at vi ikke klarer å nå klimamålene.

Innlegget er skrevet av:

Magnus Dag Oseid, Odd Arne Fosse, Didrik Nohre Lønvik, Helene Randem Lunde, på vegne av studentrådet IE, ved NTNU.

Studentrepresentanter i forvaltningsutvalget for lektorutdanning og studentrådet for lektor, ved NTNU.Powered by Labrador CMS