Publisert i nivå 1-tidsskrift

Redd Darwin-kritisk artikkel blir misbrukt i rekruttering

Urovekkende, sier førsteamanuensis om at en evolusjonskritisk artikkel har blitt publisert i et fagfellevurdert tidsskrift.

To forskere har fått publisert en artikkel i et fagfellevurdert tidsskrift hvor de stiller spørsmål ved Charles Darwins evolusjonsteori. Førsteamanuensis Morten Mattingsdal er bekymret for at forskerne, som er tilknyttet stiftelsen BioCosmos, vil bruke publiseringen som et salgsargument for å villede unge. Her en statue av Darwin i the British History Museum.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

— Dette er litt urovekkende. Ikke med tanke på det vitenskapelige, men med tanke på at publiseringen kan bli misbrukt for å rekruttere og villede unge folk som er på søken etter svar, sier førsteamanuensis i molekylær biologi, Morten Mattingsdal, ved Universitetet i Agder.

Han kommenterer nyheten om at professor Steinar Thorvaldsen og professor Ola Hössjer har fått publisert en artikkel i det fagfellevurderte tidsskriftet Journal of theoretical biology.

De to er henholdsvis styreleder og amassadør for stiftelsen BioCosmos. Stiftelsen jobber for å informere unge om såkalt intelligent design — en teori om at visse egenskaper i universet ikke er et resultat av ikke-styrte prosesser som evolusjon, men av en intelligent skaperkraft.

Førsteamanuensis Morten Mattingsdal ved Universitetet i Agder.

Ble ikke provosert

Den publiserte artikkelen stiller spørsmål ved Darwins evolusjonsteori og forskerne hevder det er svært usannsynlig at evolusjon forklarer de komplekse systemene i cellene våre.

Mattingsdal er blant flere norske forskere som tidligere har kritisert intelligent design-teorien for å være pseudovitenskap.

Han har sett nærmere på artikkelen og forteller at han hverken ble provosert, leser dette som en alternativ modell til evolusjonsteorien eller at det kommer frem noe særlig nytt.

— Dette er en teoretisk artikkel uten utgangspunkt i noe data. De bruker ikke vitenskapens metoder for innsamling av data, testing og forkasting av hypoteser. De prøver å formulere et statistisk rammeverk for finjustering i biologiske systemer, men helt siden Mendel (Gregor Mendel journ. anm.) jobbet med sine arter har man visst at slik finjustering har vært tilstede, sier Mattingsdal.

Tror ikke artikkelen blir mye sitert

Mattingsdal tror at artikkelen hverken vil bli mye lest eller sitert. Han tror heller ikke at andre forskere vil finne noe nytt eller noe som provoserer dem i den grad at de vil svare i form av en vitenskapelig artikkel.

Han sier at hverken han selv eller kollegaene hans har lagt merke til at artikkelen var publisert.

— Jeg leser ikke dette som en kritikk av evolusjonsteori. Og her er vi inne på det som jeg tror frustrerer denne leiren (stiftelsen BioCosmos, journ. anm.). De mangler et teoretisk rammeverk som de prøver å utvikle. Og det hadde vært spennende om de klarte det, men da må de bruke vitenskapelige metoder for å undersøke teorien. Om de er like redelige som andre vitenskapsfolk så forkaster de teorien når resultatet av dataene taler for seg, sier Mattingsdal og ønsker kritikk velkommen.

— Om de sammenligner data med vitenskapelige metoder, så skal jeg lese deres artikler med interesse. Så lenge det er høyttenkning som blir publisert, så er ikke det interessant, sier Mattingsdal.

Redd den brukes som salgsargument

Derfor mener Mattingsdal at det som er problematisk i saken, at stiftelsen BioCosmos kan ende opp med å bruke publiseringen som et salgsargument opp mot unge rekrutter for deres evolusjonskritiske teorier.

— Det jeg er mest bekymra for er at dette kan bli misbrukt og at det skal bli sagt rundt omkring i noen kristne miljøer for å øke oppslutningen, sier Mattingsdal.

Powered by Labrador CMS