fagskoler

Fjerner «proppen» hos Nokut. Vil la fagskolene godkjenne egne utdanninger

Regjeringen foreslår at fagskolene selv skal kunne opprette og godkjenne studietilbud. Studentene vil ha et nasjonalt studentombud, og har ikke fått medhold så langt.

Eirik Hågensen, rektor Fagskolen i Viken
En av rektorene for en fagskole, Eirik Hågensen ved Fagskolen i Viken, som nok er glad for ny proposisjon fra regjeringen.
Publisert Oppdatert

Bakgrunnen for forslaget om at fagskolene selv skal kunne opprette og godkjenne egne studietilbud, er at det blir stadig flere fagskolestudenter. Tallet er doblet fra 2016 fram til i fag, fra 15.000 til rundt 30.000.

I dag er det Nokut ((Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga) som godkjenner studietilbud som fagskolene ønsker å opprette. 

Lovproposisjonen som regjeringen nå har sendt Stortinget, åpner for at fagskolene kan akkreditere egne studietilbud, men bare de fagskolene Nokut mener er gode nok.

Les hele proposisjonen til Stortinget her.

— Det er stor etterspørsel etter folk med høyere yrkesfaglig utdanning i arbeidslivet. Nå legger vi fram et mer fleksibelt regelverk som gjør at fagskolene raskere kan opprette studietilbud som er relevante og etterspurte i arbeidslivet, sier forskings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp), i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Det skal gå raskere å få på plass nye studietilbud

Hos Nokut som til nå har godkjent studietilbudene, har de fått flere og flere søknader, og det har skapt lang ventetid for fagskolene, som ønsker rask behandling av sine søknader.

Regjeringen håper forslaget vil skape raskere saksbehandling og mindre kø hos Nokut.

Det er Nokut som skal avgjøre hvilke fagskoler som får institusjonsakkreditering. Vilkårene skal fastsettes i en forskrift som blir sendt på høring før sommeren.

— Denne regjeringen satser videre på fagskolene. Nå gir vi fagskolene mer tillit og autonomi, og gjør regelverket mindre byråkratisk, sier Hoel.

Nokut bekrefter overfor Khrono at det at fagskolene får større fullmakter til å akkreditere utdanninger selv, kan på sikt bidra til at søknadskøene reduseres. 

— Dette er en viktig og ønsket endring som Nokut støtter fullt og helt og som vi har hatt god dialog med både sektoren og departementet om. Vi jobber for tiden med et forslag til kriterier for institusjonsakkreditering for fagskoler. Forslaget vil bli sendt til Kunnskapsdepartementet i midten av april, og skal deretter på høring, sier Kristin Vinje, administrerende direktør i Nokut.

Sterkt kritiske

Thea Tuset er leder for Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF). Hun forteller at de er sterkt kritiske til at regjeringen, ved Kunnskapsdepartementet, framlegger nye lovendringer i Fagskoleloven uten å sørge for endringer som sikrer en umiddelbar opprettelse av et nasjonalt studentombud.

Thea Tuset, leder i Organisasjonen for norske fagskolestudenter (ONF).

— ONF er sjokkert over at regjeringen gjør dette til tross for at rettsikkerheten i praksis er sterkt utsatt på grunn av kvaliteten tilknyttet dagens studentombudsordninger. Dette på tross at regjeringen i Hurdalsplattformen lovet å etablere et nasjonalt studentombud for fagskolestudenter. ONF ber Stortinget gripe inn å sikre to enkle endringer i Fagskoleloven som regjeringen ikke foreslår i Proposisjon 64L slik at en nasjonal studentombudsordning kan etableres, skriver Tuset i en e-post til Khrono.

Får støtte på Stortinget

Leder av utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget Hege Bae Nyholt (Rødt) skriver til Khrono at hun deler ONF sin skuffelse og frustrasjon, og hun lover at Rødt skal prioritere de nødvendige endringen i det kommende komitearbeidet med proposisjonen.

— I behandlinga av statsbudsjettet ga samtlige partier i komiteen uttrykk for at de ønsker et nasjonalt ombud for fagskolestudentene. Det bør med andre ord ligge til rette for et bredt flertall, skriver Nyholt.

Hun viser også til hva de ulike parteine skrev i sin innstilling: 

«Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til at det i Hurdalsplattformen står at regjeringen vil opprette et nasjonalt studentombud for fagskolestudentene. Flertallet er positive til en opprettelse av et nasjonalt studentombud for fagskolestudenter, og mener det bør innføres så raskt det lar seg gjennomføre.»

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt og Venstre skriver:

«Viser til høringsuttalelsen fra Organisasjonen for norske fagskolestudenter (ONF), der de er svært bekymret for at studentenes rettsikkerhet ikke sikres på en tilfredsstillende måte, og at en nasjonal ombudsordning ville bidratt til å støtte studentene i situasjoner der det er nødvendig. Disse medlemmer vil på bakgrunn av dette fremme følgende forslag:

Stortinget ber regjeringen legge fram et forslag om et nasjonalt studentombud for fagskulestudenter.»

Regjeringen foreslår også

  • Fagskolene skal kunne gi dispensasjon fra kravet om at alle fagskolestudenter må ha fullført og bestått videregående opplæring. Dermed vil fagskolene få mulighet til å ta opp søkere som på grunn av varig sykdom, funksjonshemning eller lignende ikke har hatt mulighet til å fullføre videregående opplæring.
  • Fagskolestudentene sine rettigheter skal styrkes. Regjeringen vil lovfeste en rett til permisjon fra studiet og et forbud mot negative konsekvenser når studenter varsler om kritikkverdige forhold.
  • Forsvaret vil at flere av utdanningene deres skal være fagskoleutdanninger. Dette krever enkelte unntak fra fagskoleloven, blant annet krav om organisering og opptak. Regjeringen vil gjøre det mulig å fastsette unntak fra og tilpassinger til fagskoleloven i forskrift.

Endringslogg, kl. 15.00, 22. mars 2024

Lagt til kommentarer fra ONF og Rødt.

Powered by Labrador CMS