Debatt ● Sjur Selsvik

Regjeringen må ta studenters psykiske helse på alvor

Vi forventer at regjeringen reverserer sine uansvarlige kutt og satser på studenters psykiske helse. Gjør de ikke det, mister de all rett til å si at de prioriterer den psykiske helsen til studenter.

Sjur Selsvik, leder velferdstinget vest. Pressebilder for SAMMEN. Bildene er skapt i traad med Vær Varsom-plakaten
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Regjeringen kuttet i fjor høst i støtten til studenters psykiske helse. Med et stadig bedre tallgrunnlag som beviser behovet, forventer vi at regjeringen reverserer uansvarlige kutt og satser på studenters helse. Gjør de ikke det, mister de all rett til å si at de prioriterer den psykiske helsen til studenter.

Statsbudsjettet for 2023 ga et betydelig kutt til samskipnadene. Dette gjør det vanskeligere for dem å gjøre jobben sin — å tilby lavterskel, tilgjengelige samtale- og psykologtilbud for studenter. Staten klarer ikke å møte studentenes behov for psykisk helsehjelp — dette behovet forsøker samskipnadene å møte. 

Takken er nå kutt i midler og et «lykke til». Behovet er uten tvil til stede. Tilleggsundersøkelsen til SHoT viser at 1 av 3 kan ha en psykisk lidelse. Dette er unge mennesker i en veldig sårbar situasjon som trenger hjelp, heller enn stadig flere kutt.

Det som svir vel så hardt, er halveringen i tilskudd til prosjekter for psykiske helsetiltak. Tilskuddet finansierer blant annet Studentenes Helse- og trivselsundersøkelse (SHoT), som er helt avgjørende for å vite hvordan studentene har det. Denne prosjektstøtten er også særlig rettet mot tiltak knyttet til rus og psykisk uhelse. Her viser SHoT sin tilleggsundersøkelse at hele 12 prosent av studenter har rusbrukslidelser, over 30.000 mennesker altså, 30.000 mennesker med vilt forskjellige behov for hjelp.

Likevel viser undersøkelsen et skifte — flere studenter etterlyser alkoholfrie arrangementer. Lykkepromille, et nasjonalt prosjekt finansiert av tilskuddet, arbeider for å øke andelen rusfrie arrangementer for studenter i hele landet. Lykkepromille arrangerer blant annet et nasjonalt fadderseminar for alle faddersjefer, og er med på å skape en holdningsendring for den mest alkoholiserte delen av studietiden. 

SHoT-undersøkelsen og Lykkepromille er bare eksempler. Flere prosjekter som fikk innvilget tilskudd våren 2022 fikk dette innvilget for en treårsperiode, men hvor prosjektene nå henger i en tynn tråd med halvert finansiering.

Når vi nå har data som viser hvor alvorlig situasjonen med studenters rusproblemer er håper vi regjeringen tar sine egne ord om studenters psykiske helse på alvor. 

Det er på tide å reversere kuttene og ta studenters psykiske helse på alvor i neste års statsbudsjett!

Powered by Labrador CMS