MIDLER

Regjeringen deler ut rekordbeløp til fagskoler

Regjeringen deler ut totalt 76,7 millioner kroner til 18 fagskoler. 

Oddmund Hoel ønsker å styrke kvaliteten på høyere yrkesfaglig utdanning.
Publisert Oppdatert

Det er Fagskolen Viken og Fagskolen Rogaland som får mest av potten på 76,7 millioner. Totalt søkte 114 fagskoler midler.

— Målet er økt kvalitet i undervisningen, bedre læring for studentene og at utdanningene skal være enda mer relevante for arbeidslivet, sier forskings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel i en pressemelding. 

Totalt får 58 utviklingsprosjekt penger til blant annet å utvikle nye utdanningstilbud i samarbeid med arbeidslivet og å kjøpe nytt utstyr. I tillegg vil pengene gå til å ta i bruk digital teknologi i læring og undervisning, samt å øke kompetansen til lærerne for å sikre høy kvalitet på undervisningen. 

— Det er et stort behov for folk med høyere yrkesfaglig utdanning. Vi har økt tallet på studieplasser, men like viktig er det å styrke kvaliteten på utdanningene, sier Hoel.

Det er stort spenn på fagområdene som får støtte, men samlet sett er det prosjekt rettet mot helse- og velferdsfag og tekniske fag som får mest midler. 21 prosjekter innenfor helse og velferd får rundt 27 millioner kroner, midler som går blant annet til poliklinisk kirurgisk kompetanse ved Fagskolen Innlandet og demensomsorg og alderspsykologi ved Fagskolen Møre og Romsdal. 

— Med et arbeidsliv i omstilling og økt behov for livslang læring, er disse midlene viktige for at fagskolene skal levere utdanninger som svarer på kompetansebehovet i framtiden, sier Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Oversikt over hvilke fagskoler som får midler

Fagskule Tal på tildelte prosjekt Tildelt beløp
AOF Fagskolen43 566 763
Brann- og redningsfagskolen11 185 000
Fagskolen Diakonova AS33 545 579
Fagskolen Get Academy11 320 000
Fagskolen i Agder58 470 248
Fagskolen i Finnmark21 527 890
Fagskolen i Nord24 104 153
Fagskolen i Viken811 062 199
Fagskolen Innlandet75 754 096
Fagskolen Kristiania58 870 060
Fagskolen Møre og Romsdal23 200 000
Fagskolen Oslo11 372 960
Fagskolen Rogaland39 668 021
Fagskolen Vestfold og Telemark32 526 192
Fagskulen Vestland66 350 000
Gokstad Akademiet1641 530
Nordland fagskole2736 700
Norsk hestesenter22 772 820
Totalt antall prosjekt58
Totalt tildelt beløp76 674 211

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/rekordstort-belop-til-utvikling-av-fagskular/id3031873/

Powered by Labrador CMS